فهرست مطالب

چشم انداز ارتباطات فرهنگی - پیاپی 28 (دی - اسفند 1385)
 • پیاپی 28 (دی - اسفند 1385)
 • 96 صفحه، بهای روی جلد: 7,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/04/20
 • تعداد عناوین: 20
|
 • سرمقاله
 • تهاجم امروز و بستر سازی فرهنگی
  صفحه 2
 • گفت و گو
 • مقابله با فرهنگ ایرانی و اسلامی در ترکیه امروز ناممکن است / گفت و گو با فیروز دولت آبادی
  صفحه 4
 • بررسی تعاملات فرهنگی ایران و ترکیه
  گفت و گو با ابوالحسن خلج منفرد صفحه 6
 • انقلاب اسلامی روحیه نشاط را میان مسلمان ترکیه جاری ساخت / گفت و گو با نورالدین شیرین
  صفحه 10
 • فرهنگ
 • محمد نامق کمال
  محمدحسین امیر اردوش صفحه 13
 • اخبار عثمانی در منابع ایرانی سده دهم هجری (از شاه اسماعیل اول تا شاه اسماعیل دوم)
  عطاءالله حسنی صفحه 18
 • روابط عثمانی (صفوی در منابع عثمانی و تاریخ نگاری معاصر ترک)
  احمد یاشار اوجاق صفحه 28
 • آناتولی آسیای صغیر یا ترکیه فعلی
  صفحه 33
 • از امپراتوری تا جمهوری (مشکلات مروبط به دوره انتقال پیوستگی ها و تغییرات در ترکیه)
  ابوالقاسم راه چمنی صفحه 37
 • پیدایش ملی گرایی در ترکیه
  صفحه 45
 • احیای علوی گری در ترکیه
  رها چاموراوغلی ترجمه: ابوالحسن خلج منفرد صفحه 54
 • تاریخ زبان و ادب فارسی در آسیای صغیر
  محمد طاهری خسروشاهی صفحه 58
 • عرفان مولانا به روایتی دیگر
  احمد یاشار اوجاق ترجمه: ابوالحسن خلج منفرد ، داود وفایی صفحه 63
 • تاثیر فرهنگ، زبان و ادبیات فارسی بر ترکیه
  افسانه بها صفحه 67
 • تاملی بر روابط فرهنگی کلکولیتیک ایران و ترکیه (با تاکید بر فرهنگ های مناطق بین دریاچه ارومیه و وان)
  سیدابوالفضل جعفری نژاد صفحه 74
 • نقش رسانه های گروهی ترکیه در بهبود روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه
  محمود صدفی زاده صفحه 81
 • گزارش
 • استانبول شهری از قلب تاریخ
  صفحه 86
 • موزه های ترکیه
  صفحه 87
 • کتابداری مدرن در ترکیه
  صفحه 91
 • وضعیت ادبیات ترکیه در سال 2005
  صفحه 93