فهرست مطالب

عصر مدیریت - پیاپی 3 (مهر 1386)

فصلنامه عصر مدیریت
پیاپی 3 (مهر 1386)

 • 80 صفحه، بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/08/20
 • تعداد عناوین: 25
|
 • سرمقاله
 • سیمرغ های ایرانی؛ واقعیتی انکار ناپذیر، سرمایه ای استراتژیک
  صفحه 4
 • محیط
 • بودجه 86، نگاهی دیگر برای بنگاه های اقتصادی
  غلامرضا تاج گردون صفحه 6
 • سیاست های اصل 44: بیم ها و امیدهای پیش رو
  مریم چهار بالش صفحه 8
 • گزارشی از خطرهای پیش روی اقتصاد ایران بحران رشد نقدینگی در ایران
  صفحه 10
 • در همایش روند اقتصادی مطرح شد: سهم ایران در جامعه جهانی غیر قابل چشم پوشی است
  صفحه 12
 • بورس تهران: تعلق در پرتگاه
  صفحه 18
 • فرصت های کسب و کار در سرزمین علی بابا
  صفحه 20
 • اقتصاد ایران از نگاه دو رئیس
  صفحه 22
 • کریستال سرخ در کمین شیر و خورشید ایرانی
  صفحه 26
 • اقتصاد آمریکای لاتین روی تخته پرش
  صفحه 28
 • ساختن قهرمانهای جهانی در آمریکای لاتین
  صفحه 30
 • اولویت برای اقتصاد برزیل
  صفحه 34
 • مدیریت
 • راهبردهای حضور در بازار
  فرشید اردوانی صفحه 36
 • از خلق مفاهیم تا ساخت یک محصول
  صفحه 40
 • خودروسازی کلاس جهانی؛ روندها و چالش ها
  فرشید اردوانی صفحه 42
 • برگزار کنندگان دوره آموزش اصول فرصت ورزی مطرح کردند: ارتقای مدیریت در کشور، با تعامل دانش مدیریت ممکن می شود
  صفحه 46
 • اهداف توسعه هزاره و ارتقای جایگاه زنان
  مریم چهاربالش صفحه 50
 • استرس در سازمان موجب خروج حرفه ای ها می شود
  صفحه 54
 • مدیران ارشد، گزینه ای برای رهبران اجتماعی
  صفحه 58
 • در مسیر پیشرو بودن همه تخم مرغ هایتان را در یک سبد نچینید
  صفحه 60
 • ارزیابی عملکرد مدیران ارشد صنعت الکترونیک در ایران
  صفحه 62
 • مروری بر کنفرانس های بین المللی مدیریت پروژه و مدیران
  صفحه 66
 • مدیریت رابطه با مشتری بدون نیاز به خوردن یک فیل
  صفحه 70
 • لینوکس، پیشرو در تولید مدل تجاری باز متن
  امیر عماد میرمیرانی صفحه 72
 • مدل های ارزیابی هزینه های کیفیت
  صفحه 76