فهرست مطالب

اقتصاد سیاسی تحول همه جانبه - پیاپی 3 (زمستان 1385)

فصلنامه اقتصاد سیاسی تحول همه جانبه
پیاپی 3 (زمستان 1385)

 • 224 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/05/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • گری اس. بکر ترجمه: حسین تسلیمی صفحه 6
 • لورتس بلاند ترجمه: فرشاد مؤمنی صفحه 36
 • بنیان روش شناختی اقتصاد نهادی / مدل الگو، داستانسرای و کل گرایی
  چارلز. کی. ویلبر، رابرت. اس. هاریسون ترجمه: عباس رحیمی صفحه 64
 • داگلاس نورث، جان والیسی، باری وینگاست ترجمه: جعفر خیرخواهان صفحه 92
  نه علم اقتصاد و نه علم سیاست هیچ کدام نمی توانند فرایند توسعه اجتماعی مدرن را تبیین کنند. این واقعیت که جوامع توسعه یافته همیشه دارای اقتصادها و سیاست های توسعه یافته بودند حاکی از این است که ارتباط بین علم اقتصاد و علم سیاست باید بخش بنیادی از فرآیند توسعه باشد. این مقاله یک نظریه منسجم از علم اقتصاد و علم سیاست را شرح و بسط می دهد. ما نشان می دهیم چگونه از 10000 سال قبل, نظم های اجتماعی دسترسی محدود شکل گرفت که قادر به کنترل خشونت, برقراری نظم و امکان تولید بیشتر از طریق تخصص و مبادله بودند. نظم های...
 • کیت گریفین ترجمه: احمد پرخیده صفحه 162
  جهانی شدن اقتصاد سبب شده است که روز به روز از اهمیت مرزهای حاکمیت دولت کاسته شود. ما از یک اقتصاد جهانی برخوردار هستیم, اما در عین حال نهادهای لازم برای فرایند حکمرانی جهانی را خلق نکرده ایم. آنچه را که به راحتی می توان فهمید این است که اقدامات یک جانبه در قالب تک روی ها و اعمال نفوذهایی که از این به بعد اتفاق می افتد, در بلندمدت غیر موجه بوده و از این رو نیاز به بحث و بررسی در مورد چگونگی ایجاد نهادهای مناسب برای حکمرانی جهانی به خوبی احساس می شود. منافع و هزینه های جهانی شدن به صورت نامتقارن توزیع شده اند, به طوری که مردمان...
  کلیدواژگان: جهانی شدن، یک جانبه گرایی، حکمرانی جهانی، کالاهای عمومی جهانی
 • بوروکراسی و رشد / اثر ساختاره ای دولت «وبری» بر رشد اقتصادی، تحلیل مقطعی - ملی
  پیتر ایوانز، جیمز راچ ترجمه: فریبا مؤمنی صفحه 186
  نقش ساختارهای بوروکراتیک حاکم در تسهیل رشد اقتصادی, از زمان مباحثات کلاسیک ماکس وبر, از تقریبا یکصد سال پیش, دغدغه ای جامعه شناسانه بوده است. با استفاده از مجموعه ای از داده های اولیه که به تازگی جمع آوری شده اند, مشخصه های هسته نمایندگی اقتصادی دولتی و پیشینه رشد نمونه ای از 35 کشور در حال توسعه را در دوره 1990-1970 بررسی کردیم. مقیاس دولت و بری ما, معیار ساده ای از میزانی که این بنگاه ها افراد شایسته را به خدمت می گیرد و مناصب قابل پیش بینی, پاداش دهنده و بلندمدت پیشنهاد می کند را به دست می دهد. مالله
 • معرفی کتاب
 • بن فاین، کوستاس لاپاویتساس، جاناتان پینکاس ترجمه: رضا مجیدزاده صفحه 219