فهرست مطالب

طب نظامی - سال چهارم شماره 3 (پیاپی 13، پاییز 1381)
 • سال چهارم شماره 3 (پیاپی 13، پاییز 1381)
 • تاریخ انتشار: 1381/09/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • نقش نیروهای نظامی و بهداری رزمی در امداد و انتقال در بلایا و حوادث
  علی غنجال صفحه 8
  بشر همواره در معرض بلایا و حوادث غیرمترقبه بوده و خواهد بود. در این رهگذر افراد زیادی جان و یا سلامتی خود را از دست داده اند و خسارات مادی زیادی به بار آمده است. در این گونه سوانح گروهی، به علت مشکلات وسیع و پیچیده ای که اتفاق می افتد، در اکثر موارد مشارکت همگانی ضروری می باشد. در دنیای امروز یکی از سازمان هایی که عموما طی این حوادث مشارکت فعال دارند، سازمان های نظامی و نیروهای تابع آن هستند. این نیروها به علت ویژگی و آمادگی های خاصی که دارند از قدرت مانور خوبی برخوردار بوده و می توانند در نقش های مختلفی ظاهر شده و ارایه خدمات نمایند. یکی از این نقش ها کمک به عملیات امداد و نجات، درمان پزشکی و انتقال مصدومین، مجروحین و افراد نیازمند در منطقه صدمه دیده است. بهداری رزمی با بهره گیری از پرسنل درمانی (در سطوح مختلف) تجهیزات پزشکی و داروئی، مراکز درمانی ثابت و سیار، وسائل انتقال مصدومین و مجروحین و سایر امکانات ارتباطی نقش مؤثری در ارایه خدمات امدادی برعهده دارد. هدف این مقاله بیان نقش نیروی نظامی در سوانح گروهی با تاکید بر چگونگی نحوه عمل بهداری رزمی در این موارد می باشد.
  کلیدواژگان: بهداری رزمی، امداد و نجات، بلایا، حوادث غیرمترقبه
 • سیداحمد میرزایی صفحه 145
  برای پیش بینی نحوه گسترش یک توده میکروبی هنگام حملات بیولوژیک، مدل های مختلفی تهیه شده است. مدل پیشنهادی این تحقیق، ارایه برنامه کامپیوتری برای بررسی رفتار دینامیک توده بیولوژیک بر مبنای تئوری نفوذ و جابجایی است که از اصول انتقال جرم حاصل شده است. در این برنامه حالت های چند منبعی برای منابع آنی و تدریجی، همچنین مرگ میکروارگانیسم ها بر اثر عوامل محیطی و ثابت مرگ (تابع غیرخطی) در نظر گرفته شده است. با استفاده از این برنامه کامپیوتری می توان برای یک میدان به ابعاد 2000×2000 مترمربع، غلظت توده بیولوژیک زنده را در قطعات 10×10 مترمربع به صورت گرافیکی نشان داد. اطلاعات اولیه مورد نیاز این برنامه (ورودی) بسیار کم بوده و به سهولت در دسترس قرار می گیرند. ورودی های مورد نیاز از اطلاعات هواشناسی و اطلاعات آزمایشگاهی تهیه می گردند. بنابراین تمامی تاثیرات جانبی، مانند پایداری اتمسفری، رطوبت و شدت تابش در مدل داده شده مورد توجه قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: آئروبیولوژی، حملات بیولوژیک، مدل سازی (شبیه سازی)، تئوری نفوذ و جابجایی، پخش آئروسل
 • علی اصغر نویدی، علی غنجال، علی صدری، حسن ابو القاسمی صفحه 151
  بهداری سپاه در میدان دفاع مقدس تجربیات ارزنده و گرانبهایی درتمامی ابعاد از جمله بعد درمان و دارو و تجهیزات کسب نموده است. این بهداری در عملیات های گوناگونی که در شرایط محیطی متفاوتی انجام می شد. باید جهت پشتیبانی یگان های رزمی آمادگی داشته و به انجام اقدامات درمانی آنها بپردازد. یکی از این عملیات ها که بخاطر شرایط ویژه اش دارای اهمیت می باشد عملیات والفجر 4 بود که در منطقه ای سخت و کوهستانی و به وسعت تقریبی 600 کیلومتر مربع انجام گرفت. هدف این مقاله به نحوه انجام اقدامات درمانی و تهیه، توزیع، نگهداری، انتقال دارو و تجهیزات پزشکی در چنین شرایطی اشاره کرده سپس عملکرد هریک از واحد های درگیر مورد ارزیابی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: بهداری سپاه، والفجر 4، درمان، دارو و تجهیزات پزشکی
