فهرست مطالب

معارف - پیاپی 47 (تیر 1386)
 • پیاپی 47 (تیر 1386)
 • 64 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1386/04/10
 • تعداد عناوین: 21
|
 • پرتویی از خورشید
 • از این سو و آن سو
 • بر بال قلم
 • رحیم لطیفی صفحه 12
  در بخش نخست، اهمیت بحث علم امام، اتفاق دانشمندان دینی شیعی بر اصل برخورداری امام از این موهبت و تفاوت های موضعی آنان در این موضوع بیان شد. بیان جایگاه وجودی امام(ع)، تعیین موضوع بحث و تفاوت علم غیب امام با علم غیب خدا و اقرار منابع اهل سنت بر اثبات علم غیب برای غیر خدا، از مقدمات مهم این بحث بود. پاسخ به آیاتی که علم غیب را منحصر به خدا می کند، بستر بحث را هموار ساخت که پس از آن اثبات علم غیب برای غیرخدا و از جمله برای پیامبر(ص) و امام(ع) از دید قرآن، محور بخش نخست مقاله بود...
 • احمدرضا بهنیافر صفحه 17
  یکی از مباحث مهم به ویژه در تاریخ اسلام مبحث «جاهلیت» است. واژه جاهلیت ریشه در قرآن دارد و مورخان برای آن معانی متعددی بیان نموده اند که با یکدیگر متفاوت است. دقت در قرآن و متون تاریخی روشن می نماید که معنای اصلی جاهلیت نادانی نیست، بلکه جاهلیتی که در قرآن و سنت و حتی بسیاری از متون تاریخی بیان شده یک نوع حالت نفسانی و کیفیت روانی است که از پیروی از هدایت الهی سرباز می زند و حکومت خدا را در امور زندگی نمی پذیرد. پس جاهلیت یعنی سفاهت، خشونت، ناهنجاری، بی ارادگی، شتابزدگی و عدم قدرت بر نفس نه صرفا نادانی و عدم علم. در نتیجه جاهلیت یک مفهوم است که محدوده زمانی و مکانی ندارد.
 • بر ساحل سخن
 • ریشه ها و ضرورت ها / مصاحبه با آیت الله عمید زنجانی
  صفحه 22
  حضرت آیت الله استاد عباسعلی عمید زنجانی در فروردین 1316 دیده به دنیا گشود، وی در علوم حوزوی دارای درجه اجتهاد است و در دو دوره قانونگذاری به عنوان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی حضور ثمربخش داشت. همچنین ایشان عضو گروه آموزشی حقوق خصوصی و اسلامی و عضو وابسته گروه آموزشی حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است. استاد عمید زنجانی عضویت هیات امنای دانشگاه های امام خمینی و علوم پزشکی زنجان و دانشگاه تهران را بر عهده داشته است. راهنمایی بیش از 140 تز و رساله کارشناسی ارشد و دکتری از جمله فعالیت های علمی استاد باشد. وی مؤسس پژوهشکده مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی است که از سال 1367 فعالیت می کند استاد در روند سیاست گذاری و فعالیت های اجرایی انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی همکاری مؤثری داشته است. استاد عمید زنجانی در بیست و ششمین سال تدریس در دانشگاه از تاریخ ششم دیماه 1384 سمت ریاست دانشگاه تهران را برعهده دارد.
 • واژه شناسی
 • عبدالله حاجی علی صفحه 29
 • پرسمان
 • صفحه 32
  در قلمرو حقوق و آزادی های مذهبی، مسئله «ارتداد»، از مهم ترین و حساس ترین موضوعات شمرده می شود. برای آشنایی با آن، ابتدا به بیان چیستی، عوامل و اقسام ارتداد و سپس به بیان حکم و فلسفه آن خواهیم پرداخت.
 • لطایف و معارف
 • آیین استادی
 • صفحه 40
  در شمارة پیشین بحث اهمیت، خدمت و جایگاه راهنمایی و مشاوره و دیگر مباحث مقدماتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. از نکات قابل توجه در مباحث بخش اول مشاوره و فرآیند آن شناسایی، معنا و مفهوم مشاوره ویژگی های آن و مقایسة راهنمایی و مشاوره با روان درمانی بود که در این شماره به اصول مشاورة دانشجویی و مراحل آن اشاره خواهیم کرد.
 • اکبر فرحزادی صفحه 44
  در شماره های گذشته 13 مورد از عوامل و موانع مؤثر بر تاثیرگذاری دروس معارف اسلامی درج شد در این شماره به چند مورد دیگر اشاره خواهیم کرد.
 • رمضان علی تبار صفحه 45
  در راستای اطلاع رسانی به اساتید معارف در شمارة پیش در رابطه با موضوع تحقیق و پژوهش در مورد ترمولوژی و اصطلاح نامه تحقیق و پژوهش مطالبی آوردیم که در این شماره دربارة «تکنولوژی» تحقیق و پژوهش نظر شما را جلب می کنیم.
 • الف. ف. امیدوار صفحه 48
 • گفتگوی ماه
 • صفحه 50
  نشریه آموزشی اطلاع رسانی معارف در راستای ایفای رسالت اطلاع رسانی تجربیات گرانبهای مدیران گروه های معارف اسلامی از این پس اقدام به معرفی طرح و فعالیت های موفق و کارآمد آنها می نماید. امید است آن دسته از مدیران محترمی که در این عرصه گام برمی دارند با ارائه آن به نشریه معارف، سایر مدیران و استادان را از تجربه گرانبهای خود بهره مند نمایند.
 • گنجینه
 • از این سو و آن سو
 • همراه با شما