فهرست مطالب

دانشمند - سال چهل و پنجم شماره 9 (آذر 1386)
 • سال چهل و پنجم شماره 9 (آذر 1386)
 • 100 صفحه، بهای روی جلد: 6,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/09/01
 • تعداد عناوین: 26
|
 • سرمقاله
 • لذت دانستن
  صفحه 5
 • نامه ها
  صفحه 6
 • خبرها
  صفحه 8
 • نوآوری ها
  صفحه 10
 • گزارش های خبری
 • نوبل در سال صد و هفتم (معرفی برندگان رشته های علمی نوبل در سال 2007)
  صفحه 12
 • نام ایران را به جایگاه اصلی اش برگردانید (یاهو در جالشی تازه با کاربران ایرانی)
  صفحه 14
 • گفت و گو / ریشه های ایرانی من، مهم ترین بخش زندگی ام هستند (گفت و گوی اختصاصی دانشمند با انوشه انصاری، نخستین ایرانی فضانورد)
  صفحه 16
 • ایده های نو / روش های جدیدی برای استفاده از انرژی خورشیدی
  صفحه 16
 • مقالات
 • راز ساخت هرم بزرگ
  صفحه 20
 • زمانی برای انبساط عالم
  صفحه 28
 • نگاهی به ساکنان کوچک بدن: ما خودمان یک میکروب هستیم
  صفحه 36
 • در دنیای معتادان خبری جز مرگ نیست
  صفحه 42
 • آشنایی با عجایب برج 800 ساله رادکان: استون هنج ایران
  صفحه 48
 • پرسش و پاسخ های پیرامون جراحی زیبایی بینی
  صفحه 52
 • آیا آنها از آمدن زلزله آگاهند
  صفحه 58
 • زبان الکترومغناطیس زمین
  صفحه 62
 • داستان علمی تخیلی
 • تولد دوباره
  صفحه 66
 • نگاه تازه
 • با زور هیچ کاری پیش نمی رود
  صفحه 70
 • الکترونیک
 • میکروفن مخفی رادیویی
  صفحه 72
 • آن سوی دانش
 • همه چیز درباره تله پاتی
  صفحه 74
 • وب گشت علمی
 • ما سایت های ناشناخته را کشف می کنیم
  صفحه 88
 • خواندنی ها
  صفحه 90
 • کتابخانه دانشمند
 • نگاهی به کتاب مرض عشق: آیا عشق یک بیماری روانی است
  صفحه 92
 • گذشته ها
 • 43 سال پیش در دانشمند: نگهداری مغز زنده در آزمایشگاه
  صفحه 95
 • جدول
  صفحه 96
 • معما
  صفحه 98