فهرست مطالب

علوم حدیث - سال یازدهم شماره 4 (پیاپی 42، زمستان 1385)
 • سال یازدهم شماره 4 (پیاپی 42، زمستان 1385)
 • 172 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1386/04/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • صفحه 3
 • علی اکبر بابایی صفحه 10
  وجود باطن برای قرآن، مورد اتفاق است و روایات فراوان از آن خبر داده است. اما در چیستی باطن قرآن اختلاف است و دانشمندان، تعریف های بسیاری مختلفی برای آن بیان کرده اند. در این مقاله مشخصات روایی باطن قرآن بیان شده و با توجه به آن، مشخصات شماری از احتمالات و تعاریف دانشمندان گذشته و متاخر بررسی و تعریف جدیدی ارائه و از مطالب مقاله نتیجه گیری می شود که تمام آیات قرآن دارای باطن است و باطن قرآن، معانی و مصادیقی است که از آیات اراده شده اند، ولی دلالت آیات بر آن معانی و انطباقشان بر آن مصادیق، آشکار نیست؛ بخشی و مرتبه ای از آن که فراتر از دلالت عرفی آیات است ویژه راسخان در علم (پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام) است.
  کلیدواژگان: باطن قرآن، ظاهر قرآن، راسخان در علم، تاویل قرآن، روایات بطن قرآن
 • هارل موتسکی ترجمه: مرتضی کریمی نیا صفحه 31
  نخستین بار جان ونزبرو در کتاب مطالعات قرآنیاش کوشید اثبات کند که تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس یا همان تفسیر منسوب به ابن عباس، نه حاوی آرای اصیل ابن عباس است و نه تدوین یافته فیروزآبادی در قرن نهم هجری. وی این اثر را همان تفسیر کلبی (م 146ق) دانست که به گمان وی در اواخر قرن دوم هجری تدوین یافته است. بعدها شاگرد وی، اندرو ریپین با بررسی نسخ خطی موجود از این اثر، نشان داد که این کتاب در واقع چیزی جز تفسیر الواضح نوشته دینوری در اواخر قرن سوم یا اوایل قرن چهارم نیست که البته با تفسیر کلبی نیز نسبت یا رابطه ای هم دارد.
  مولف مقاله حاضر می کوشد اولا با بررسی روش ریپین در تاریخ گذاری این متن، شیوه وی در عدم اعتماد بر اسانید تفسیر و تکیه صرف بر تحلیل ادبی متن را بیازماید. ثانیا نشان دهد برخلاف نتیجه گیری ریپین، مولف این اثر (الواضح یا همان تفسیر ابن عباس) عبدالله بن المبارک الدینوری است، نه عبدالله بن محمد بن وهب الدینوری (م 308ق). با این حال مولف استنتاج ریپین در تاریخ گذاری اصل تفسیر الواضح یا همان تفسیر ابن عباس و انتساب آن به اواخر قرن سوم هجری را درست می شمارد.
  کلیدواژگان: تاریخ تفسیر، تفسیر ابن عباس، تفسیر الواضح، دینوری، عبدالله بن المبارک، ریپین، آندرو
 • سعید زعفرانی زاده صفحه 49
  تفسیر نعمانی رساله ای است در علوم قرآنی، با نگاه شیعی که به قرون متقدم تاریخ شیعه بازمی گردد و برخی آن را منسوب به امیرالمومنین علیه السلام دانسته اند. در این رساله که دارای حدود شصت مبحث است افزون بر موضوعاتی چون ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، تنزیل و تاویل، به مباحثی همچون رد بر ثنویان و زندیقان، رد بر جبرگرایان و رد بر قایلان به قیاس و اجتهاد نیز پرداخته شده است. این رساله شباهت فراوانی با مقدمه تفسیر علی بن ابراهیم قمی و نیز رساله ای از سعد بن عبدالله اشعری دارد که علامه مجلسی بخش هایی از آن را در بحارالانوار آورده است. در این مقاله، برخی از زوایای مورد ابهام این رساله، از جمله هویت مولف و منابع مورد استفاده آن مورد کاوش قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: تفسیر امامیه، تاریخ تفسیر، نعمانی، تفسیر نعمانی
 • سیدمحمود دشتی صفحه 71
  هدف این نوشتار بررسی زمان خواب قیلوله از منظر روایات است. نویسنده، ضمن بررسی روایات وارد شده درباره این خواب، بر پایه شواهد لغوی و فرهنگ عربی جغرافیایی، زمان این خواب را بعد از ظهر می داند.