 • مریم ذاکری نیا، مریم نامدار، صلاح علوی، احمدرضا عابدی صفحه 157
  بین سال های 67-1362 حدود 3000 رزمنده از استان فارس با گازهای شیمیائی از جمله خردل گوگردی (گاز سولفور موستارد) مصدوم شدند و در سال های 1362 الی 1376 بدخیمی های خونی در بعضی از آنان مشاهده شد: 7 نفر لوسمی غیر لنفوئید حاد (ANLL)، 6 نفر لوسمی لنفوئید حاد (ALL)، 2 نفر لوسمی میلوئید مزمن (CML)، یک نفرلوسمی سلول های مژکدار Hairy cell leukemia) (، 3 نفر لنفوم هوچکین (Hodgkin’s disease)، 4 نفر لنفوم غیر هوچکین (NHL)، 2 نفر لنفوم روده ای مدیترانه ای (IPSID) و 5 نفر آنمی آپلاستیک. در همان زمان با در نظر گرفتن تعداد جدید بیماری های فوق در جمعیت بزرگسال استان فارس که به ترتیب 31 و 19و 8 و3 و 19 و 41 و 5 و 9 به ازاء هر 000/100 نفر بوده است، ریسک نسبی (Relative risks) این بیماری ها در مصدومین شیمیائی با خردل گوگرددار عبارت بود از: 8 مورد لوسمی غیر لنفوئیدی حاد، 11 مورد لوسمی لنفوئید حاد، 8 مورد لوسمی میلوئید مزمن، 11 مورد لوسمی سلول های مژکدار، 5 مورد لنفوم هوچکین، 3 مورد لنفوم غیر هوچکین، 13 مورد لنفوم روده ای مدیترانه ای و 19 مورد آنمی آپلاستیک می باشد. اگر چه در متون پزشکی به رابطه بین لوسمی لنفوئید حاد و خردل گوگردی اشاره ای نشده است اما یافته مهم این تحقیق آن است که خطر ابتلا به لوسمی لنفوئید حاد را در 11 نفر از مصدومین شیمیایی ناشی از گاز خردل در مدت زمان کوتاهی پس از تماس (متوسط 5 ماه) نشان داده است.
  کلیدواژگان: سلاح شیمیایی، گاز خردل، بدخیمی خونی، آنمی آپلاستیک
 • محسن تقدسی، ابراهیم رضی، محمد زارع صفحه 163
  با گذشت بیش از 14 سال از جنگ تحمیلی، ضایعات ناشی از حملات وسیع شیمیایی دشمن علیه رزمندگان باعث شهادت عده ای از جانبازان گردید. لذا با توجه به عوارض زودرس و دیررس ناشی از تماس با گازهای شیمیایی بر سیستم های مختلف بدن به خصوص سیستم تنفسی و لزوم توجه و رسیدگی به مشکلات این عزیزان، بر آن شدیم تا به بررسی مشکلات تنفسی در جانبازان شیمیایی شهرستان کاشان بپردازیم. لذا این تحقیق توصیفی، کاربردی در رابطه با جانبازان شیمیایی شهرستان کاشان انجام شد. از مجموع 150 جانبازان شیمیایی تنها 87 نفر (58 درصد) در این مطالعه شرکت نمودند و مابقی (63 نفر معادل 42 درصد) به علت مهاجرت، انتقال و یا توجیه نشدن کافی در مطالعه حضور نداشتند. نتایج نشان داد، شایع ترین گاز شیمیایی مورد استفاده در جنگ تحمیلی، گاز خردل بوده که عوارض زودرس و دیررس ناشی از آن قابل توجه است. شایع ترین نشانه های بالینی به ترتیب شامل سیانوز (6/27 درصد)، کراکل (23درصد) و ویزینگ (2/9 درصد) و بیشترین یافته های سمعی هم شامل سیانوز کراکل و ویزینگ بود. اکثر جانبازان (57 نفر معادل 5/65 درصد) سابقه یک بار و 21 نفر (9/22 درصد) دو بار و 9 نفر (3/10 درصد) سه بار و بیشتر سابقه آلودگی داشتند. با توجه به یافته های مطالعه و مقایسه با مطالعات قبلی انجام شده ضایعات ریوی در مصدومین شیمیایی سیر پیشرونده داشته و با گذشت زمان بر میزان و شدت آن افزوده شده است
