فهرست مطالب

تحقیق و توسعه مواد پرانرژی - سال دوم شماره 1 (پیاپی 2، بهار و تابستان 1385)
 • سال دوم شماره 1 (پیاپی 2، بهار و تابستان 1385)
 • 108 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/04/20
 • تعداد عناوین: 18
|
 • مصاحبه
 • مقالات
 • محمدمهدی شاکر صفحه 5
  استفاده از ترکیب پیروتکنیکی mtv در فرمولاسیون آتشزنه های احتراقی در موارد بسیاری گزارش شده است بر این اساس ترکیب mtv به عنوان خرج یک آتشزنه به کار گرفته شد. این آتشزنه اگر چه مشخصه های بالستیکی در مزبرن را ارضا نمود لیکن در برابر سوخت نمی تواند به صورت تکرار پذیر عمل کند و احتراق سوخت با تاخیر انجام شده یا فشار ایجاد شده بیش از حدمجاز می باشد. بدین منظور پس از بررسی علل استفاده از ترکیبات شروع کننده مناسب بررسی شده و بهترین فرمولاسیون برای زنجیره آتش براساس احتراق آرام سوخت تعیین گردیده است.
  کلیدواژگان: آتشزنه، اشتعال، mtv
 • فرهاد فراهانی، عباسعلی رستگارراد صفحه 17
  در این مقاله بهبود مشخصه های اشتعال سیستم پیروتکنیکی نیترات پتاسیم- بور- بایندر با جایگزینی سیلیسیم با بور مورد مطالعه قرار گرفته است. با افزایش si فشار ماکزیمم کاهش یافته و افزایش تاخیر در اشتعال را به دنبال دارد. مقدار ماکزیمم dp/d در مخلوطی که شامل 5% سیلیسیم است مشاهده می شود. نتایج dta پیک های تند را برای اشتعال در محدوده دمایی 570c-500 را نشان می دهد. گرمای احتراق و سرعت سوزش با افزایش جز سیلیسیم کاهش می یابد. حساسیت به ضربه با افزایش درصد سیلیسیم در مخلوط افزایش یافته, در مقابل هیچ تغییری در حساسیت به...
  کلیدواژگان: پیروتکنیک، نیترات پتاسیم، بور، سیلیسیم
 • قادر علی زاده، محمود گل محمدی صفحه 23
  سوخت های رم جت برخلاف سوخت های جامد معمولی دارای مقدار اکسید کننده بسیار کمی هستند و اکسیژن مورد نیاز برای احتراق آنها عمدتا از هوا تامین می شود. بنابراین به جای اکسید کننده, فیلرهای فلزی یا غیر فلزی انرژی زا جایگزین آنها می شود که این خود باعث افزایش نیروی تراست و برد موشک می شود. با توجه به اینکه این سوخت ها در ردیف سوخت های کامپوزیت به حساب می آیند, بنابراین نه تنها انتخاب فیلرهای مذکور بلکه بایندر نیز از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. در این مقاله ابتدا معیارهای اصلی انتخاب یک فیلر فلزی و خود سوخت در سیستم...
  کلیدواژگان: ضربه ویژه، احتراق، نگهدارنده، افزودنی های سوخت، سوخت جامد رم جت
 • فریبا آگند، نادر نادری صفحه 31
  شیمی سل- ژل برای تولید مواد پر انرژی استفاده شده است. روش سل- ژل یک فرآیند شیمیایی سنتزی است که در آن مونومرهای واکنش پذیر داخل محلول با هم مخلوط شده و پلیمریزه می شوند و نهایتا به یک ساختار شبکه ای جامد سه بعدی که ژل نامیده می شود منجر می گردند. مواد انرژی زا می توانند در طی تهیه محلول یا در حین مرحله ژل شدن به محیط وارد شوند ترکیب, حفرات, اندازه ذرات اولیه, زمان ژل شدن, مساحت سطحی و دانسیته می تواند به وسیله شیمی محلول طراحی و کنترل گردد. در مرحله بعد ژل با استفاده از استخراج فوق بحرانی برای تولید ایروژل بسیار متخلخل...
  کلیدواژگان: سل، ژل، نانو کامپوزیت پر انرژی، ایروژل، زروژل
 • ناصر دشتیان گرامی، نجمه خضرائیان، حسین خدارحمی صفحه 41
  در این مقاله, انتشار موج شوک ناشی از انفجار مواد منفجره شدیدالانفجار در داخل یک پوسته استوانه ای که در آن حدفاصل بین خرج میانی و سطح داخلی پوسته از سیال پر شده است به صورت عددی مدل سازی و مورد تحلیل قرار می گیرد. شبیه سازی عددی با استفاده از نرم افزار صرحی و غیر خطی ls-dyna انجام گرفته است. در این تحلیل از شکل لاگرانژی معادلات برای پوسته و شکل ale معادلات برای خرج مایع و هوا بهره گرفته شده است. در تحلیل عددی با استفاده از معادلات مشخصه شدیدالانفجار, نول, پلاستیک سینماتیک و همچنین معادلات حالت مای...
  کلیدواژگان: مواد شدیدالانفجار، موج شوک، فشار دینامیکی، مدل مادی
 • منوچهر فتح الهی، سیدهادی معتمدالشریعتی، سعید توانگر صفحه 55
  ترکیبات پیروتکنیکی یک شاخه از مواد پر انرژی هستند و بر پایه مخلوط پودری جامد سوخت و اکسیدان می باشند که از واکنش بین آنها انرژی آزاد شده و به کار گرفته می شود. یکی از ترکیبات پیروتکنیکی مهم, پیروتکنیک های دودزا هستند. در این دسته از پیروتکنیک ها گرمای ایجاد شده در اثر واکنش بین سوخت و اکسیدان صرف تبخیر ماده رنگی و پخش آن در محیط اطراف می شود. ترکیبات پیروتکنیکی دودزا بسته به فرمول بندی آنها طیف وسیعی از دودها را تولید می کنند که شامل دودهای استتاری, ردیابی, دودهای رنگی قرمز, سبز, نارنجی, زرد, بنفش, آبی و غیره می باشند...
  کلیدواژگان: پیروتکنیک، پیروتکنیک دودزا، دود رنگی، مهمات اعلام خبر
 • کیوان نصرت زادگان، امیر تاجیک، مهرداد مهکام صفحه 65
  در این مقاله سنتز ماده انفجاری هگزا نیترواستیلن با روش اکسایش تری نیترو تولوئن توسط سدیم هیپوکلریت و در مخلوط حلال های تتراهیدروفوران و متانول گزارش شده است. عوامل عمده موثر بر فرایند از قبیل تاثیر دمای واکنش, زمان ماند پس از افزودن واکنشگرها,نقش نمک های آمینی و ترکیب درصد حلال ها بر راندمان و کیفیت محصول مورد بررسی قرار گرفته است. شناسایی محصول از طریق طیف بینی ft-ir و h nmr انجام گرفته است.
  کلیدواژگان: هگزانیترواستیلبن، هگزانیتروبی بنزیل، مواد منفجره مقاوم حرارتی
 • آشنایی با مواد پر انرژی و کاربردهای آن
 • سعید توانگر روستا، منوچهر فتح الهی صفحه 76
 • اخبار
 • صفحه 85
 • معرفی
 • صفحه 91
 • صفحه 92
 • فرم عضویت در انجمن مواد پر انرژی ایران
  صفحه 101