  کلیدواژگان: خواب قیلوله، فواید، روایات، استحباب، زمان
 • پرویز رستگار صفحه 81
  دعای شریف و نامدار کمیل، از برجسته ترین دعاهای شناخته شده و رایج در میان شیعیان و دربردارنده بخشی از مناجات ها و نیایش های عارفانه امام علی علیه السلام است که از سوی آن حضرت، املا و به دست صحابی ارجمندش، «کمیل بن زیاد نخعی» نگاشته شده است.
  در عین حال، این دعا نیز در روند عمومی نقل حدیث و فراز و نشیب هایی که بر سر راه آن بوده، از برخی آسیب ها در امان نمانده است و به نوعی، «حدیث معلل» شده است.
  این مقاله در صدد است با پرداختن به فقره ای از دعای یاد شده، نارسایی منعکس در آن و نیز راهکار برون رفت از آن را بررسی کند.
  کلیدواژگان: دعا، حدیث معلل، سجع
 • محمد احسانی فر لنگرودی صفحه 90
  در حجیت حدیث، چند مبنا متصور است: 1. ضرورت عقلی، 2. تعبد محض، 3. سیره عقلا، 4. توسعه تعبدی سیره. تا مبانی دیگر قابل اثبات باشند، جایی برای مبنای ضرورت عقلی نخواهد بود؛ لیکن نشانه های محکم و غیر قابل اغماض برای هر یک از دو چشم انداز تعبد و ارتکاز عقلایی مقتضی شد که برخی حجیت خبر را تماما بر یکی از این دو مبنا توجیه نمایند؛ لیکن وجود برخی گره ها و مشکلات نظری در گونه ها و حالات مختلف احادیثی که پیوسته فقی هان و محدثان، با تکیه بر وجدان علمی بیدار و متاثر از وضوح و ارتکاز شرعی، عقلایی خویش، بدان ها عمل می نمودند، می طلبید که کاوش و مهندسی نوی در مبنای حجیت خبر انجام گیرد. این پژوهش با دستیابی به نظریه «توسعه تعبدی سیره عقلا در حجیت خبر» در پی طرح و اثبات آن است. مباحثی چون: دلایل اثباتی این نظریه، گستره توسعه تعبدی سیره، آثار و فواید شگرف این نظریه در مباحث دانش اصول، فقه و جایگاه آن در دیگر عرصه های فقه الحدیث؛ و جایگاه عقلی، اصولی توسعه تعبدی سیره و برخی دیگر از مباحث مربوط به ماهیت و ابعاد نظریه، در دو فصل، دلالت سیره عقلا بر حجیت خبر و تعبد به توسعه سیره در حجیت احادیث، تبیین می گردد.
  کلیدواژگان: مبانی حجیت خبر، سیره عقلا، توسعه تعبدی، حجیت حدیث، مبنای تعبد، بطلان نظریه انسداد
 • زهرا صرفی صفحه 118
  در نیمه دوم سده یازدهم، در پی رویکرد گسترده به حدیث، شروح متعددی بر کتاب الکافی نگاشته شد. بررسی جایگاه علمی این شروح و نیز تبیین چگونگی فهم و استخراج قواعد فقه الحدیثی آنها یک ضرورت تحقیقی است که گام های ما را برای پیمودن ادامه مسیر استوار می سازد. «شرح ملا صالح مازندرانی بر اصول و روضه الکافی» از جمله این شروح است. محور اعتبار احادیث در این شرح که غالب آن احادیث در احادیث اصولی است متن حدیث است. نگاه جامع به احادیث و بررسی های ادبی از شاخصه های مهم آن است. رویکرد شارح، در شرح احادیث، عقلی نقلی است که جنبه عقلی این رویکرد پررنگ تر است و در مجموع، شرح او را جامعیت بخشیده است و آن را به یکی از معدود شروح شاخص و ممتاز الکافی مبدل ساخته است.
