فهرست مطالب

سخن عشق - پیاپی 33-34 (بهار و تابستان 1386)
 • پیاپی 33-34 (بهار و تابستان 1386)
 • 181 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1386/09/10
 • تعداد عناوین: 20
|
 • آیین بودا و مثنوی مولوی
  تاکاهیرواینامی صفحه 7
 • پهلوانان و شوالیه ها و آبشخورهای فرهنگی دو ملت ایران و فرانسه
  کاملیا کرد قراچلو صفحه 31
 • با شاه باز روح، از خانقاه تا صومعه
  شهره انصاری صفحه 43
 • استقبال لایق شیرعلی از یک شعر ملک الشعراء بهار
  امخان کوچراف صفحه 61
 • شاعر فارسی سرای ترک، استاد عونی بیک یکیشهری و تاثیر شاعران ایرانی در دیوان وی
  محمد آتالای صفحه 65
 • اشتراک لغوی و دستوری بین زبان های ارمنی و فارسی و شیوه ی تدریس زبان فارسی به دانشجویان ارمنی زبان
  لوسیا غازاریان صفحه 73
 • طبقه بندی مشترک ضرب المثل های فارس، عربی و انگلیسی
  مهدی ناصری صفحه 79
 • ایران در صربستان و صربستان در ایران
  دیان اسپایسوویچ صفحه 89
 • بررسی و تحلیل دو شعر «افسانه» از نیما یوشیج و «فی السوق القدیم» از بدر شاکر السیاب
  رضا ناظمیان صفحه 95
 • بررسی تطبیقی معشوق در غزلیات حافظ و شکسپیر
  نفیسه اسماعیل زاده شاهرودی صفحه 103
 • عناصر فارسی در ترکی عثمانی و کاربرد بعضی از این عناصر در ترکی استانبولی
  علی گوزل یوز صفحه 113
 • عشق در آیینه ی اشعار پروین اعتصامی و نازک الملائکه
  لاله احیایی، کبری خسروی صفحه 119
 • مقایسه آثار عرفان ایرانی با آثار عرفان دیشیان کشمیر
  محمد صدیق نیازمند صفحه 135
 • شعر حافظ شیرازی در اروپا و اوکراین
  تیتانامالنکا صفحه 141
 • نگاهی به شناخت ادبیات ایران در ازبکستان
  نرگس شاه علی وا صفحه 145
 • مقایسه ی مکتب فتوت ایران باشه سواران اروپا
  خاجیک گئورکیان صفحه 151
 • ملک الشعرای بهار و تاراس شفچنکو: دو شاعر ملی ایران و اوکراین
  کاتیا مهرلوا صفحه 157
 • اشتراکات امثل و حکم گرجی و ایرانی
  ته آشورغایا صفحه 163
 • مقایسه ی رباعی فارسی با جیوجیوی چینی
  جانگ هوی صفحه 171
 • نقش زبان فارسی در شکل گیری سیستم اصطلاحات زبان ازبکی امروز
  عوض بک واحدف صفحه 177