فهرست مطالب

نیم رخ - پیاپی 6 (مهر 1379)
 • پیاپی 6 (مهر 1379)
 • 61 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1379/07/15
 • تعداد عناوین: 16
|
 • سخن اول
  صفحه 2
 • اخبار
  صفحه 3
 • بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی تهران
  صفحه 10
 • از نمونه خانه امتعه ممالک تا نمایشگاه بین المللی
  صفحه 11
 • نمایندگی بازرگانی, تنظیم قرارداد, قواعد
  صفحه 17
 • تولید در مقیاس جهانی
  صفحه 21
 • در بازار امروز همیشه حق با مشتری است
  صفحه 29
 • فولاد, افزایش قیمت, کاهش مشتری
  صفحه 32
 • ایمنی کارخانه, توسعه طرح واکنش اضطراری
  صفحه 33
 • وابسته بازرگانی کشورهای جهان در ایران
  صفحه 35
 • فن آوری گرمادهی القایی در قرن بیست و یکم
  صفحه 41
 • فرایند شکل دهی غلتکی
  صفحه 43
 • طرح روز
  صفحه 48
 • قیمت محصولات فولادی در بازار تهران
  صفحه 49
 • روی خط اینترنت
  صفحه 56
 • معرفی اعضا
  صفحه 59