  کلیدواژگان: عوارض ریوی، آلودگی شیمیایی، جانباز شیمیایی
 • فروزان گنجی، عزیزا& مسعودی، نجمیه گنجی صفحه 169
  جنگ تلخ ترین حادثه در تاریخ بشریت است و اسارت یکی از نتایج اجتناب ناپذیر آن می باشد. با آنکه مقررات و معاهدات ژنو تنها مرجع بین المللی برای رعایت و نظارت بر حقوق اسیران جنگی است. با وجود این، گزارشات کمیته بین المللی صلیب سرخ حکایت از شکنجه و آزار اسیران جنگی ایران در عراق دارد. به منظور تعیین توزیع فراوانی بیماری ها در آزادگان استان 263 تن از آزادگان مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد، افرادی که به جبهه اعزام شده اند از سلامت کامل برخوردار بوده و تنها 1/5 % آنها دچار عیوب انکساری چشم بوده اند. بیشترین آسیب های جنگی وارد شده به رزمندگان تحت این مطالعه عبارت بود از: 5/36% در معرض اصابت ترکش، 4/14% در معرض گازهای شیمیایی و 1/17% بدنبال صدای انفجار دچار کاهش شنوائی شده اند. در دوران اسارت بیماری های لثه و دندان 4/65%، صدمات و بیماری های ناشی از تروما 59%، گاستریت و زخم های معده و اثنی عشر 4/27% دارای بیشترین فراوانی بوده اند. بعد از اسارت، گاستریت 4/30%، بیماری دندان31%، اختلال استرس پس از سانحه 6/26%، افسردگی2/18%، سردرد عروقی 21%، کاهش شنوایی4/22% از بیماری های شایع می باشند. شیوع برخی از بیماری ها در آزادگان حاکی از آن است که پوشش مراقبت های سلامتی در دوران اسارت وضعیت نامطلوبی داشته، شکنجه و آزار نه تنها موجبات بیماری و غم را در آن دوران فراهم ساخته بلکه تبعات آن پس از اسارت بر سلامتی آزادگان مشاهده می شود. لذا، توجه به امر سلامت و درمان بیماری آزادگان همچنان به عنوان یک اولویت تلقی می گردد.
  کلیدواژگان: بیماری، دوران اسارت، رزمندگان، ضایعات جنگی
 • غلامحسین پورتقی، محمد سالم، محمدرضا منظم اسماعیل پور، فیروز ولی پور صفحه 175
  سر و صدای بیش از حد و نامناسب با ویژگی آزار دهند گی انواع وسائل حمل و نقل سبک و سنگین می تواند مشکلات مختلف بهداشتی، روانی، ایمنی و زیست محیطی را به همراه داشته باشد. در این تحقیق سر و صدا و مشخصه دو نوع وسیله نقلیه سنگین مورد نظر شامل ماشین تیتان TITAN)) و ماشین کینوس (KINUS) که در جابجائی ادوات سنگین و امور لجستیکی کاربرد وسیعی دارند، همچنین تاثیر سرعت و تفاوت ساختار درب و بدنه ماشین های فوق انجام گرفت. در این تحقیق میزان تراز صدا ومشخصات آن در شرایط مختلف در دو نوع تانک بر فوق الذکر مورد ارزیابی قرار گرفت. روش تحقیق در این بررسی مبتنی بر آزمایش های صداسنجی و آنالیز اکتا و باند منطقه ای، فردی و محیطی با استفاده از دستگاه های استاندارد و کالیبراسیون مورد نیاز بوده است. نتایج حاصل از این بررسی ها نشان داد که صدای دستگاه تیتان آزاررسانی کمتری نسبت به دستگاه کینوس دارد. دستگاه کینوس با تراز صدای 1/81 در شبکه A در فاصله 2 متری نسبت به تیتان با تراز صدای 2/76 در شبکه A در حالت ایستاده و کار درجا تراز صدای بالاتری دارد0 اتاق ماشن تیتان قادر است تراز صدا را از 8/79 به 4/66 دسی بل در شبکه A و از 7/87 به 1/81 دسی بل در شبکه C برساند، اتاق ماشین کینوس تراز صدا را از 7/90 به 71 در شبکه A و از 94 به 87 در شبکه C برساند.
