فهرست مطالب

بسپار - سال نهم شماره 5 (پیاپی 62، تابستان 1386)
 • سال نهم شماره 5 (پیاپی 62، تابستان 1386)
 • 78 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1386/07/01
 • تعداد عناوین: 23
|
 • سرمقاله
  صفحه 2
 • گزارش و گفت و گو
 • رنگ ها بر امواج دریاها
  صفحه 3
 • هزینه های مخفی بار مضاعف واردات
  صفحه 8
 • صادرات جنگ اقتصادی تمام عیار
  صفحه 11
 • نمی فروشند حتی در خریدهای صددرصد نقدی
  صفحه 13
 • رنگ ها و حفاظت از سرمیاه های ملی
  صفحه 14
 • از 100 تومان تا 5000 تومان
  صفحه 16
 • جشنی که مخاطب نداشت
  صفحه 18
 • اخبار داخلی
  صفحه 19
 • اخبار اقتصادی
  صفحه 22
 • مقالات
 • پوششهای دریایی ضد خزه: گذشته - حال - آینده
  دکتر زهرا رنجبر، مهندس شادی منتظری، مهندس پونه کاردر، دکتر سعید باستانی، مهندس فرهود نجفی صفحه 26
 • کاربرد بسپارهای امولسیونی در صنایع کاغذ
  مهندس سوگل برجیان، مهندس آرزو رضوی صفحه 32
 • بازار پوشش های حفاظتی در اروپا
  صفحه 38
 • عملکرد محلول آبی مبدل رنگ بر پایه تانن های استخراج شده از گیاهان و بازدارندگی از ادامه خوردگی
  مهندس نگار ابوالحسنی، مهندس غفار متدین اول صفحه 40
 • کاربرد نانوفناوری در پوشش های دریایی ضد خزه
  مهندس شادی منتظری، دکتر زهرا رنجبر، دکتر سعید باستانی، مهندس پونه کاردر، مهندس مجتبی جلیلی صفحه 46
 • پوشش های کاهش دهنده نیروی اصطکاک جهت استفاده در شناورها
  مهندس پونه کاردر، دکتر زهرا رنجبر، دکتر سعید باستانی، مهندس شادی منتظری صفحه 49
 • پوششهای ضد خوردگی با کارایی بالا
  مهندس محمدرضا شمشیری ترجمه: مهندس محمدرضا شمشیری صفحه 52
 • خواندنی
 • جایگاه رنگ در شعر سهراب سپهری
  صفحه 54
 • دیدگاه
 • آقای دکتر مهندس...
  علی اصغر علیزاده صفحه 56
 • رنگ ها و اثرات بصری آنها
  علی اصغر علیزاده صفحه 58
 • ارتباط
  صفحه 59
 • با کتاب
  صفحه 60
 • بخش انگلیسی
  صفحه 61