فهرست مطالب

دامداران ایران - سال هشتم شماره 9 (پیاپی 93، شهریور 1386)
 • سال هشتم شماره 9 (پیاپی 93، شهریور 1386)
 • 48 صفحه، بهای روی جلد: 7,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/07/25
 • تعداد عناوین: 16
|
 • سخن سردبیر
  صفحه 2
 • دلسردی دامداران با واردات گوشت یخ زده
  صفحه 4
 • تحقیقات دامپزشکی زمینه ساز کاهش ضایعات
  صفحه 8
 • پرورش گوساله های گوشت سفید
  مهندس حسن قلعه چی یزدانی ترجمه: مهندس حسن قلعه چی یزدانی صفحه 11
 • خواندنی های دامپروری
  صفحه 14
 • دامداری با اعمال شاقه
  صفحه 16
 • تجارت موفق دامپروری چگونه
  مهندس امید نکوزاد صفحه 19
 • روزنه
  صفحه 24
 • تولید شیر به روایت ارقام
  مهندس صادق اسدالهی صفحه 27
 • بیماری های دامی را بهتر بشناسیم
  صفحه 31
 • معرفی نژادهای دامی ایران
  صفحه 34
 • پرورش مصنوعی با جایگزین شیر
  مهندس علیرضا لطفی ترجمه: مهندس علیرضا لطفی صفحه 36
 • دنیای اینترنت
  صفحه 41
 • از میان نامه های شما
  صفحه 45
 • آلودگی به نام آفلاتوکسین
  تهیه: دکتر بهشاد جعفرپور صفحه 46
 • شرکت ماه مرغ به کیفیت و ایمنی محصول می اندیشد
  صفحه 48