فهرست مطالب

سفینه - پیاپی 11 (تابستان 1385)
 • پیاپی 11 (تابستان 1385)
 • 196 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1386/04/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • صفحه 3
 • مقالات
 • محمد بیابانی اسکویی صفحه 9
  در باره ی منشا معرفت خدا و هدایت الهی، دو دیدگاه وجود دارد: بر اساس یک دیدگاه، معرفت خدا، اکتساب بندگان است و بر اساس دیدگاه دوم، معرفت خدا. فعل الله و موهبت الهی است، که به فضل خود، بدون الزام، به بندگان مرحمت می کند. در برابر این عطای الهی وظیفه ی بندگان، قبول و تصدیق و تسلیم است. آن گاه خداوند، به بندگانی که این وظیفه را ادا کنند، ثواب و پاداش می بخشد. نویسنده در این گفتار می کوشد تا نشان دهد که آیات و روایات باب معرفه الله، در صدد بیان این نکته اند...
  کلیدواژگان: معرفت خدا، آیات، معرفت خدا، احادیث، توحید، شیعه امامیه، عقاید
 • دکتر غلام حسین تاجری نسب صفحه 47
  نویسنده در این گفتار که هدف آن، تبیین ریشه های استوار عقیده ی مهدویت در قرآن است، بخشی از آیات قرآن را که در باب مهدویت است، مطرح می کند. وی، این گروه آیات را آیات متبع نامیده، یعنی آیاتی که روایات مربوط به مهدویت ذیل آن ها در منابع شیعی از منابع سنی نقل شده و آیاتی که روایات مربوط به مهدویت ذیل آن ها، در منابع سنی از منابع شیعی نقل شده است، قسمت دوم خود به چند بخش تقسیم شده است: تفسیر ظاهر آیات، تاویل باطن آیات، تعیین مصداق، تمثیل و استشهاد...
  کلیدواژگان: قرآن، تفسیر اثر، امام مهدی (عج)، آیات مهدویت، تفسیر، شیعی و سنی، مهدویت، اصالت قرآنی
 • آیت الله سید عبدالعزیز طباطبایی یزدی ترجمه: حمید سلیم گندمی صفحه 77
  در این گفتار، توضیحاتی پیرامون 42 کتاب از آثار دانشمندان اهل تسنن که آثار مستقل در باره ی امام مهدی (عج) به زبان عربی است، آمده است. این آثار، چندان شهرت ندارند یا نسخه ای از آن ها شناسایی نشده است، اما نام و ویژگی های آن ها در منابع معتبر دیگر، ذکر شده است. در این میان، کتاب هایی همچون اخبارالمهدی نوشته ی عباد بن یعقوب رواجنی (متوفی 250)، که پیش از تولد حضرت مهدی (عج) نوشته شده. و نیز آثاری مانند: ذکر المهدی و نعوته نوشته ی حافظ ابونعیم اصفهانی، البرهان فی علامه مهدی آخرالزمان نوشته جلال الدین سیوطی...
  کلیدواژگان: امام مهدی (عج)، کتاب شنای، آثار اهل تسنن، کتابشناسی، کتاب های عربی، کتابشناسی
 • بخش ویژه
 • آیت الله سیدمحمدمهدی خراسانی ترجمه: دکتر ماندنی مواساتیان صفحه 89
  سرداب سامرا، بخشی از خانه ی مسکونی امام هادی و امام عسکری (ع) است که زادگاه امام مهدی (عج) نیز بوده و حضرتش سنین کودکی را در آن گذرانده اند و سه امام معصوم در این محل نماز گزاده اند. این مکان نورانی در نظر شیعه، ارج و احترام خاصی داشته و دارد. برخی از دانشمندان اهل تسنن - در قرن هفتم هجری و پس از آن - به شیعه نسبت داده که به عقیده ی آنان، امام مهدی (عج) در سرداب پنهان شده و شیعیان، هر روز اسب های خود را بر در سرداب می برند و حضرتش را به خروج از آن فرا می خوانند...
