فهرست مطالب

بسپار - سال نهم شماره 9 (پیاپی 67، دی 1386)
 • سال نهم شماره 9 (پیاپی 67، دی 1386)
 • 70 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1386/10/25
 • تعداد عناوین: 21
|
 • سرمقاله
  صفحه 2
 • گزارش و گفت و گو
 • بانیان امید، بانیان ناامیدی
  صفحه 3
 • رنگ پودری، صنعتی جوان در کشور
  صفحه 8
 • صنعت پر طمطراق رنگ های پودری در ایران
  صفحه 10
 • تامین مواد اولیه، بزرگترین مشکل
  صفحه 12
 • تولید داخلی، حامی داخلی ندارد
  صفحه 14
 • شبی به بهانه شعر خوانی
  صفحه 14
 • اخبار داخلی
  صفحه 18
 • اخبار اقتصادی
  صفحه 20
 • تازه های علم و فن
  صفحه 24
 • مقالات
 • راهبردهای نوین در رزین های الکید پر جامد
  محمدرضا شمشیری صفحه 26
 • توسعه سامانه های پوششی لوله بر پایه قیرهای نفتی اصلاح شده
  مهندس مهران رستمی ترجمه: مهندس مهران رستمی صفحه 30
 • زدایش پوشش های آلی
  نادر بیرامی طارونی، فرهاد سلطانی صفحه 34
 • فناوری آب پایه، بزرگترین محدودیت ناشی از ذهنیت ماست
  مهندس بهنام نادری زند ترجمه: مهندس بهنام نادری زند صفحه 38
 • پوشرنگ های ترافیک آب پایه
  مهندس سوگل برجیان، آرزو رضوی صفحه 41
 • تقویت مقاومت حرارتی و رطوبتی چسب های چوب با پایه ی پلی وینیل استات
  مهندس فرهاد غفارپور ترجمه: مهندس فرهاد غفارپور صفحه 46
 • دیدگاه
  علی اصغر علیزاده صفحه 50
 • رنگ در شعر
  کاوه قادریان صفحه 52
 • با کتاب
  صفحه 54
 • چند رویداد
  صفحه 56
 • بخش انگلیسی
  صفحه 57