فهرست مطالب

پژوهش های مشاوره - پیاپی 22 (تابستان 1386)
 • پیاپی 22 (تابستان 1386)
 • 124 صفحه، بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/08/15
 • تعداد عناوین: 9
|
 • فراتحلیل اثربخشی الگوهای شناختی - رفتاری در درمان مشکلات زناشویی
  علیرضا بوستانی پور، دکتر باقر ثنایی ذاکر، دکتر علیرضا کیامنش صفحه 7
  در طول سال ها، محققان در زمینه خانواده درمانی و مشاوره ازدواج به دنبال سنجش اعتبار و کارایی الگوهای درمانی بوده اند. از سوی دیگر توسعه تلاش های مربوط به بهداشت روانی در جهان، اهمیت مطالعه تاثیر درمانی الگوهای مختلف را برجسته تر کرده است. درواقع سوال مهم این است که، کدام نوع درمان بهتر است? در این میان فراتحلیل با یکپارچه کردن نتایج حاصل از انجام تحقیقات مختلف، به مقایسه میزان تاثیر الگوهای درمانی مختلف...
 • تاثیر روابط قبل از ازدواج بر تعارضات زناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاه های دولتی شهر تهران
  سیداسماعیل موسوی، دکتر شکوه نوابی نژاد، دکتر محمدکاظم عاطف وحید صفحه 27
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر روابط قبل از ازدواج بر تعارضات زناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاه های دولتی شهر تهران انجام شده است. حجم نمونه مورد بررسی 80 نفر می باشد که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده و آزمودنی ها به دو پرسش نامه، پرسش نامه شماره یک که صرفا یک پرسش نامه اطلاعاتی جمعیت شناختی است..
  کلیدواژگان: روابط قبل از ازدواج، تعارضایت زناشویی، دانشجو
 • رابطه بین هوش هیجانی، فرسودگی شغلی و سلامت روان کارکنان شرکت ایران خودرو
  جوانشیر اسدی، دکتر احمد برجعلی، دکتر فرهاد جمهری صفحه 41
  این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین عامل های هوش هیجانی، فرسودگی شغلی و سلامت روان کارکنان یک مجتمع صنعتی برنامه ریزی شد. برای این منظور کارکنان مرد شرکت ایران خودرو به عنوان جامعه آماری این تحقیق انتخاب شدند و نمونه مورد نیاز تحقیق در حدود 150 نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای منظم انتخاب شدند. ابزارهای تحقیق عبارتند از سه پرسش نامه هوش هیجانی، سلامت روان...
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، سلامت روان، فرسودگی شغلی، تحلیل رگرسیون
 • بررسی اثربخشی درمان گروهی مواجهه و بارداری از پاسخ بر کاهش علائم مبتلایان به اختلال وسواس فکری - عملی
  زهرا مکملی، دکتر محمدرضا عابدی صفحه 57
  این پژوهش با موضوع بررسی تاثیر درمان گروهی مواجهه و بازداری از پاسخ بر کاهش علائم اختلال وسواس فکری- عملی بر روی بیماران سرپایی مراجعه کننده به مراکز خدمات روانشناختی اصفهان اجرا گردید. تعداد 12 بیمار مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی که نمره افسردگی آنها 22 یا کمتر بود و به اختلالات شخصیت دچار نبودند به روش تصادفی زمانی از میان جامعه پژوهش انتخاب شدند و به طور...
  کلیدواژگان: درمان گروهی، مواجهه و بازداری از پاسخ، اختلال وسواس فکری، عملی
 • رابطه هوش هیجانی و سبک های مقابله با استرس با الگوهای ارتباطی میان زوجین
  مهناز شاهقلیان، راحله جان نثار شرق، دکتر محمدحسین عبداللهی صفحه 73
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی و سبک های مقابله با استرس با الگوهای ارتباطی میان زوجین است. تعداد 60 زوج از زوجین ساکن شهرستان کرج که به طور تصادفی انتخاب شده بودند مقیاس رگه فراخلقی را برای اندازه گیری هوش هیجانی، پرسش نامه مقابله با موقعیت تنش زا و پرسش نامه الگوهای ارتباطی را...
  کلیدواژگان: سبک های ارتباطی، سبک های مقابله، هوش هیجانی
 • بررسی نیازهای راهنمایی و مشاوره دانشجویان دانشگاه آزاد شهرکرد
  محمد ربیعی، رضوان صالحی، دکتر سیدعلی سیادت صفحه 89
  هدف از مقاله حاضر بررسی نیازهای راهنمایی و مشاوره دانشجویان دانشگاه آزاد شهر کرد بوده است. به این منظور از بین کلیه دانشجویان، 500 نفر به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده و با پرسش نامه سنجش نیازهای راهنمایی و مشاوره مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که 68 درصد از دانشجویان به انواع خدمات راهنمایی و 42 درصد از آنان...
  کلیدواژگان: نیاز، راهنمایی، مشاوره، دانشجویان
 • رابطه بین کارایی خانواده و دینداری و سلامت روان و مقایسه آن بین دانشجویان دختر و پسر
  اصغر جعفری، دکتر جمشید صدری، قربان فتحی اقدم صفحه 107
  در پژوهش حاضر به رابطه بین کارایی خانواده و دینداری و سلامت روان در دانشجویان و مقایسه آن بین گروه های دختر و پسر پرداخته شد. با توجه به مسئله پژوهش، فرضیه های تحقیق به این صورت مطرح گردید: بین کارایی خانواده و دینداری و سلامت روان دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین این رابطه در گروه های دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد...
  کلیدواژگان: کارایی خانواده، دینداری، سلامت روان
 • شرایط پذیرش مقالات
  صفحه 116
 • خلاصه مقالات به زبان انگلیسی
  صفحه 118