فهرست مطالب

نجوم - سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 122، آبان 1381)
 • سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 122، آبان 1381)
 • 40 صفحه، بهای روی جلد: 6,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1381/08/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • تازه ترین اخبار
  شادی حامدی آزاد ترجمه: شادی حامدی آزاد صفحه 5
 • اخبار داخلی
  صفحه 9
 • CCD فرزند فن آوری در خدمت اخترشناسی
  مجید آل ابراهیم صفحه 10
 • فوت و فن پردازش تصاویر نجومی
  محدثه عظیم لو صفحه 14
 • کهکشان همسیایه
  ابراهیم ویکتوری صفحه 17
 • آسمان در این ماه
  محسن ایرجی، فریبا پابروند ثابت صفحه 18
 • در کمین هلال ماه
  سید محسن قاضی میرسعید صفحه 23
 • منظومه پرتقالی
  بابک امین تفرشی صفحه 24
 • می رسد دست به سقف ملکوت / گزارشی از فعالیت آسمان نماهای تهران
  محدثه عظیم لو صفحه 26
 • دنیای سیارات لاول
  شادی حامدی آزاد صفحه 28
 • آسمان، گذرگاه ماهواره های درخشان
  پوریا ناظمی صفحه 30
 • صفحه شما / زیر نظر فاطمه عظیم لو
  صفحه 34
 • صفحه انگلیسی
  کیارا عباس زاده ترجمه: کیارا عباس زاده صفحه 38
 • زیر آسمان ایران
  صفحه 39