فهرست مطالب

صنعت نساجی و پوشاک - سال بیست و پنجم شماره 174 (پیاپی 290، شهریور 1386)
 • سال بیست و پنجم شماره 174 (پیاپی 290، شهریور 1386)
 • 88 صفحه، بهای روی جلد: 7,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/06/08
 • تعداد عناوین: 29
|
 • سرمقاله
 • تشکل های صنعتی فرصت ها و تهدیدها
  جمشید بصیری صفحه 2
 • اقتصاددانان برای حل ریشه ای مشکلات اقتصادی کشور راهکار اجرایی ارائه کنند
  صفحه 4
 • صادر کنندگان مشاور رئیس جمهور می شوند
  صفحه 8
 • آیا امکان دارد یکبار برای همیشه
  دکتر مهین نواب تهرانی صفحه 10
 • فضای باز برای بخش خصوصی پیش شرط توسعه
  مهندس علی روشنی صفحه 14
 • ایران کشور تعطیلات
  دکتر مهدی مشیری صفحه 18
 • چین چگونه چین شد
  دکتر نسرین کافی صفحه 19
 • سرمایه اجتماعی و توسعه
  دکتر فرشاد مومنی صفحه 20
 • صنعت پوشاک در آشفته بازار ایران
  احسان شمشیری صفحه 23
 • پیدا و پنهان ارقام صادرات غیر نفتی سال 85
  صفحه 25
 • نگاهی به وضعیت جهانی پنبه
  مهندس فرزانه رسولی ترجمه: مهندس فرزانه رسولی صفحه 27
 • مختصری از تاریخچه افسانه منشا و راز بزرگ ابریشم
  مهندس امیرسعید صادقی ترجمه: مهندس امیرسعید صادقی صفحه 29
 • گذری در مطبوعات کشور
  صفحه 34
 • مدیریت زمان
  برایان تریسی ترجمه: اشرف رحمانی ، کورش طارمی صفحه 50
 • شروع کارآفرینی در دوران پهلوی
  دکتر کاظم خسروشاهی صفحه 52
 • چشم اندازی بر مواد خام طبیعی و مصنوعی
  مهندس سمیه بصیری صفحه 56
 • بررسی سیستم های توقف الکترونیکی نخ جهت بهبود کیفیت و تولید
  مرجان حسینی ترجمه: مرجان حسینی صفحه 58
 • کیاهان رنگزا - سرخدار
  صفحه 60
 • ساختار گوش پاک کن
  مهندس شهلا اطلسی ترجمه: مهندس شهلا اطلسی صفحه 61
 • استفاده مجدد از پساب های نساجی
  الهام گرامی ترجمه: الهام گرامی صفحه 65
 • کدام یک قانونی است? کتاب مقررات صادرات و واردات سال 85 یا 86
  صفحه 69
 • رقم بندی پنبه
  مهندس شهلا اطلسی ترجمه: مهندس شهلا اطلسی صفحه 72
 • الیاف کربن
  مهندس سودابه یحیی زاده ترجمه: مهندس سودابه یحیی زاده صفحه 73
 • فناوری الیاف چند جزئی
  مهندس علی صالحی راد ترجمه: مهندس علی صالحی راد صفحه 76
 • سیستم HVI
  صفحه 78
 • جویندگان کار در صنایع نساجی
  صفحه 79
 • در جهان نساجی چه می گذرد
  صفحه 80
 • خبر
  صفحه 82
 • بخش انگلیسی
  صفحه 84