فهرست مطالب

راه المپیاد - پیاپی 41 (پانزدهم دی 1386)

ماهنامه راه المپیاد
پیاپی 41 (پانزدهم دی 1386)

 • 64 صفحه، بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/10/25
 • تعداد عناوین: 22
|
 • اخبار
  صفحه 4
 • گزارش
  صفحه 6
 • آشنایی با یک چهره موفق / حسین دهقانی - دارنده مدال طلای کشوری فیزیک
  سیدمحمدامین آقامیری صفحه 9
 • یک ایده جالب و حل چند مسئله
  بهزاد مهرانفر صفحه 10
 • بازی با اسب
  مهدی بهزادی صفحه 12
 • مسائلی برای حل
  مهدی بهزادی صفحه 14
 • صفحه شطرنج
  مریم عبدی صفحه 15
 • دنباله اعداد
  مهدی بهزادی صفحه 18
 • اعداد اول
  محمد شریفی صفحه 21
 • اصل فرما یا همان اصل الاغ تعمیم یافته
  سیدمحمدامین آقامیری صفحه 24
 • بارهای تصویری، حقیقی و موهومی
  سیدمحمدامین آقامیری صفحه 26
 • پرتاب پرتابه
  سیدمحمدامین آقامیری صفحه 29
 • مدل های مولکولی غشاء پلاسمایی
  عادله عسگری دیارجانی صفحه 32
 • آشنایی با ساختار لوییس
  سیدکاوه موسوی صفحه 33
 • نگاهی به واکنش ها شیمیایی
  مهرنوش گرجیان صفحه 35
 • ژنتیک را بهتر بشناسیم
  سیدکاوه موسوی صفحه 40
 • سوالات نمونه ویژه مرحله اول المپیاد ریاضی
  صفحه 43
 • سوالات نمونه ویژه مرحله اول المپیاد کامپیوتر
  صفحه 46
 • سوالات نمونه ویژه مرحله اول المپیاد فیزیک
  صفحه 49
 • سوالات نمونه ویژه مرحله اول المپیاد شیمی
  صفحه 54
 • آشنایی با مسابقات علمی نشریه راه المپیاد
  صفحه 58
 • معرفی کتاب
  صفحه 61