فهرست مطالب

صنعت نساجی و پوشاک - سال بیست و پنجم شماره 173 (پیاپی 289، مرداد 1386)
 • سال بیست و پنجم شماره 173 (پیاپی 289، مرداد 1386)
 • 88 صفحه، بهای روی جلد: 7,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/05/05
 • تعداد عناوین: 27
|
 • سرمقاله
 • عبرت های یک مقایسه ساده
  صفحه 2
 • گزارش مجمع عمومی سالیانه انجمن صنایع نساجی ایران
  مهندس علی روشنی صفحه 4
 • نقش انجمن صنایع نساجی ایران و سیاست های کل اصل 44
  محمود فراهانی صفحه 12
 • سازمان جهانی تجارت، کالبدی برای تجارت
  صفحه 14
 • گزارش نشست کمیته تخصصی پوشاک انجمن صنایع نساجی ایران
  صفحه 17
 • افتخار آفرینان دیگری از انجمن صنایع نساجی ایران / داوری منصفانه، یکی از کارکردهای انجمن
  صفحه 25
 • رمز موفقیت ما تلاش کارکنان، مدیریت کارآمد و تکنولوژی روز بوده است
  صفحه 26
 • ما مشتری مداری را سرلوحه کار خود قرار داده ایم
  صفحه 30
 • مسائل اساسی اقتصاد ایران در سال 1386
  صفحه 34
 • مشکل ساختاری اقتصاد ایران از منظر لایحه بودجه سال 86
  تنظیم: مهندس علی روشنی صفحه 36
 • صورت مسئله را پاک کرده ایم
  صفحه 39
 • افزایش حق بیمه پرداختی کارفرمایان تنها راه حمایت از کارگران نیست
  مینا یگانه صفحه 44
 • سیاست های دولت به حذف پنبه منتج می شود
  فرزانه تهرانی صفحه 46
 • گذری در مطبوعات کشور
  صفحه 50
 • مدیریت زمان
  صفحه 58
 • شروع کارآفرینی در دوران پهلوی
  دکتر کاظم خسروشاهی صفحه 60
 • تداوم افزایش نسبت قیمت های پنبه طول تار بلند آپلند
  رابعه رضائیان، مهدی تاجیک ترجمه: رابعه رضائیان ، مهدی تاجیک صفحه 63
 • روند جهانی و صنعت نساجی در ازبکستان
  صفحه 65
 • تعرفه گمرکی از آغاز تا کنون
  تنظیم: فرید بنیادپور صفحه 67
 • روند تولید جهانی الیاف بشر ساخته در سال 2006
  مهندس آذر ملکی ترجمه: مهندس آذر ملکی صفحه 69
 • پایداری افزایش موجودی پنبه در آسیا / پیشرفت های اخیر در تولیدات نساجی
  صفحه 72
 • مواد مورد استفاده در پوشاک حفاظتی فردی
  مهندس نسرین صدری ترجمه: مهندس نسرین صدری صفحه 73
 • بازتاب سرمقاله تیرماه 1386
  صفحه 76
 • از میان نامه های رسیده
  صفحه 79
 • در جهان نساجی چه می گذرد
  صفحه 80
 • خبر
  صفحه 82
 • بخش انگلیسی
  صفحه 84