فهرست مطالب

جنگل و مرتع - پیاپی 75 (تابستان 1386)

فصلنامه جنگل و مرتع
پیاپی 75 (تابستان 1386)

 • 104 صفحه، بهای روی جلد: 2,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/10/05
 • تعداد عناوین: 17
|
 • اصغر طهماسبی، سیده خدیجه مهدوی صفحه 8
  جمهوری اسلام ایران با دارا بودن 65 درصد از سطح مناطق بیابانی در کشور روی کمربند خشک جهان قرار گرفته است و حدود 2/1 درصد خشکی ها و 08/3 درصد بیابان های جهان را دربر می گیرد. قریب به 100 میلیون هکتار از اراضی آن در معرض پدیده بیابان زایی قرار دارد. صندوق تسهیلات جهانی محیط زیست، تسهیلات لازم را برای کشورهای در حال توسعه فراهم می کند تا در بحث تخریب...
 • امین وثوقیان، محمدرضا پورمجیدیان، حمید جلیلوند، اصغر فلاح صفحه 14
  با توجه به اهمیت مساله ی زادآوری و ارزش بتانیکی گونه ای راش، تاثیر شیوه ی جنگل شناسی اعمال شده بر زادآوری این گونه، مورد مطالعه قرار گرفت. منطقه مورد مطالعه در سنوات گذشته به شیوه پناهی مورد بهره برداری قرار گرفته و زادآوری گونه ی راش در سطحی معادل 57 هکتار که دارای دو قسمت برابر بهره برداری شده و بهره برداری نشده است بعد ازگذشت 10 سال از زمان بهره برداری...
  کلیدواژگان: زادآوری- راش، شیوه پناهی، بهره برداری شده، بهره برداری نشده
 • عناصر سنگین عامل بیابان زایی
  شهرام بانج شفیعی صفحه 18
 • مریم زارع خوش اقبال صفحه 23
  بررسی منشا رسوبات مخروط افکنه منتهی به حوزه آبخیز، کمک موثری به تشخیص مناطق حساس به فرسایش می کند و یکی از روش ها برای تعیین منشا رسوب آنالیزهای رسوب شناسی است. در این تحقیق ابتدا مرز حوزه و سیستم زهکشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی تعیین شده و سپس سعی شده با استفاده از روش های مرسوم رسوب شناسی شامل دانه بندی، بررسی ترکیب کانی...
  کلیدواژگان: رسوب شناسی، منشا یابی، پتانسیل تولید رسوب، مخروط افکنه و حوزه آبخیز چنداب ورامین
 • حسن مقیم صفحه 41
  برای اولین بار در سال 1384 مطالعات تفضیلی اجرایی و صیانت از جنگل با مشارکت مردم به روش pra، سه پارسل از پارسل های موجود در حوزه سد درودزن استان فارس به مهندسان مشاور واگذار گردید. براساس تجربیات به دست آمده و با توجه به تفاوت های موجود بین این گونه پروژه ها با پروژه های تفضیلی اجرایی معمول، مسایلی همچون زمان بندی، شرح خدمات، نحوه مطالعات پایه و تلفیق و...
 • محسن حمیدیان پور صفحه 44
  خشکسالی یک پدیده تکرار شونده ی هر اقلیمی است و به عنوان یک عارضه ی موقت هرچند سال یک بار در این مناطق حادث می شود و در نتیجه، مشکلات موجود در این مناطق را حادتر می نماید. و معمولا به انواع اقلیمی، کشاورزی، هیدرولوژیکی تقسیم می شود. مساحت کل منطقه ی دشت مشهد حدود 16500 کیلومتر مربع است که 5000 کیلومتر مربع آن دشت و بقیه ی آن را ارتفاعات تشکیل می دهد. با استفاده از...
  کلیدواژگان: خشکسالی، دشت مشهد، روش spi، آب های زیرزمینی
 • محمدرحیم فروزه، غلامعلی حشمتی، ادریس میرزاعلی صفحه 51
  فرسایش بادی یکی از عوامل اصلی تخریب اراضی در مراتع خشک می باشد. بخش عمده ی هدر رفت خاک به وسیله باد از لایه سطحی آن است. پوشش سطح خاک به وسیله آن دسته از فرم های رویشی که با خاک سطحی در تماس هستند بیشتر از یک آسمانه گیاهی بلند که اشکوب زیرین آن لخت است، حفاظت می شود. برای انتخاب پوشش مناسب به منظور حفاظت لایه ی سطحی خاک در...
