فهرست مطالب

نجوم - سال هفدهم شماره 1 (پیاپی 176، مهر و آبان 1386)
 • سال هفدهم شماره 1 (پیاپی 176، مهر و آبان 1386)
 • 72 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/10/10
 • تعداد عناوین: 16
|
 • سرمقاله: جلوه مهر در تفکر ایرانیان
  محسن ایرجی صفحه 6
 • دیدگاه: زبان علم را پاس داریم
  بابک امین تفرشی صفحه 8
 • تازه ترین خبرها
  آیرین شیوایی صفحه 10
 • اسطوره ای در سریلانکا
  پوریا ناظمی صفحه 14
 • معمای هولمز
  بابک امین تفرشی صفحه 20
 • دنباله دارها چه هستند
  شادی حامدی آزاد ترجمه: شادی حامدی آزاد صفحه 26
 • صد شب صاف برای رصد / گفتگو با پیتر لینده،
  مجید آل ابراهیم صفحه 28
 • همکاری دوستداران آسمان با باغ وحش کهکشان ها
  آیرین شیوایی صفحه 31
 • آسمان در این ماه (دی 1386)
  فریبا پایروند ثابت، همام حسینی صفحه 34
 • دیدار با سیاره سرخ
  فریبا پایروند ثابت و بابک امین تفرشی صفحه 42
 • نخستین دنیای جدید
  جولی ویک فیلد صفحه 48
 • گوگل، آسمان را به زمین دوخت
  محمدجواد ترابی صفحه 54
 • نقد کتاب: اساس ستاره شناسی
  آروین صداقت کیش صفحه 56
 • بازارچه نجومی
  صفحه 60
 • صفحه انگلیسی
  صفحه 68
 • گزارش تصویری، دنباله دار هولمز
  صفحه 69