  کلیدواژگان: سر و صدا، اندازه گیری، وسایل حمل و نقل
 • مسعود حاجیا، احمد جنیدی جعفری، سید رضاحسینی دوست صفحه 181
  بر اساس گزارشات سازمان بهداشت جهانی در حال حاضر بیماری های تنفسی در مقایسه با سایر بیماری ها از افزایش بیشتری برخوردار می باشند. اقدامات پیشگیرانه جهت کاهش میزان انتقال بیماری ها با وجود توصیه های فراوان از پیشرفت رضایت بخشی برخوردار نبوده است. لذا در صورت وقوع یک حمله میکروبی، طبیعی خواهد بود که جمعیت کثیری تاثیرپذیرند. بررسی میزان بقا و محدوه انتشار بیوآئروسل ها و پارامترهای موثر در استقرار و گسترش عفونت میکروبی در یک منطقه مورد حمله نه تنها میزان دخالت هر یک را بخوبی نشان خواهد داد، بلکه این امکان را مطرح می سازد تا در صورت شناخت دقیق از کلیه پارامتر های تاثیرگذار بتوان با شناخت ناحیه تاثیر پذیرفته، میزان جمعیت در معرض خطر را تخمین زده و با اتخاذ اقدامات تدارکاتی مناسب در حداقل زمان ممکن بتوان به مقابله با آن پرداخته و تلفات چنین حمله ای را به حداقل ممکن رساند. همچنین شناخت دقیق این پارامترها این امکان را فراهم می نماید تا بتوان در جهت مقابله با گسترش عفونت، احتمال موفقیت شیوه های اجرایی مناسب نظیر ته نشین نمودن اجرام معلق را مورد مطالعه قرار داده، و همچنین به شرایط نفوذ و پراکندگی پاتوژن ها به معرفی انواع شیوه های حفاظتی مناسب برای افراد اقدام نموده و دستورالعمل های مناسب تری جهت ایمن سازی ساختمان ها و جلوگیری از سرعت گسترش و انتشار عفونت ارائه نمود.
  کلیدواژگان: بیوآئروسل، ویرولانس
 • علی فتحی آشتیانی صفحه 197
  مطالعاتی که در جنگ های مختلف انجام شده است بیانگر آن است که متغیرهای متعددی توانایی رزمندگان را برای مقابله با استرس های نبرد افزایش یا کاهش می دهند. دو گروه عمده از متغیرها شامل متغیرهای پیشایند و واسطه ای منجر به ایجاد برداشت های اساسی از موقعیت های استرس زا می شوند. متغیرهای پیشایند شامل عوامل فردی، عوامل مربوط به واحد یا یگان رزمی و عوامل مربوط به میدان نبرد می شوند. عوامل فردی به شخصیت فرد، فشارهای غیرنظامی، رو به رویی با موقعیت های نظامی و نقش های نظامی مربوط هستند. عوامل مربوط به واحد یا یگان رزمی به انسجام در واحد، روحیه، میزان آموزش، قدرت رهبری و فرماندهی و میزان تعهد در انجام وظیفه مربوط می گردند. عوامل مربوط به میدان نبرد به نوع نبرد، غافلگیری، بلاتکلیفی و شرایط محیطی مربوط می شوند. متغیرهای واسطه ای که ماهیتی شناختی دارند به برداشت ها، انتظارات، نحوه برخورد و ارزیابی از محیط نبرد مربوط می شوند. بر اساس این دو متغیر (پیشایند و واسطه ای)، سبک پاسخ فرد (جسمانی، عاطفی، شناختی و اجتماعی) تعیین می شود و برحسب این پاسخ ها، سبک مقابله (از مقابله فعال تا نافعال و شکننده) مشخص خواهد شد.