  کلیدواژگان: حفاظت خاک، فرسایش بادی، carex stenophylla wahl، دشت گربایگان
 • مصطفی خوشنویس، انوشیروان شیرانی، بابک جلیل پور، عبدالهادی محمدی صفحه 56
 • جمال بخشی، نادر بیرودیان صفحه 72
  شهر اراک از جمله شهرهای صنعتی کشور می باشد از آن جایی که افزایش کارخانجات صنعتی در یک منطقه موجب افزایش آلودگی co2 موجود در هوا و در نتیجه موجب ایجاد اثر گلخانه ای می گردد این تحقیق با هدف بررسی این اثرات بر روی متغیرهای دما، بارندگی، ساعات آفتابی، درصد رطوبت نسبی و تعداد روزهای یخ زدگی صورت گرفته است. بدین منظور اقدام به جمع آوری اطلاعات و آمار هواشناسی...
  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، رگرسیون خطی، اثر گلخانه ای
 • محسن توکلی، عبدالسلام پیری صفحه 79
  برای مبارزه با فرسایش، راه های مختلف بیولوژیکی و مکانیکی وجود دارد. در کشور ما هم هر دو راه کار مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از راه کارهای بیولوژیکی که توسط دولت و با صرف هزینه هایی انجام می شود اجرای طرح های مرتع داری است. در این تحقیق نقش و تاثیر اجرای 13 طرح اجرا شده در استان ایلام مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور سه پارامتر درصدد پوشش گیاهی،...
  کلیدواژگان: فرسایش، طرح مرتع داری، ایلام
 • وحید پایروند صفحه 82
  یکی از روش های برنامه ریزی منطقه ای در راستای توسعه ی منابع آب، اطلاع از وضعیتکمی و کیفی هیدرولوژیکی هر منطقه می باشد که این اطلاعات با استفاده از آمار و اندازه گیری های ثبت شده در ایستگاه های هیدرومتری در حوزه ها، به دست می آید. یکی از مناطق مهم کشور از لحاظ کشوری منطقه ی دشت قزوین می باشد که بررسی منابع آب و تعیین حجم آب تولیدی سالانه در آن به شدت...
  کلیدواژگان: توسعه ی منابع آب، روش های تجربی تخمین ارتفاع رواناب، مقادیر مشاهداتی، ایستگاه های هیدرومتری، حجم آب سالیانه
 • اسعد مهدوی، زاهد شاکری، سعید بایزیدی صفحه 86
  یکی از راه های حفظ جنگل ها در هر کشوری فشار وارده بر جنگل از طریق کشت گونه های چوب ده و زراعت چوب می باشد. صنوبر یکی از این گونه هاست که در اکثر مناطق رویشی ایران سازگاری دیرینه ای دارد و در استان کردستان کشاورزان به دلیل افزایش قیمت چوب در سالیان اخیر بیشتر از قبل به کشت این گونه ترغیب شده اند. هدف از انجام این تحقیق به دست آوردن اقتصادی ترین سن برداشت...
  کلیدواژگان: سن برداشت، صنوبر، استان کردستان، درآمد، هزینه
 • بابک پیله ور صفحه 92
  بهره برداری پایدار از منابع طبیعی نیازمند حفاظت از آن می باشد و امروزه نقطه نظرات متفاوتی در این زمینه از سوی دانشمندان و مدیران ارایه می گردد. تاکنون شاخص ها و معیارهای متعددی برای ارزیابی جنگل داری پایدار ارایه شده است لکن اعتبار آنها در طی زمان هنوز نامعلوم می باشد. زیرا اثرات بهره برداری و رژیم های تخریب در اکوسیستم های جنگلی با توجه به شرایط جنگل ها به لحاظ ترکیب...
  کلیدواژگان: مفاهیم حفاظتی، جنگلداری، تنوع زیستی، زیست شناسی، حفاظت، مدیریت پایدار