فهرست مطالب

استعدادهای درخشان - سال شانزدهم شماره 2 (پیاپی 62، تیر - شهریور 1386)

فصلنامه استعدادهای درخشان
سال شانزدهم شماره 2 (پیاپی 62، تیر - شهریور 1386)

 • 136 صفحه، بهای روی جلد: 9,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/08/25
 • تعداد عناوین: 9
|
 • بر آستان جانان
  صفحه 114
 • حرکت علمی یک ضرورت مضاعف / سخنان رهبر معظم انقلاب در جمع نخبگان جوان
  صفحه 117
 • کتابخانه های سمپاد در بیستمین سال تاسیس (86 - 1366)
  جواد اژه ای صفحه 129
 • گفتگو با استعدادهای درخشان
  دکترمحمدجواد لاریجانی، پروفسور اسماعیل زنجانی، عماد افروغ صفحه 135
 • نیازهای مشاوره ای دانش آموزان تیز هوش: تحلیل پرسشنامه های پر شده در یک مرکز مشاوره دانشگاهی
  جین اون یو، سیدنی ام مون ترجمه: فاطمه یزدانی صفحه 156
 • المپیاد فیزیک / این بار در ایران
  صفحه 175
 • جشنواره ششم، گزارشی کوتاه از ششمین المپیاد ورزشی سمپاد
  رضا گلشن مهرجردی صفحه 185
 • رسانه ها و استعدادهای درخشان
  صفحه 195
 • گزارش و خبر
  صفحه 233