  کلیدواژگان: سامرا، تاریخ، مهدویت، پژوهش تطبیقی میان دیدگاه شیعه و سنی، سرداب سامرا، دیدگاه مورخان تا قرن 7 هجری، سرداب سامرا، دیدگاه مورخان بعد از قرن 7 هجری
 • حسین مفید صفحه 103
  مکتب سامرا نامی است که بر شیوه ی علمی جمعی از فقها و محدثان امامیه در قرن سیزدهم و چهاردهم اطلاق می شود. این شیوه ی علمی، که با هجرت میرزا محمد حسن شیرازی، از نجف به سامرا شکل گرفت. در کنار ویژگی های فقهی و اصولی، در زمینه ی باورداشت اصل امامت و مهمدویت، ویژگی های خاص خود را دارد. نویسنده در این گفتار می کوشد که ده تن از بزرگان و مشاهیر این مکتب را شناسانده و دیدگاه های آن را در باورداشت و ضرورت ترویج اصل امامت و مهدویت نشان دهد...
  کلیدواژگان: امامت، دیدگاه فقیهان امامیه، مهدویت، دیدگاه فقیهان امامیه، انتظار امام مهدی (عج)، تکالیف، غیبت امام مهدی (عج)، نگرشی مکتب سامرا
 • گزارش و معرفی
 • مریم ابراهیم راد صفحه 141
 • اسناد و متون
 • شیخ بهاءالدین عاملی ترجمه: فهیمه فهیمی نژاد صفحه 153
  قصیده ی وسیله الفوز و الامان یکی از مشهورترین چکامه های عربی در وصف امام مهدی (عج) است که شیخ بهاءالدین عاملی (متوفی 1031 قمری) سروده است. این چکامه که 63 بیت دارد، مورد توجه دانشمندان شیعه و سنی قرار گرتفه، تا آن جا که بر آن شرح ها نگاشته و به استقبال آن چکامه ها سروده اند. نویسنده در این گفتار که برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد اوست، پس از مقدمه ای کوتاه در مورد قصیده، متن کامل آن را همراه با توضیح واژه ها و ترجمه ی فارسی بیت ها آورده است...
  کلیدواژگان: امام مهدی (عج)، ادبیات، وسیله الفوزوالامان (قصیده)، شرح و ترجمه ی فارسی
 • بازتاب
 • نفیسه سامی الدیونی صفحه 183
 • حمید فرناق ترجمه: حمید فرناق صفحه 1
|
 • Muhammad Biabani Oskouei Page 9
  the Researcher/ Instructor of the Islamic courses / QomThere are two views about the origin of knowledge about God, and the kind of Divine Guidance granted to the human beings.One view states that the humam knowledge about God is obtained through the human efforts and mental activities The next view believes that the human knowledg about God is a Divine gift created by the act of God, that without any contingency or obligation, just as a sign of His favor, grants His creatures. The responsibility of the human being, toward the Divine favor is "acceptance" "confirmation ", and "Submission". Then the Almighty God will "reward" those people who carry their responsibilities.the respected writer, is this article tries to show that the Quranic verses and Islamic traditions classified under the title of knowledg about God, confirm the latter view. He provides eight verses, and 16 traditions. then he extracts 10 points as conclusion. he has also provided some explanations about the initial and complementary "Guidance". The writer, then has brought 1 verse and 15 traditions that the advocates of the first view usually use to support their standpoint. But, this time, the writer interpretes them according to his own view. Then he shows the common points found among the two groups of the Quranic verses and the Islamic traditions.In fact, this essay may be evaluated as a complementary part to the writer's extensive article titled as, "a glance at the traditions about the recognition of God", appeared is volumes 7 to 10 of Safineh.
 • Gholam Hussain Tajeri Nasab Page 47
  The respected writer,in this essay, tries to show the firm and Quranic stems of "Mahdism" in the holy Quran (some of the verses of Quran which are related to the subject of Mahdism, are discussed in this article). According to the writer, these verses are titled as "the secondary verses". In other words, these traditions that attribute the verses to the subject of Mahdism in the shia collections, are narrated from the Sunni refernces (Part I). And other verses that their corresponding traditions to Mahdism subject in the Sunni collections, are narrated from the Shia sources (Part II). the latter part, part II, has found subdivision: A. Interpretation of the words of the verse(s);B. Interpretation of the implication of the verse (s);C. To choose the applicable verses;D. parables and testimonial cases and verses;In this article 36 Quranic verses, and 74 traditions are brought. the standard and reasons of selection has been explained in the similar article, in our previous issue (No. 10)
 • Ayatollah Seyed Abdulaziz Tabatabaei Yazdi Page 77
  persian Translated by: Hamid Salim GandomiIn this essay, you will find explanations about 42 collections and books from the Sunni writers and scholars, who have had independent books, in the Arabic language, about Imam al- Mahdi.Those books are not familiar, or any copy of them is not available. But their names and characteristics have been mentioned in other valid and well known books.This essay is prepared by the application of the late honorable bibliographer Ayatollah TabaTabaei's book, "The Prophet's household in the Arabic literature".The translator has provided a short biography of the author in his article which has been published in the previous issue of "Safineh " (volume 10).From among the introduced books and writers in the above essay, the following ones are more noticeable.-"Akhbarul Mahdi" by Ebad Ibne Yaqoub Rawajani (died in 250 A. H.). He had written his book before the birth of Imam al- Mahdi.- "A reminder of Mahdi and his characteristies", by Abu Noaim Esfahani, (died in 430 A.H)- "al- Borhan fi Alamat Mahdi Akhar al- Zaman", by J. Siyouti (died in 910 A. H)- "al- Bayan fi Alamat Mahdi Akhar al- Zaman ", by Ibne kamal Pasha Hanafi, the religious leader of Constantinople (died in 940 A. H)- "Eqdul Jawaher & Dorar", by Ibne Hajar;- al- Mohda ela ma warada fi al- Mahdi ", by Ibne Touloon Hanafi (died in 953 A. H).
