فهرست مطالب

دنا - پیاپی 2 (پاییز 1385)

فصلنامه علمی دنا
پیاپی 2 (پاییز 1385)

 • 72 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1386/04/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فاطمه رحیمی کیان، مهرنوش عامل ولی زاده، باقر غباری بناب، عباس مهران، نازی رحیمی صفحه 1
  یکی از بحرانی ترین دوره های زندگی یک دختر بلوغ و نوجوانی است که بدنبال آن مسئله شروع قاعدگی مطرح می شود. از جمله تغییرات روانی مربوط به دوران قاعدگی می توان افسردگی را نام برد که شایعترین بیماری روانی زمان حاضر نیز می باشد. التزام عملی به اعتقادات دینی به عنوان عامل بازدارنده بسیاری از بیماری های روانی بویژه افسردگی ذکر شده است. این تحقیق با هدف تعیین فراوانی و شدت افسردگی و ارتباط آن با نگرش مذهبی در دانش آموزان دبیرستان های شهرستان کرج انجام گردید...
  کلیدواژگان: افسردگی، نگرش مذهبی، دانش آموزان دبیرستانی
 • مژگان رهنما، الهه اسدی بیدمشکی، زهرا دلیر، سید رضامظلوم صفحه 11
  پیدایش قاعدگی در دختران جوان پدیده ای است برای شناسایی بلوغ حقیقی و آموزش بهداشت دوران قاعدگی به عنوان حق طبیعی نوجوانان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد. پژوهش حاضر جهت تعیین وضعیت بهداشت دوران قاعدگیدر دختران شهرستانهای شهر زابل انجام گرفته است. این مطالعه از نوع توصیفی است و بر روی 321 نفر از دانش آووزان دختر دبیرستانی شهر زابل که به روش تصادفی خوشه ایانتخاب شدند صورت گرفته است. داده ها با استفاده از پرسشنامه از پیش آزمون شده جمع آوری و نتایج با توجه به ویژگی متغیرها و اهداف پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت...
  کلیدواژگان: بهداشت قاعدگی، دختران، دبیرستان
 • اعظم جوکار، سکینه گرمزنژاد صفحه 19
  خانواده طبیعی ترین، مشروع ترین واحد تولید مثل و فراگیرترین واحد اجتماعی به شمار می آید و نقش اصلی آن انتقال ارزشها، پرورش نسل، ایجاد تعادل روانی، عاطفی و... است. پیدایش بحران ها و نابسامانی ها همچون مرگ والدین... طلاق و جدایی و... می تواند نقش خانواده را کم رنگ و یا از بین ببرد. در این راستا و در زمینه بروز اختلافات خانوادگی به عنوان یک بحران که می تواند به جدایی بیانجامد. مطالعه حاضر به منظور شناخت علل حضور زوجین در دادگاه خانواده و سرانجام دادخواست آنان صورت گرفت...
  کلیدواژگان: علل، سرانجام، دادگاه خانواده
 • بهروز یزدانپناه، فریدون پوردانش، اسفندیار افشون صفحه 27
  واکسیناسیون کودکان به عنوان روش مناسب و موثر در پیشگیری از بروز برخی از بیماری های مهم مورد قبول قرار گرفته و اکثر کشورها با انتخاب آن در برنامه های ملی بهداشت خود آن را پذیرفته اند. به تناسب ابعاد سیستم بهداشتی کشورها میزان پوشش واکسن ها در مناطق مختلف متفاوت بوده است. این مطالعه به منظور بررسی و پایش میزان پوشش واکسیناسیون کودکان زیر یکسال در استان کهگیلویه و بویر احمد در سطح سه شهرستان و در مناطق روستایی و شهری به اجرا در آمد...
  کلیدواژگان: واکسیناسیون، کودک زیر یکسال، پوشش
 • آسیه مبارکی، سکینه گرمزنژاد، قادر زاده باقری صفحه 35
  پوکی استخوان یک بیماری مولتی فاکتور مزمن است که با تراکم کم استخوان و اختلال ریز ساختاری بافت استخوان مشخص شده و به عنوان یک معضل عمده سلامت محسوب می شود. این بیماری تا حدود زیادی قابل پیشگیری و درمان است و اصل مهم در پیشگیری شناخت طرز فکر، روش زندگی، عادات روزانه در جهت بهبود کیفیت زندگی و کارایی افراد می باشد. این تحقیق به منظور تعیین سطح آگاهی، نگرش و عملکرد زنان از پدیده پوکی استخوان در جامعه زنان انجام شد تا بتوان گامیدر سلامت این قشر عظیم جامعه برداشت...
  کلیدواژگان: استئوپروز، زنان، دانش، نگرش، عملکرد
 • علی کرم علمداری، زهره منتصری، حمیدرضا غفاریان شیرازی، محمد ذوالعدل، خیرالله نوریان صفحه 43
  حادثه که بعضی آن را بیمرای غفلت نیز می نامند، از دیرباز به عنوان یک عامل مخرب مرگ آور برای انسان شناخته شده است. در چند دهه اخیر مرگ و میر در اثر حوادث بعد از بیماری های قلبی و عروقی بزرگترین عامل مرگ و میر در کلیه سنین به شمار می رود. هدف این مطالعه تعیین وضعیت اپیدمیولوژیک مصدومین بستری در بخش اتفاقات بیمارستان شهید بهشتی یاسوج در طی سالهای 81 - 1380 است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی بوده که به صورت تمام شماری بر روی مصدومین بستری در بخش اتفاقات بیمارستان شهید بهشتی یاسوج طی سال های 1380 و 1381 انجام گرفته است...
  کلیدواژگان: همه گیر شناسی، مصدومین، اتفاقات
 • شهلا نجفی دولت آباد، مریم باقری، زینت محبی نوبندگانی صفحه 53
  پیش بینی می شود جمعیت کشور ما در سال 1390 به صد میلیون نفر برسد بی گمان تغذیه چنین جمعیتی که عمدتا مصرف کنندگان می باشند، بار عظیمی بر دوش جامعه خواهد گذاشت و از عوامل مهم تهدید کننده مسائل بهداشتی و اقتصادی خواهد بود. این مطالعه به منظور تعیین علل تعدد فرزند از دیدگاه زنان مراجعه کننده به بخش های زنان و زایشگاه بیمارستان امام سجاد (ع) شهر یاسوج انجام گردید. این پژوهش یک مطالعه توصیفی - مقطعی است که در بیمارستان امام سجاد (ع) شهر یاسوج در سال های 1384 - 1383 انجام گردیده است...
  کلیدواژگان: رشد جمعیت، تعدد فرزند، دیدگاه زنان
 • مسعود مقیمی، محسن سالاری، علی عباسی، فاطمه صنیعی، صغری نعمتی صفحه 61
  پرفشاری خون یکی از شایعترین بیماری ها است که در صورت عدم کنترل، عوارض جانبی فراوانی ایجاد می کند. افراد مبتلا باید تغییراتی در شیوه زندگی خود ایجاد نموده و از عوامل خطر که باعث پیشرفت بیماری می شوند دوری نمایند. هدف این پژوهش تعیین میزان پرفشاری خون و عوامل خطر آن در سالمندان شهر یاسوج سال 1384 بود. این مطالعه توصیفی تحلیلی و بصورت مقطعی انجام شد. نمونه گیری به صورت در دسترس و شامل کلیه سالمندان بالای 60 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی مجری آموزش پزشکی جامعه نگر شهر یاسوج در شش ماه اول سال بود...
  کلیدواژگان: سالمندان، عوامل خطر، پرفشاری خون