فهرست مطالب

نمایش - پیاپی 55 (شهریور 1381)
 • پیاپی 55 (شهریور 1381)
 • 79 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1381/08/15
 • تعداد عناوین: 23
|
 • عروسک همزاد انسان
  احمد مسجد جامعی صفحه 4
 • ترسیم افق های آینده
  مرتضی کاظمی صفحه 4
 • عروسک همزاد کودکی، همراز بزرگسالی
  مجید شریف خدایی صفحه 5
 • به نام نگهدارنده نخ ها و رسن ها
  بهروز غریب پور صفحه 5
 • از جشنواره چه آموختیم
  لاله تقیان صفحه 6
 • از نظر بین المللی دارای ثبات هستیم
  صفحه 15
 • هنرمندان باید متحد شوند
  صفحه 23
 • عروسک گردانان باید هشت هنر را بدانند
  صفحه 31
 • ما در درون هنوز کودکیم
  صفحه 34
 • راز درون نی سحرآمیز
  صفحه 36
 • باید عروسک ها را دوست داشت
  صفحه 39
 • نقش صدا در نمایش
  صفحه 42
 • رابطه انسان با طبیعت
  صفحه 44
 • دست های جادویی بازیگران
  صفحه 46
 • توقع ما دوستی و محبت است
  صفحه 48
 • کهن الگوها در دنیای معاصر
  پریسا مهجور صفحه 50
 • بازی بی قراری روح است
  صفحه 53
 • تماشا خانه تهران کجاست؟
  جعفر برقی کیوان صفحه 57
 • تئاتر و هنجار شکنی
  ژان دووینیو ترجمه: جلال ستاری صفحه 62
 • پیوند به دانش تئاتر
  جولین هیلتون ترجمه: محسن معینی صفحه 71
 • عکس سوخته
  جواد نولمی صفحه 74
 • اخبار تهران
  صفحه 78
 • اخبار شهرستان
  صفحه 79