فهرست مطالب

مجله اقتصادی - سال ششم شماره 61 (آذر و دی 1385)

مجله اقتصادی
سال ششم شماره 61 (آذر و دی 1385)

 • 100 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1385/10/20
 • تعداد عناوین: 5
|
 • امیر خلیلی خواه، معصومه زیرک صفحه 5
  از آنجا که طلا پشتوانه پول ملی است بدون شک یکی از مطمئن ترین سرمایه گذاری ها برای تمام سطوح درآمدی در هر کشور سرمایه گذاری در بازار طلا و سکه است، چرا که این نوع سرمایه گذاری در مقایسه با سایر سرمایه گذاری ها دارای کمترین ریسک و با بازدهی منطقی و مورد قبول افراد جامعه می باشد. تحولات ایجاد شده در این بازار در ماه های پایانی سال 84 و نخستین روزهای سال 85 که ناشی از عوامل خارجی و داخلی بود سبب شد تا این بازار با نوساناتی مواجه شود که این امر در مقاله حاضر مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: نوسانات قیمت طلا، عوامل داخلی و خارجی موثر بر قیمت طلا
 • احمد سرلک صفحه 15
  در این مقاله با استفاده از روش های اقتصادسنجی ظرفیت مالیاتی در استان مرکزی بررسی و برآورد شده است. نتایج مطالعه نشان دهنده فاصله زیاد بین ظرفیت مالیاتی استان و عملکرد مالیاتی آن است. بنابراین به نظر می رسد برای دستیابی به وضع مناسب تر باید نرخ بهینه مالیاتی در کاهش تاخیرات قانونی مالیاتها و شاخص بندی مناسب آنها شناسایی شود و با استفاده از ظرفیتها، گسترش پایه های مالیاتی، فرهنگ سازی، تبلیغات موثر و سیستم اطلاعاتی کارآمد اقدامات مناسب صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: ظرفیت مالیاتی، ارزش افزوده بخشهای اقتصادی، کوشش مالیاتی
 • منصوره کاظمی صفحه 41
  سیمان به عنوان یک کالای واسطه ای نقش به سزایی در تحول زیرساختهای اقتصادی ایفا می کند، در نتیجه نوساناتی که در عرضه و تقاضای این کالا ایجاد می شود بر شتاب رشد و توسعه اقتصادی کشور اثر می گذارد. در این مقاله طرح جامع سیمان که دولت طی سالهای 1383-1381 طراحی کرد و به منظور کاهش نوسانات در بازار این محصول به اجرا گذاشت، مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این زمینه، فرضیاتی تبیین و مورد آزمون قرار گرفته و با کمک اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه، عملکرد طرح جامع سیمان بررسی و تحلیل می شود. نتایج نشان دهنده آن است که طرح یادشده در ساماندهی تولید و قیمت گذاری موفقیت آمیز بوده ولی در ساماندهی نظام توزیع توفیقی حاصل نخواهدکرد.
  کلیدواژگان: سیمان، تولید و توزیع سیمان، نظام قیمت گذاری، طرح جامع سیمان
 • سید حسین میرجلیلی ترجمه: دکتر سید حسین میرجلیلی صفحه 69
  محور اصلی مباحث اصالت فایده در کلی ترین شکل آن، این است که اعمال باید فقط براساس پیامدهای آن قضاوت شود و خود آنها، درست یا غلط نیستند. با این حال اصطلاح مکتب اصالت فایده اغلب به دیدگاه خاصی اشاره دارد که در قرن هیجدهم توسط هلوتیوس در فرانسه و جرمی بنتام و پیروانش یعنی رادیکالهای فلسفی در انگلستان مطرح شد. براساس این دیدگاه، درستی هر عملی با یک معیار تعیین می شود، یعنی نقش آن ایجاد بیشترین خوشی برای بیشترین تعداد از افراد است. اصالت فایده ای ها اغلب اصلاحگران اخلاقی بودند، اما برخی ادعا کرده اند که فقط آنچه را اغلب به طور تلویحی در قواعد اخلاقی پذیرفته شده وجود دارد، بیان می کنند.
 • حسن یاسری صفحات 83-100
  پایین بودن نسبت مالیاتی (نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی) و سهم اندک آن در درآمد دولت زمینه اصلاح قوانین مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم را به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی به وجود آورد. لایحه تقدیمی مالیات بر ارزش افزوده به مجلس شورای اسلامی پیامد منطقی چنین فرآیندی است. نکته اساسی آنکه تجربه ای در مورد اجرای مالیات بر ارزش افزوده در کشور وجود نداشته و آگاهی مردم از سیاست مالی جدید در سطح پایینی قرار دارد. در این مقاله ابتدا مروری بر این لایحه و قوانین امور گمرکی مربوط خواهیم داشت و سپس با توجه به رویه های گمرکی نظیر صادرات و واردات کالاهای همراه مسافر و تجارت چمدانی و نظایر آنها به نحوه عملکرد گمرک و چگونگی عملیات امور گمرکی در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده خواهیم پرداخت. با توجه به مشخص نبودن رابطه واحد سازمانی مالیات بر ارزش افزوده و گمرک، به تعامل و همکاری و انسجام وظایف، تبادل اطلاعات و کنترل و راهبری از سوی هر دو سازمان یادشده و تاثیر آن بر سرعت بخشیدن و کارایی اجرای آن با در نظر گرفتن وظایف اداری آنان پرداخته خواهد شد.
  کلیدواژگان: مالیات بر ارزش افزوده، گمرک، واحد سازمانی مالیات بر ارزش افزوده، سند واحد اداری، مبادله الکترونیکی داده ها