فهرست مطالب

گل آقا - سال هفدهم شماره 10 (پیاپی 194، بهمن 1386)
 • سال هفدهم شماره 10 (پیاپی 194، بهمن 1386)
 • 68 صفحه، بهای روی جلد: 7,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/11/10
 • تعداد عناوین: 25
|
 • اول خط
  صفحه 2
 • گلنا
  صفحه 3
 • پیر ما گفت
  منوچهر احترامی صفحه 16
 • مرد کاربوراتوری
  علی مرسلی صفحه 18
 • ما گل آقایی های ترسناک
  علی زراندوز صفحه 20
 • قصه های کهن نمکین
  هاجر ده بزرگی صفحه 22
 • مطروح اشعار
  یاشار صلاحی صفحه 23
 • حرف تو حرف / گفت و گو با لاله ضیایی
  صفحه 24
 • قصه آن تازه داماد
  دکتر اسماعیل امینی صفحه 27
 • اولین بی سیاستی
  مهرداد صدقی صفحه 28
 • کنزالطنز
  حسین گلستانی صفحه 29
 • کاریکاتور
  صفحه 30
 • چه کسی زنها را می شناسد
  مهدی دهقانی صفحه 32
 • گزارش یک سخنرانی
  دکتر شهرام جوادی نژاد صفحه 34
 • حسنلند
  حسین کریم زاده صفحه 35
 • اول شدیم
  مریم افتخاری صفحه 36
 • کاریکاتور
  صفحه 37
 • معرفی کتاب
  طغرا لنکرانی صفحه 38
 • آیا متوجه شده اید که
  مینو مشیری صفحه 41
 • فمی کاتور
  لاله ضیایی، نازنین جمشیدی صفحه 42
 • التدابیر در عجائب میز
  نسیم عرب امیری صفحه 43
 • کمیک استریپ در هند، چین، کره
  محمدرفیع ضیایی صفحه 44
 • کاریکلماتور
  مهدی فرج الهی صفحه 48
 • روی خط طنز
  آذین محمدزاده صفحه 50
 • طنز شهری
  صفحه 53