فهرست مطالب

تازه های جهان بیمه - پیاپی 109 (تیر 1386)
 • پیاپی 109 (تیر 1386)
 • 62 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1386/07/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محاسبه دقیق ارزش بیمه شده در بیمه های اموال
  سهیلا شرفی ترجمه: سهیلا شرفی صفحه 3
 • بایدها و نبایدها در بررسی خسارت
  علیرضا آموزگار ترجمه: علیرضا آموزگار صفحه 13
 • نگاهی به قانون گذاری و نظارت بر بازارهای بیمه در خاورمیانه
  الهام نوری ترجمه: الهام نوری صفحه 23
 • نگاهی به بیمه آتش سوزی در امارات متحده عربی
  مهدیه نجفی ترجمه: مهدیه نجفی صفحه 31
 • صنعت بیمه در امارات متحده عربی
  رویا عامل ترجمه: رویا عامل صفحه 37
 • معرفی جامعه مدیریت بیمه و ریسک
  بهمن کبیری پرویزی ترجمه: بهمن کبیری پرویزی صفحه 49
 • آشنایی با موسسه های آموزشی بیمه
  علیرضا رکنیان ترجمه: علیرضا رکنیان صفحه 53
 • اخبار بازار بیمه
  مریم بیدارنیا، زهرا ابک ترجمه: مریم بیدارنیا ، زهرا ابک صفحه 57