فهرست مطالب

معماری محوطه - پیاپی 1 (پاییز 1385)
 • پیاپی 1 (پاییز 1385)
 • 104 صفحه، بهای روی جلد: 28,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/05/15
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سرمقاله
  خشایار زارعی صفحه 5
 • استراحتگاه بگاوان گیری
  صفحه 10
 • باغ فین
  صفحه 20
 • مجسمه های زنده
  صفحه 28
 • احیای حیاط های قدیمی
  خشایار زارعی صفحه 34
 • اصول طراحی باغچه
  صفحه 40
 • باغ مرکزی پایینی
  صفحه 46
 • استادیوم بوسان
  صفحه 56
 • باغ های آبی رسمی
  صفحه 70
 • فضاسازی
  صفحه 74
 • جزئیات
  صفحه 82
 • مبلمان فضای باز
  صفحه 90