فهرست مطالب

پژوهش های مشاوره - پیاپی 19 (پاییز 1385)
 • پیاپی 19 (پاییز 1385)
 • 100 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/10/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سخنی با خوانندگان
  دکتر باقر ثنائی ذاکر صفحه 7
 • بررسی تاثیر زوج درمانی به شیوه ایماگوتراپی بر افزایش صمیمیت زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر اصفهان
  دکتر عذرا اعتمادی، دکتر شکوه نوابی نژاد، دکتر سیداحمد احمدی، دکتر ولی الله فرزاد صفحه 9
 • بررسی تاثیر آموزش مهارتهای اجتماعی به شیوه گروهی بر کاهش کمروئی نوجوانان دختر مقطع متوسطه شهر تهران
  صفورا درخشانی، دکتر سیمین حسینیان، دکتر سیده منور یزدی صفحه 23
 • بررسی رابطه دلزدگی زناشویی و دلزدگی شغلی زنان شاغل در خدمات پرستاری
  دکتر نسترن ادیب راد صفحه 35
 • اثربخشی آموزش معنویت به شیوه گروهی بر کاهش افسردگی در دانشجویان
  هاجر بهرامی دشتکی، دکتر حمید علیزاده، دکتر باقر غباری بناب، دکتر ابوالفضل کرمی صفحه 49
 • بررسی اثربخشی و کارایی خدمات روان شناسی و مشاوره ای مراکز مشاوره و خدمات روان شناختی دانش آموزان وزارت آموزش و پرورش
  دکتر شهناز محمدی صفحه 73
 • شرایط پذیرش مقالات
  صفحه 91
 • خلاصه مقالات به زبان انگلیسی
  صفحه 95