فهرست مطالب

سوره اندیشه - پیاپی 32 (خرداد 1386)
 • پیاپی 32 (خرداد 1386)
 • 112 صفحه، بهای روی جلد: 9,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/04/20
 • تعداد عناوین: 30
|
 • آموزش هنر و چالش های پیش رو
  حسن بنیانیان صفحه 3
 • اخبار
  صفحه 6
 • انقلابی در عصر مابعد مدرن
  بهروز فرنو صفحه 12
 • دوره وحشت
  یعقوب توکلی صفحه 20
 • Becool : My Friend
  سعید قاسمی صفحه 28
 • پرونده ماه: آموزش هنر در ایران
  صفحه 34
 • ارتباط معنوی و تنزه مادی
  مرتضی گودرزی صفحه 35
 • ردیف به کدام روایت
  صفحه 37
 • نگرشی بر آموزش هنر در جامعه
  فریبا گل محمدی صفحه 40
 • معلم واقعی تنهاست
  محمدحسین عباسی صفحه 43
 • تجربه یک کارگاه قصه نویسی
  محمد ناصری صفحه 48
 • بایدها و نبایدها
  مهندس مجید موحدی امین صفحه 52
 • سینمایی که ما تعریف کردیم
  فاطمه شیرازی صفحه 56
 • داستان نویسان نابغه هم به آموزش نیاز دارند
  سعید ناظمی صفحه 64
 • خواننده پروری به جای پرورش داستان نویس
  مجید قیصری صفحه 68
 • تاناکورا در بازار موسیقی
  وحید حیاتی صفحه 69
 • شاعری وارد دانشگاه شد
  جواد کلهر صفحه 70
 • عشق نهانی، جوهره موسیقی ایرانی
  محمود توسلیان صفحه 72
 • گذاشتن فیلتر برای جذب استادان
  حسین خسروجردی صفحه 77
 • بنیان درست آموزش خوشنویسی در کشور
  جواد صادقی صفحه 78
 • ختم مسافر
  صفحات 80-83
 • هویت سنت مدرنیته
  یوسف علی میرشکاک صفحه 84
 • تشیع به رنگ آفریقا
  آشتیانی ترجمه: آشتیانی صفحه 86
 • آشنایی با دکتر کلیم صدیقی
  محمود حکیمی صفحه 90
 • بوسه بر دست های اسکندر
  مصطفی فعله گری صفحه 94
 • سیاست گسترش خانواده هسته ای
  یعقوب توکلی صفحه 96
 • چاقو در زخم تازه
  مصطفی فعله گری صفحه 102
 • هنر سیاسی و... یک سوزن به خود
  دیسک سونماتسو صفحه 104
 • نور کافی
  مجید قیصری صفحه 106
 • از... بنگاه فرهنگ و هنر
  شریف آبادی صفحه 110