فهرست مطالب

صنعت نساجی و پوشاک - سال بیست و پنجم شماره 177 (پیاپی 293، آذر 1386)
 • سال بیست و پنجم شماره 177 (پیاپی 293، آذر 1386)
 • 90 صفحه، بهای روی جلد: 7,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/09/10
 • تعداد عناوین: 25
|
 • مجلس آینده، مجلس شخصیت ها یا برنامه ها (سرمقاله)
  جمشید بصیری صفحه 2
 • کشتی بدون قطب نما
  صفحه 4
 • گزارشی از مراسم گشایش هنرستان صنعتی انجمن صنایع نساجی ایران در شهرستان بم
  صفحه 5
 • همایش علمی - تخصصی کارفرمایان کشور
  صفحه 15
 • گزارش بازدید اعضای کمیته پوشاک انجمن صنایع نساجی ایران از کارخانجات پوشاک کانون تولید ایران
  صفحه 18
 • کزارش بازدید هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران از کارخانجات تولیدی جامه گران و گرادآفرین
  صفحه 20
 • دستگاری در آمار یا انکار اشکالات مشکلات را حل نمی کند
  صفحه 27
 • یادداشتی پیرامون هزینه های بخش صنعت
  صفحه 28
 • دستورالعمل نحوه پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان در نمایشگاه های خارج از کشور
  صفحه 30
 • برآورد میزان تولید و مصرف پنبه در کارخانجات نساجی آسیا
  صفحه 32
 • مدیریت تولید پوشاک
  صفحه 34
 • گذری در مطبوعات کشور
  صفحه 41
 • فرایندهای دوستدار محیط زیست
  صفحه 47
 • مدیریت زمان
  صفحه 50
 • شروع کارآفرینی در دوران پهلوی
  صفحه 52
 • نانوتکنولوژی راه آینده
  صفحه 56
 • سرمایه گذاری ماشین آلات نساجی در سطح جهانی
  صفحه 60
 • تولیدات صنایع الیاف و منسوجات آمریکا
  صفحه 63
 • روش غیر مخرب برای بررسی میزان تخریب منسوجات کپتیک مصری
  صفحه 65
 • صنایع نساجی هنگ کنگ
  صفحه 73
 • روش جدید برای بازیافت PET با سیستم فیلتراسیون چرخشی
  صفحه 76
 • در جهان نساجی چه می گذرد
  صفحه 78
 • خبر
  صفحه 80
 • جویندگان کار در صنایع نساجی
  صفحه 83
 • بخش انگلیسی
  صفحه 84