فهرست مطالب

تشخیص آزمایشگاهی - پیاپی 22 (شهریور و مهر 1381)
 • پیاپی 22 (شهریور و مهر 1381)
 • 78 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1381/09/25
 • تعداد عناوین: 11
|
 • تشخیص تب کیو
  حمیدرضا هنرمند صفحه 2
 • کاندیدا و عفونت های بیمارستانی
  پریسا بدیعی صفحه 4
 • الایزاریدر و نکات کاربردی
  مهندس مرتضی فلاح صفحه 10
 • بررسی عفونت های قارچی ریوی در بیماران مشکوک به...
  علی اکبر فلاح، دکتر پریوش کردبچه، دکتر فریده زینی صفحه 14
 • بررسی هیستوپاتولوژی اسپوروتریکوزیس و معرفی...
  عرفانه خدمتی، نازنین جعفری آرین صفحه 21
 • طراحی و ساخت کیت تشخیصی Anti-HIVI, 2...
  دکتر فریدون مهبودی قادر خلیلی، ایرنانیکلای اوا، الکساندر شوالیه صفحه 28
 • جذام
  پیام بهزادی، الهام بهزادی، محسن گرامی شعار صفحه 37
 • بررسی میزان حضور آنتی بادی
  آرش معمارنژادیان، سعید عندلیبی محمود آبادی، دکتر فرزین روحوند صفحه 44
 • اولین نشست علمی گروه ژنتیک انسانی انجمن ژنتیک ایران
  صفحه 54
 • اخبار آزمایشگاهی / زیر نظر دکتر محمد جواد غروی
  صفحه 56
 • شناسنامه انگلیسی
  صفحه 60