  کلیدواژگان: شروع الکافی، ملا صالح مازندرانی، روش فهم حدیث
 • مهدی غلامعلی صفحه 137
  سبک های متعدد و متنوع کتاب های حدیثی، دسترنج زحمات و نبوغ بسیاری از علما و محدثان در بستر تاریخ است. گوناگونی سبک ها، تحقیق و تتبع را برای محققان هموار کرده است. بسیاری از نوآوران برای خدمت به محققان و حتی خوانندگان عمومی به ابداع گونه های جدید و متفاوت با نگارش های سابق پرداخته اند.
  مقاله حاضر به بررسی طلوع و غروب شیوه های نگارشی حدیث در بستر تاریخ پرداخته است. این پژوهش در دو حوزه حدیثی شیعه و اهل سنت به صورت جداگانه انجام شده است.
  کلیدواژگان: تاریخ حدیث، سبک شناسی، متون حدیثی، نگارش های حدیثی
 • نعمت الله صفری فروشانی صفحه 156
  کتاب عیون المعجزات از آثاری است که در ادامه تلاش برخی از امامیه برای اثبات امامت ائمه علیهم السلام، از راه معجزات،در اوایل قرن پنجم هجری نگاشته شده است.
  این اثر به علل مختلفی همچون مضامین روایات آن و نیز شخصیت غیر معروف نویسنده تا قرن دوازدهم مورد بی توجهی محافل امامیه قرار گرفته بود؛ اما در این قرن و با رشد اخباری گری و توجه عامیانه اخباریان به این نوع رویکرد، این کتاب به سرعت جای خود را در مجامیع اخباری و در کتاب هایی همچون بحارالانوار علامه مجلسی، اثبات الهداه شیخ حر عاملی و مدینه المعاجز سید هاشم بحرانی باز کرده و پس از آن به سرعت، به رشد جایگاه خود ادامه داد؛ به گونه ای که نویسنده خود را که شخصیتی مجهول بوده به مقام فقیه و جلیل القدر ارتقا داد.
  بررسی این اثر، علاوه بر کمک به شناخت برخی از باورهای عامیانه در مورد ائمه علیهم السلام در قرن پنجم، می تواند در آگاهی از برخی از جریانات امامیه در مناطق دور از مراکز تشیع مفید افتد.
  همچنین، بررسی اسناد و منابع این اثر که بی بهره از آثار بزرگان مکتب قم، همانند شیخ صدوق و مکتب بغداد، همانند شیخ مفید رحمه الله است می تواند این نکته را به اثبات برساند که جریانی که نویسنده این کتاب نماینده آن است، جریان سومی در امامیه بوده که مسیری جدا از مکتب نقل گرای قم و عقل گرای بغداد را برگزیده است.
  کلیدواژگان: عیون المعجزات، حسین بن عبدالوهاب، دلائل الامامه، معجزه نگاری
|
 • Mahdi Mehrizi Page 3
  The author (editor – in – chief) of the present paper gives an account of measures done during the 12 years of publishing the scientific research Journal of Ulum Haith (Hadith Sciences). Pointing to the number of volumes, published during this period and number of their pages, he comes up with the authors of the published papers and classifies their articles into different issues.
