فهرست مطالب

فرهنگ اندیشه - پیاپی 18 (تابستان 1385)
 • پیاپی 18 (تابستان 1385)
 • 230 صفحه، بهای روی جلد: 24,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/07/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • پیشگفتار
  مهدی عباسی صفحه 7
 • مقدمه ای بر سیاست گذاری عمومی
  جیمز اندرسون ترجمه: دکترکیومرث اشتریان صفحه 9
 • مدخی بر شناخت شناسی تحلیل سیاست ها و تحلیل گران سیاست ها در سیاست گذاران
  دکتر حمید رضا ملک محمدی صفحه 45
 • دموکراسی در آیینه سیاست گذاری عمومی
  دکتر مجید وحید صفحه 55
 • رهیافت های نظری مطالعات سیاست گذاری و فرایند سیاست گذاری در آزادسازی
  بابک اسکندریون صفحه 69
 • شرایط موفقیت در اجرای موثر سیاست ها: راهنمایی برای تحقق اهداف در سیاست گذاری عمومی
  پل ساباتیرودانیل مازمانیان ترجمه: محمد عادل پناهی ، سارا قاسمی نراقی صفحه 103
 • سیاست گذاری فرهنگی و توسعه
  فاطمه فراهانی صفحه 135
 • تقویت ثبات و پایداری جهانی: بیانیه اعلام مواضع در نشست سران
  مسعود حبیبی صفحه 163
 • علوم سیاسی و مدیریت خدمات بهداشتی
  مهسا شهسواریان صفحه 167