فهرست مطالب

صنعت پمپ - پیاپی 15 (زمستان 1385)
 • پیاپی 15 (زمستان 1385)
 • 76 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/05/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • آشنایی با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ISIRI
  صفحه 0
 • سرمقاله
  صفحه 4
 • تحلیلی بر بروز کاویتاسیون در پمپ ها و روش های مقابله با آن (مقاله وارده / بخش چهارم)
  مهندس احمد کاویانی صفحه 7
 • پمپ های دیافراگمی
  صفحه 23
 • سیستم های با ساختار بسته برای خطوط انتقال آب
  صفحه 33
 • اخبار و خواندنیها
  صفحه 39
 • معرفی کتاب و نشریه
  صفحه 43
 • پمپ های گریز از مرکز با هزینه های دوره عمر پایین برای کاربردهای یوتیلیتی
  صفحه 46
 • لیست نمایشگاه ها
  صفحه 56
 • اتاق مشاوره
  صفحه 57
 • واژه نامه
  صفحه 62
 • خلاصه شماره پیشین
  صفحه 76