 • Page 89
  The cellar (sardab) of Samera has been a part of, and a place in the house and residence of Imam al- Hadi, and next Imam Hasan al- Askari (p.b.u.t). That house was the place of birth of Imam al- Mahdi (p.b.u.t). His holiness spent his childish years over there. In fact, it has been the place of worship and praying of three highly respected, divinely appointed, and infallible Imams.Therefore, that holy place is highly regarded by the Shia peoples. Some of the radical Sunni writers have claimed from the 7th A.H. century on (eight centuries ago), that the Shia people believe that their 12th Imam, Imam al-Mahdi is hidden in that cellar. So, the Shia groups go to that place, day by day, and invite their Imam to come out of the cellar!The writer, who is one of the contemporary scholars of Najaf, has traced this claim in the popular Sunni works written by Yaqout al- Hamavi, Ibne Athir, Ibne Khallakan, al- Qazwini, Ibne Taimiya, Ibne Qayyam jouzi, Safi ad- din Hanbali, Ibne Batouta, and al- Qermani al- Demashsqi. they lived during the 7th A.H. century and there after.Despite the above writers, we do not observe such views and statememts in the books and works of the Sunni historians and writers who lived before the 7th century (A.H), such as Ibne Houqel, al- Bashshari, al-Moqaddasi, Ibne Jobair, etc. The interesting point is that the first responses and reactions to such negative observations have been given by the Shia scholars in the 7th century.From the recent Shia scholars, the late traditionist, Mohaddeth Nouri has provided comprehensive answers to those Sunni claims, and has also stated that the said cellar in Samera had been restored by the order of the governing Abbasside Caliph, al- Naser le din- ellah, in 606 A. H.
 • Hussain Mofid Page 103
  The Samera school includes some of the Shia Jurisprudent and traditionists of the 13th & 14 th A. H. centuries. Samera school was established by the migration of Mirza Muhammad Hasan Shirazi from Najaf to Samera. this school of thought in addition to the methodologic and jurisprudential aspects, has had its characteristics in acceptance and confirmation of the principles of Imamat and Mahdism.The writer has tried in this article to introduce 10 known scholars of this school, their belief in, and their acknowledgement about the necessity of promotion and propagation of the Islamic principles of Imamat and Mahdism. The bases of this conclusion are the works of those scholars, or other works written about them.The writer has stafed in his introduction about his reasons for choosing this subject of investigation, and difficulties of such a research, and in the last paragraphs he has indicated his viewpoint and conclusion about Samera school of thought.
 • Page 153
  The poem "Wasilatul Fawz wal Aman" is one of the most famous Arabic compositions is praise of Imam al- Mahdi (p.b.u.h). It has 63 verses, and was composed by the Shaikh in 1031 A.H.The said poem has been very intersting to both the Shia and Sunni educated people, so that it has been frequently explained, and some other poems have been composed by usage of chosen verse(s) of the above historical poem.In this essay, that is, in fact, an abstract of the writer's graduate course project, after a short intraduction, she has provided the main text of the verses of poem, along with Persian translation of the poem, and explanations about the some difficult words.Then she has given a short explanation about the poem, and has shown the application of Quranic verses, traditions and words of the infalleble Islamic leaders in the poem, and the skill of Shaikh Ameli is the scientific courses such as mathematics, philosophy, astronomy, etc.