فهرست مطالب

چشم پزشکی نگاه - سال سوم شماره 3 (پیاپی 11، پاییز 1384)
 • سال سوم شماره 3 (پیاپی 11، پاییز 1384)
 • 70 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1384/09/20
 • تعداد عناوین: 13
|
 • نامه سردبیر
  دکتر بهزاد یخشی صفحه 3
 • دستاورد
 • مروری بر Customized Ablation
  دکتر محمدحافظ نوروزی زاده صفحه 4
 • اعوجاج
  دکتر علیرضا نادری صفحه 8
 • دستگاه های اندازه گیری اعوجاج
  دکترحمید مقاره عابد صفحه 14
 • فن آوری مورد نیاز برای انجام Wavefront Guided Ablation
  دکتر سیدمحمد میرآفتاب صفحه 18
 • هدف از انجام Wavefront Customized Ablation
  دکتر فرید کریمیان صفحه 23
 • Customized Surface Ablation
  دکتر محمدحسین دستجردی صفحه 32
 • سخنی تازه
 • ارزیابی حدت بینایی شبکیه
  دکتر محمدحسین دستجردی، دکتر محمدحافظ نوروزی زاده صفحه 40
 • ارزیابی آزمایشگاهی در بیمار مبتلا به یوییت
  دکتر حمید نوروزی صفحه 42
 • درمان دارویی و غیر دارویی بیماری های التهابی حدقه
  دکتر مریم آل طه صفحه 47
 • تظاهرات چشمی بعد از پیوند اعضا و مغز استخوان در اطفال
  دکتر قاسم علیزاده صفحه 54
 • اسپاسم پلک و بیماری های همراه
  دکتر حمید نوروزی صفحه 58
 • یک تجربه
 • اکسترا چه بدی داشت که یک بار نکردی
  دکتر محمدحافظ نوروزی زاده صفحه 67