  کلیدواژگان: استرس، میدان نبرد، الگوی روانشناختی، سرباز
 • مرضیه سبزه چیان صفحه 203
  سوختگی و مسائل ناشی از آن یک معضل مهم در طی جنگ ها علی الخصوص جنگ های نوین است. لذا رسیدگی سریع به مجروح سوختگی یک اورژانس پزشکی است که پزشکان و کادر درمانی در هر سطحی می بایست آشنایی کامل به این مسئله داشته باشند. برخورد اولیه با یک مجروح سوختگی مثل سایر تروماها به صورت برخورد ABCDE است. اساسی ترین مورد برای احیای مجروح سوختگی تامین نیازهای آب و الکترولیت در حد مناسب است. در یک مجروح سوختگی به طور اولیه ثبت علائم حیاتی روتین و حجم ادرار و پوشاندن سوختگی با cling film (فیلم ژلاتینی) یا کیسه های پلاستیکی و پانسمان با مواد قابل جذب باید مدنظر باشد.
  کلیدواژگان: سوختگی، مجروح جنگی، اقدامات اورژانس پزشکی، مایع درمانی
|
 • Mirzaie S. A. Page 145
  In a decade, prediction of microbial mass dispersion in the case of biological weapon attack is modeled by several authors. The model persented in this study is a comuter program based on diffusion-dispersion theory. By use of this program, a multisource model, instantaneous and continuous source models and also microorganism die-off due to environmental factors (desay constant) can be examined. A 2000 × 2000 m² field is considered to from meteorological and laboratory sources. Atmospheric stability, humidity and irradiation intensity is also considered. Downwind respirable viable cells (Pathogens) and non-viable cells (Allergens) are calculated.
 • Navidi A. A., Ghanjal A., Sadri A., Abolghasemi H Page 151
  During the holy defense (Iran-Iraq war), Medical department of sepah has attained valuable experiences in numerous fielda, including pharmaceutical and medical equipment and services. The medical personnel of sepah were responsile for the health-care support of the military units in various operations and environmental sitiations. One of these operations, Valfajr 4, due to its particular circumstances (i.e, taking place in a area of 600-square kilometer solid mountainous region), is of high significance. The purpose of this article is to discuss the methods of providing medical services, supplying, preserving, dellivering and transporting medications in such adversities and thus registering this event in the medical history of war for possible future reference.
 • Zakerinia M., Namdar M., Alavi S., Abedi A. R Page 157
  In an examination of 3000 victims of chemical war injury exposed to sulfur mustard gas during the years 1983-1988, the following hematologic dyscrasias were observed during 1983 to 1996. Acute nonlymphocytic leukemia (ANLL) in seven, acute lymphpblastic leukemia (ALL) in six, chronic myelogenous leukemia (CMl) in two, hairy cell leukemia in one, Hofgkins disease in three, non-Hodgkins lymphoma (NHL) in four, immunoproliferative small intestinal disease, 41 NHL, 5 IPSID and 9 aplastic anemia per 100.000 adult general population. The calculated relative risks for developing the aforementioned dioseases in the victime exposed to mustard gas are8 for ANLL, 11 for ALL, 8 for CML, 11 for hairy cell leukemia, 5 for Hodgkins disease. Therefore, 3 for NHL, 13 for IPSId and 19 for aplastic anemia. Although there is no documented report of ALL associated with mustard gas exposure, we obtained a risk factor of 11 with a very short latency period after exposure (mean of 5 months).
 • Taghadosi M., Razi A., Zarea M Page 163
  After 14 years from the imposed war, people are still suffering from complications which has been caused by Iraqi chemical attacks. So considerin the early and late complication caused by exposure of different sysrems of body, specialy respirstory system, to the chemical warfare agents, and the late polmunary effects of mustard was examined in chemical disables of Kashan city, afthe getiing their nemes from disable organization, they were invited to take part in the research.from 150 People of chemical victimes of Kashan city only 87 People (58%) took part in this study and the others (63 Persons) 42 present didn’t take part in the study. The most common clinical signs were cianosis (27.6%), krakle (23%) and vizing (9.2%) and the most ascultation finding were kracle and vizing. Most of the pastients (57persons) 65.5% hads once history of contamination and 21 persons (22.9%) twice, 9 persons (10.3%) there times and. Interestingly, cilinical signs were more common in persons with once history of contamination than the others. Considaring the findings of the study and comparing with prevous studies, polmunary complications had been progressive and condition of these patients has been deteriorating. Since most of these people are in duty, it is necessary to pay more attention to their condition of health.
