فهرست مطالب

نجوم - سال دوازدهم شماره 3 (پیاپی 123، آذر 1381)
 • سال دوازدهم شماره 3 (پیاپی 123، آذر 1381)
 • 40 صفحه، بهای روی جلد: 6,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1381/09/27
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سرمقاله
  صفحه 4
 • تازه ترین اخبار
  شادی حامدی آزاد ترجمه: شادی حامدی آزاد صفحه 5
 • اخبار داخلی
  صفحه 9
 • کمربند حیات کهکشانی
  مارک گارلیک صفحه 10
 • خبرهای تازه از خوشه های کروی
  صفحه 14
 • رویت یا قرارداد؟, گزارشی از نخستین گردهمایی تخصصی رویت هلال
  بابک امین تفرشی صفحه 15
 • توان و انرژی در سفرهای فضایی
  ابراهیم ویکتوری صفحه 16
 • آسمان در این ماه
  محسن ایرجی و فریبا پایروند ثابت صفحه 18
 • آوانگاری نجومی
  پوریا ناظمی صفحه 23
 • آسمان زمستان, قلمرو خوشه های باز
  همام حسینی و علی متین فر صفحه 26
 • بهترین دوربین های عکاسی برای منجمان آماتور
  اشین زاکاریان صفحه 30
 • نجوم در اینترنت
  شادی حامدی آزاد صفحه 33
 • صفحه شما / زیر نظر فاطمه عظیم لو
  صفحه 34
 • صفحه انگلیسی
  کیارا عباس زاده ترجمه: کیارا عباس زاده صفحه 38
 • زیر آسمان ایران
  صفحه 39