  Keywords: Report, Authors, Research Papers, Their Classifications
 • Ali Akbar Babaee Page 10
  There is a unanimous agreement at the existence of batin (inner meaning) of the Holy Quran and it is verified by many narrations. But there are some disagreements at its nature. Scholars have rendered many different definitions of it. Analyzing the definitions rendered by the past and modern scholars, the author of the present paper gives a new definition and concludes that there is a batin for all the verses of the Holy Quran.
  He also argues that there are two types of connotation for the verses of the Holy Quran. First type are those verses which their meanings are compatible with their indications and are understood by every one. Second type are those verses which their meanings are not compatible with their indications and are understood by the Prophet and Infallible Imams, peace be upon them.
  Keywords: The Holy Quran, Inner Meaning, The Holy Quran's Nature, Interpreting the Verses, Narrations
 • Harald Motzki, Transl. By Morteza Karimi, Nia Page 31
  In his Qur’anic Studies, John Wansbrough tried to show for the first time that the so-called Tafsir Ibn ‘Abbas or Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn ‘Abbas did not go back to the original interpretations of Ibn ‘Abbas; nor has it been compiled by al-Firozabadi (d. 817 A.H.). Dating the text around the end of 2nd century, he considered it as Tafsir of al-Kalbi (d. 146 A.H.). Nearly two decade later, his pupil Andrew Rippin through analyzing its available manuscripts, concluded that this work was nothing but Tafsir al-Wadih written by Diniwari at the end of the third, or early forth century. However, he also confesses for some relations between al- Wadih and Tafsir of al-Kalbi. The present article firstly seeks to estimate Rippin’s method in dating the Tafsir and his identifying its author by ignoring the isnads and simply relying on literary element of the text. Secondly the author shows that contrary to Rippin, the real compiler of al- Wadih or Tafsir Ibn ‘Abbas is not ‘Abdullah ibn Muhammad ibn Wahb al-Diniwari (d. 308 A.H.), but ‘Abdullah ibn al-Mubarak al-Diniwari. However, he accepts Rippin’s dating of the text itself and ascribing it to around late third Islamic century.
  Keywords: History of Quranic Interpretation, Tafsir Ibn Abbas, Tafsir al Wadih, al, Diniwari, Abdullah ibn al Mubarak, Rippin, Andrew
 • Saeed Zafarani Zadeh Page 49
  Numani's commentary on the Holy Quran is a treatise, written in the field of Quranic sciences, from a Shiite stand point, which dates back to the early centuries of Islam. Some ascribe it to Imam Ali, peace be upon him. In this treatise, the author deals with nearly 60 issues. Such as nasikh and mansukh (abrogating and abrogated verses), Muhkam and Mutashaba (explicit and implicit verses) and some other issues as to rejecting Ditheists and Sadducees as well as determinists and paralogists. This treatise have many things in common with introduction of Ali bn Ibrahim Qumi's tafsir and a treatise written by Sad bn Abdullah Ashri, some parts of it is found in Bihar al-Anwar by Allama Majlisi. Some ambiguous aspects of this treatise such as the author's identity and its sources are investigated by the present paper.
  Keywords: Imamite Tafsir, Numani's Tafsir, History of Tafsir, Ditheists, Sadducees, Determinists, Paralogists
 • Sayyed Mahmud Dashti Page 71
  The present paper deals with the qaylula sleep. It aims at determining the time of qaylula sleep from hadith perspective. While investigating the related traditions on the qaylula sleep, the author of this paper comes up with its religious preferences and benefits using cultural and lexical evidences.
  Keywords: Qaylula Sleep, Benefits, Narrations, Religious Preference, Time
 • Parviz Rastgar Page 81
  The great and well-known Kumayl supplication is one of the most prominent supplication of the existing famous Shiite supplications. It contains some parts of Imam Ali's spiritual supplications which is told by that Imam and written by Kumayl bn Zyad Nakhai. Meanwhile this supplication has gone through the general process of relating hadith and left behind many ups and downs. It has not been immune from some impairment and is regarded in some way as a muallal hadith. Investigating a part of the above mentioned supplication, the author of the present paper tries to locate the existing weaknesses in it and finally gives a solution to the related problems.