 • Ganji F., Masoodi A., Ganji N Page 169
  War is the worst event in human history and captivity is an unavoidable result of it. Treaties and provisions of the geneva are the only international regulations which must be observed in relation to the prisoners of war. However, reports of the red Cross socity demonstrared the torture and persecution of the Iranian Prisoners of war in Iraq. To determine distribution of diseases in 263 prisoners of war this study was designed. During the war 36.5% of total were hitted, 14.4% were exposed to chemical agents and 17.1% lost their hearing. During captivity diseases were 65.4%, trauma disorders 59%, gasritis and peptic ulcers 27.4% after freedom, medical examination demonstrated: gastritis 30.4% dental diseas 31%, Post traumatic disorder 26.6%, depression 18%, tention headache 21% and hearing loss 22.4%. this study shows that quantity and quality of health service were unfavorable. Torture and persecution had affected their health. In conclution, good cares and health attention for prisoners are recommended.
 • Pourtaghi Gh. H., Salem M., Monazzam Esmailpoor M. R., Valipour F Page 175
  Excessive noise of using transportation equipment in environment can cause damage to human health. In this study, the level of noise and it’s characteristics in different conditions and also in two different tankcarriers (KINUS & TITAN) were evaluated. This study was based on measuring and analysis of noise in environment & local situation by using standard instrument and it’s calibration. The rate of noise and analysis of data could be shown which kind of tanks is suitable for individual person. The result of this study indicated that the sound level of TITAN tank carrieris less than sound level of KYNUS tank carrier. TITAN and its room can be decreased the sound level from 79.8 dBto 66.4 dB, but KINUS and its room could be decreased from 878.7 to 81.1 dB.
 • Hajia M., Jonaidi J., Hosseni Doust S. R Page 181
  According to the WHO report, the rate of respiratory infections is still more than the other infections and all preventional programs have not been able to decrease the transmission rate off disease through the air, in spite of various recommendations. It is quite reasonable to assume that, in the case of bioterrorism attack, a large number of the people will be affected. Therefore study of the viability of the bioaerosols and involved parameters seems to be necessary. This study ca provide a good information for designing a computer program to predict the number of affected peopleand the borders of contaminated area, to priovide a good defense against the biological attack, and to decrease the mortality and morbidity in a number of different ways such as gravitation setting of the particles. Also we will suggest some recommendation for a better personnel protection and safety of the buildings to prevent further infections.
 • Fathi Ashtiani A Page 197
  A number of studies related to wars have delineated variables to effect the individual’s ability to cope with combat stress. The proposed model in interactional in that it posits a number of antecedent variables acting through mediating variables to affect the individual’s appraisal of the combat situation. The antecedent variables comprised of the individual factors, unit factors and battlefield factors. Individual includes personality factors,nonmilitary stress, prior combat exposure, and role in combat. Unit factors refer to cohesion and type of morale, trainnig, leadership, and commitment. Battlefield factors can be summarized as type of battle, surprise and uncertainty, and environmental factors. The most important mediating variable are cognitive components including interpretations, expectations, form of presentation, and appraisal of combat situation. Based on the individual and mediating variables, the modes of response to stressful combat situations may be astablished in different categories such as physical, emotional, cognitive and social. Finally, an integrated mode of coping can be established through these modes of responses ranging from various
 • Sabzehchian M Page 203
  Burn and its complications are important problem during wars and specially in modern wars. So rapid management of burn causalty is a medical emergency. Physicians and care workers should be aware. The initial management of burns, like all other traumas, follows the ABCDE approach. The outline management plan assumes the availabillity of certain medical supplies but even simple measures are invaluable in burn care if they are all that is available. The basic supplies required to resuscitate a casualty are oral salt and water in appropriate volumes. Similary it should be possible in field conditions to monitor vital signs and urine output, dress the burns with clingfilm or plastic bags and wrap the casulty in absorbent materials.