فهرست مطالب

صنعت پمپ - پیاپی 14 (پاییز 1385)
 • پیاپی 14 (پاییز 1385)
 • 72 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/10/20
 • تعداد عناوین: 13
|
 • سرمقاله
  صفحه 4
 • آشنایی با کمیته فنی پمپ ایزو TC115
  صفحه 5
 • داستان تلمبه خانه سرکویس هلند
  صفحه 8
 • تحلیلی بر بروز کاویتاسیون در پمپ ها و روش های مقابله با آن (مقاله وارده / بخش سوم)
  صفحه 15
 • پمپ های دیافراگمی
  صفحه 22
 • معرفی کتاب و نشریه
  صفحه 34
 • اخبار و خواندنیها
  صفحه 36
 • حرارت در پمپ های سانتریفوژ
  صفحه 40
 • لیست نمایشگاه ها
  صفحه 48
 • مقدمه ای بر روابط منحنی شبکه و کارکرد پمپ های سانتریفوژ
  صفحه 49
 • اتاق مشاوره 0 انتخاب پمپ در سیستم های اطفای حریق)
  صفحه 55
 • واژه نامه (گروت)
  صفحه 58
 • خلاصه شماره پیشین
  صفحه 60