فهرست مطالب

معماری محوطه - پیاپی 2 (بهار 1386)
 • پیاپی 2 (بهار 1386)
 • 104 صفحه، بهای روی جلد: 28,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/05/20
 • تعداد عناوین: 13
|
 • سرمقاله
  خشایار زارعی صفحه 4
 • باغ ورسای
  صفحه 6
 • باغ ایرانی
  بهاره حیدری صفحه 14
 • باغ تفکرات کی هانی
  صفحه 18
 • ویلاهای سامادانا
  صفحه 28
 • باغ آبی غیر رسمی
  صفحه 44
 • پیکره سازی با برگ
  صفحه 50
 • مراقبت و نگهداری از گیاهان
  صفحه 56
 • فرودگاه بین المللی اینچون
  صفحه 62
 • فضاسازی
  صفحه 76
 • جزئیات
  صفحه 82
 • مبلمان فضای باز
  صفحه 88
 • آلاچیق
  صفحه 94