فهرست مطالب

دانشمند - سال چهل و پنجم شماره 10 (دی 1386)
 • سال چهل و پنجم شماره 10 (دی 1386)
 • 100 صفحه، بهای روی جلد: 6,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/10/05
 • تعداد عناوین: 31
|
 • سرمقاله
 • وداع با فست فودها
  صفحه 5
 • نامه ها
  صفحه 6
 • خبرها
  صفحه 8
 • نوآوری ها
  صفحه 13
 • گزارش های خبری
 • رحم جایگزین هنور در ایران ناشناخته است (گزارش دانشمند از سمینار میان رشته ای رحم جایگزین در دانشگاه شهید بهشتی)
  صفحه 16
 • تحول بزرگ شبیه سازی در فیزیک
  صفحه 19
 • سرطان در بشقاب غذای شما (تازه ترین تحقیقات دانشمندان درباره ارتباط میان تغذیه و سرطان)
  صفحه 20
 • نخستین رایانه شخصی خانگی 25 ساله شد
  صفحه 22
 • گفت و گو
  صفحه 24
 • مقالات
 • فرضیه چرخش کی هانی
  صفحه 26
 • اگر خورشید بمیرد
  صفحه 28
 • زندگی تمام دیجیتال
  صفحه 29
 • زایش دوباره فرضیه جهان های موازی
  صفحه 52
 • منطقی که تکنیک را هوشمند کرد
  صفحه 56
 • هورمون هایی که ما را کنترل می کنند
  صفحه 58
 • ترکیب زیبای فناوری و اسایش
  صفحه 60
 • 20 راهکار ساده برای داشتن اقدامی مناسب تر
  صفحه 62
 • زندگی در آب
  صفحه 64
 • زندگی نامه دانشمندان
 • ابوبکر کرجی؛ مهندسی که گمنام ماند
  صفحه 66
 • علم و مذهب
 • آیا آسمان بنایی بدون شکاف است
  صفحه 70
 • نگاه تازه
 • چگونه خودمان را از نو بیافرینیم
  صفحه 72
 • الکترونیک
 • کلید انتظار در تلفن
  صفحه 75
 • داستان علمی - تخیلی
 • تولد دوباره
  صفحه 76
 • آن سوی دانش
 • بیابانی ژر از خطوط اسرار آمیز
  صفحه 80
 • وب گشت علمی
 • سر و کله زدن با فیزیک در روزهای سرد زمستان
  صفحه 88
 • خواندنی ها
 • پیشبرندگان دانش کیانند
  صفحه 90
 • کتابخانه دانشمند
  صفحه 92
 • سینمای علمی تخیلی
 • بازی جادویی
  صفحه 94
 • گذشته ها
 • 43 سال پیش در دانشمند؛ شهرهای روی آسمان
  صفحه 95
 • جدول
  صفحه 96
 • معما
  صفحه 98