فهرست مطالب

تازه های جهان بیمه - پیاپی 107 (اردیبهشت 1386)
 • پیاپی 107 (اردیبهشت 1386)
 • 64 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1386/03/25
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سخن آغازین
  صفحه 3
 • نقشه راه دستیابی به استانداردها و ساختار مشترک ارزیابی توانگری مالی بیمه گران
  بهرام تیموری ترجمه: بهرام تیموری صفحه 5
 • نگاهی به چگونگی روش های برآورد تقلب بیمه ای (مطالعه موردی کبک)
  بیتا جانفشان ترجمه: بیتا جانفشان صفحه 31
 • نگاهی به بیمه در کویت
  مانا شوندی ترجمه: مانا شوندی صفحه 43
 • گزارشی از بازار بیمه خاورمیانه
  سعیده رحیمی ترجمه: سعیده رحیمی صفحه 47
 • داده های مورد نیاز قانون گذار بیمه
  محمد ابراهیم علائی ترجمه: محمد ابراهیم علائی صفحه 51
 • نیم نگاهی به بازار بیمه مصر
  سیدمحمد پیشنماززاده ترجمه: سیدمحمد پیشنماززاده صفحه 55
 • آشنایی با موسسه های آموزشی بیمه
  علیرضا رکنیان ترجمه: علیرضا رکنیان صفحه 57
 • اخبار بازار بیمه
  بهمن کبیری پرویزی ترجمه: بهمن کبیری پرویزی صفحه 61