فهرست مطالب

تازه های جهان بیمه - پیاپی 110 (مرداد 1386)
 • پیاپی 110 (مرداد 1386)
 • 54 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1386/08/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • تحول در شرایط مقررات بین الملل
  سهیلا شرفی ترجمه: سهیلا شرفی صفحه 3
 • بیمه ریسک های سیاسی
  مریم بیدارنیا، زهرا ابک ترجمه: مریم بیدارنیا ، زهرا ابک صفحه 9
 • دیدگاه نظارتی در هدایت بازار و حمایت از بیمه گذار در هند
  رویا عامل ترجمه: رویا عامل صفحه 15
 • تجارت مخاطره آمیز
  الهام نوری کلانیا ترجمه: الهام نوری کلانیا صفحه 21
 • نگاهی به بازار بیمه قطر
  سارا عبدالمحمدی ترجمه: سارا عبدالمحمدی صفحه 33
 • نگاهی به حقوق مصرف کنندگان خدمات مالی؛ مطالعه موردی اوکراین
  فرنوش نیری ترجمه: فرنوش نیری صفحه 39
 • نگاهی به آینده بازار بیمه عربستان
  مرجان دهقانی ترجمه: مرجان دهقانی صفحه 43
 • آشنایی با موسسه های آموزشی بیمه
  صفحه 47
 • اخبار بازار بیمه
  احمد محمدی ترجمه: احمد محمدی صفحه 51