  Keywords: Supplication, Muallal Hadith, Rhythem, Meter
 • Mohammad Ihsani Far Langarudi Page 90
  To verify the reliability of a hadith, there are several approaches: 1) rational necessity 2) pure submission 3) methods used by rationalists 4) submissive expansion of methods. Since other approaches are applicable there is no room for rational necessity approach. But unyielding and firm indication were established for two of these approaches (i.e. rational necessity pure submission).Some based their methods completely on one of these two approaches. But since there were some theoretical problems in the way of faqihs (jurisprudents) and traditionists while handling different classes of hadith, it was necessary to reengineer and research for a new approach to verification of hadith reliability. The author of this article tries to prove the theory of Submissive Expansion of Methods Used by Rationalists Concerning Hadith Authenticity. To do this he discuss these issues: a) positive reasons b) domain of submissive expansion of methods c) great benefits and results of this theory in the field of usul science and fiqh d) the rational and systematic status of submissive expansion of methods. He also explainsabout the nature and aspects of this theory in two chapters: 1) methods used by rationalists indicating hadith reliability 2) submission to expansion of methods used for verifying the reliability of hadith.
  Keywords: Approaches To Verification of Hadith Reliability, Methods Used By Rationalists, Submissive Expansion, Hadith Authenticity
 • Zahra Sarfi Page 118
  During the second half of 11th century, since a drastic approach to saying several descriptions were written on Kafi. Evaluation their scientific position and determining understanding and bringing out underlying roles of hadith, was needed for investigation that stabilized our steps to follow this way."The methodology of exposition of Mullah-Saleh-Mazandarani on Osoul & Rozea of Kafi" is among them. The main principle of its credibility in this description that is mainly principled hadiths is hadith's context. An exact look on hadithsand literal consideration is of important characteristics. It has rational – narrative description on hadiths that it is rational aspect is well clarified, and has completed his description, and has made it an especial and rave description of Kafi.
  Keywords: expositions of Kafi Mullah, Saleh, Mazandarani The Way of Hadith Comprehension
 • Mahdi Gholamali Page 137
  Various methods used in hadith books are the result of hard work and genius of many scholars and traditionists in the past centuries. Variety of methods has paved the way for researchers to deal with them. Many innovators in order to serve researchers and even public readers have innovated new methods different from previous writings. The author of the present paper studies the rise and fall of methods of writing haith in two field of hadith scholarship (i.e. Shiite and Sunni hadith school) separately during the past centuries.
  Keywords: History of Hadith, Methodology, Hadith Texts, Hadith Writings
 • Nematullah Safari Forushani Page 156
  Uyun al-Mujizat is of the works which have been written in early fifth century by some Imamite authors to prove the spiritual leadership of Imams by way of miracles. Due to some reasons such as contents of its narrations and the personality of its unknown author, this book was not regarded as an important work by Imamite community till the twelfth century. But in this century, with the development of traditionism, this book quickly find its way through traditionists Majami' and it is seen in books such as Allama Majlisi's Bahar a-Anwar, Sheikh Hur Amili's Ithbat al-Hudat and Sayyid Hashim Bahrani's Madia al-Maajiz. No longer this book became well-know and its author was regarded as a great faqih (jurisprudent). The author of the present paper argues that studying this book will help us to know more about the common beliefs in the fifth century regarding the Infallible Imams and some Imamite movements in regions far away from Shiite centers. Having investigated the sources and documents of this book not finding any trace of works written by the great scholars of Qom's hadith school like Shaykh Saduq and Baghdad's hadith school like Shaykh Mufid, the author concludes that in this book a new hadith school is found which is different from that of Qom's traditionist hadith school and Baghdad's rationalis one.
  Keywords: Uyun al Mujizat, Husayn bn Abdulwahab, Miraclography