فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 1 (پیاپی 2، بهار 1384)
 • تاریخ انتشار: 1384/01/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمود عامری، غلامعلی شفابخش، شمس نوبخت، محمود ملکوتی صفحه 1
  در این مقاله تصادفات استان بوشهر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. برای این منظور، به سهم هر یک از عوامل موثر در وقوع تصادفات استان اعم از انسان، وسیله نقلیه و جاده اشاره گردیده است. سپس با استفاده از مطالعات میدانی، 21 قطعه یک کیلومتری از جاده های مختلف استان مورد ارزیابی قرار گرفته اند و بر روی آنها آزمایش تعیین ضریب اصطکاک (به روش آونگ انگلیسی) و محاسبه خرابی روسازه راه (به روش PCI) انجام شده است. در نهایت رابطه بین پارامترهای SN (عدد مقاومت لغزندگی)، PCI (شاخص خرابی رویه)، RW (عرض جاده)، ADT (میانگین ترافیک روزانه) و AR (نرخ تصادفات) در قطعات مذکور مورد بررسی قرار گرفته و مدل ریاضی آن پیشنهاد گردیده است.
  کلیدواژگان: مدل تصادف ها، آزمایش آونگ انگلیسی، شاخص خرابی راه، عرض جاده، میانگین ترافیک روزانه و نرخ تصادف
 • حامد آهنگری، جلیل شاهی * صفحه 15

  ارزش زمان سفر یکی از مهم ترین پارامترهای اقتصادی در مبحث مهندسی حمل ونقل است. استفاده از این پارامتردر ارزیابی اقتصادی پروژه های حمل ونقل به ویژه پروژه هایی که درآنها صرفه جویی زمانی قابل توجهی حاصل می شود، امری ضروری است. روش های مختلفی برای برآورد این پارامتر ابداع شده اند که هر یک مبانی و پیش فرضهای خاص خود را دارند و حیطه کارآیی آنها نیز متفاوت است. در این مقاله ضمن معرفی روش های مختلف برآورد ارزش زمان سفر، روش های اصلاحی نیز برای هر بک از آنها ارائه می شود.در ادامه مدلهای هر یک از روش ها ساخته شده و نقاط قوت وضعف و حیطه کارآیی آنها نیز مورد بحث قرار می گیرد. لازم به ذکر است که مدلها برای شهرستان کرمانشاه ساخته شده اند و در آنها از روش های گوناگون گردآوری اطلاعات استفاده شده است.

  کلیدواژگان: ارزش زمان سفر، مدل های مطلوبیت، هزینه زمان، مدل های تقدم مشاهداتی، مدل های تقدم اظهاری و مدل های اعتباردهی تصادفی
 • جبار علی ذاکری صفحه 27
  در این مقاله مدل تحلیلی سیستم قطار – پل تحت اثر پدیده هانتینگ قطار و تحریک سیستم ارائه شده است. معادلات تعادل سیستم قطار – پل به دست آمده و نرم افزار رایانه ای برای حل مسئله تهیه شده است. تاریخچه زمانی برای عبور قطار از روی پل به وسیله رایانه شبیه سازی شده است.
  واکنش های دینامیکی خرپا و توزیع آنها برحسب سرعت قطارها محاسبه شده و با نتایج اندازه گیری های آزمایشگاهی مقایسه گردیده اند. نتیجه گیری خاص بر روی مسائل سه بعدی زوج قطار که معمولا هنگام عبور قطاری در سرعت های 100 تا 300 کیلومتر در ساعت در پل خرپایی دو خطه به وجود می آید، متمرکز شده است.
  نتایج محاسبات نشان می دهند که حرکت هانتینگ چرخ و محورهای قطار و تغییرشکل تیر طولی خرپا نقش مهمی در ارتعاشات سیستم قطار- پل ایفا می کنند. در سرعتهای معینی، فرکانس های تحریک نزدیک به مقادیر فرکانس های طبیعی خرپا شده و پدیده رزونانس اتفاق می افتد. در چنین حالتی هم واکنشهای جانبی و هم قائم یا هر دو تشدید می شوند. همچنین برای پل خرپایی دو خطه، ارتعاشات جانبی و قائم در هنگام عبور قطار از یک خط با یکدیگر در گیر (مرتبط)می شوند. ارتعاشات پیچشی به وجود آمده از بارگذاری خارج از محور، باعث بزرگتر شدن تغییر مکان های جانبی و دامنه آنها می شوند. به این ترتیب لازم است که در تحلیل دینامیکی و طراحی پل راه آهن سریع السیر این موضوع مورد نظر قرارگیرد.
  کلیدواژگان: اندرکنش پل، قطار، دینامیک پلهای راه آهن، سرعت قطار، پل های خرپایی
 • محمود صفارزاده، علی خاکساری، امیر فخرو صفحه 35
  انتخاب بهینه مسیرهای مختلف راهی به ویژه آزادراه ها و بزرگراه ها که به عنوان شریانهای اصلی از دیدگاه کارشناسان نگریسته می شوند و علاوه بر این هزینه های هنگفت ناشی از ساخت پروژه های راهسازی، این سؤال پر اهمیت را که کدام یک از گزینه های آزادراه و یا بزرگراه سازی اقتصادی ترند، مطرح می کنند. در این مقاله به صورت نظری الگویی از اجزای هزینه های ناشی از احداث و بهره برداری از آزادراه ها و بزرگراه ها شامل هزینه های سازه ای، ترافیکی، کاربری، هزینه های مربوط به زمان سفر، تصادفات، عوارض و مصرف سوخت ارائه خواهد شد. منافع حاصل از احداث و بهره برداری از این دو گزینه (آزادراه و بزرگراه) به صورت جداگانه در مقایسه با جاده دو خطه سنجیده می شوند و سپس نتایج به دست آمده از تحلیل منفعت به هزینه(CBA)، بهترین گزینه را از نظر اقتصادی تعیین می کند. برای نیل به این هدف، الگوی فوق به کمک نرم افزار اکسل(Excel)، تهیه گردیده است که خروجی های آن در قالب یک مثال موردی به طور خلاصه ارایه خواهند شد. بررسی تاخیر در زمان ساخت پروژه ها، تغییرات سالیانه رشد ترافیک، تفاوت در هزینه های ساخت و مدت اجرای پروژه و نقش آن در اقتصادی بودن طرح از جمله ویژگی های این الگو است.
  کلیدواژگان: تحلیل سود به هزینه، آزادراه، بزرگراه، توابع هزینه، ارزیابی فنی، اقتصادی
 • جواد بداق جمالی، سهیلا جوانمرد، محمد حیدری صفحه 49
  مه یکی از پدیده های هواشناسی است که با تشکیل آن دید افقی و عمودی کاهش می یابد. با وجود مفید بودن آن در کشاورزی از نظر جلوگیری از یخ زدگی گیاهان میوه دار، در بروز خسارات جانی و مالی در بخش حمل و نقل نقش مهمی را ایفا می کند. این پدیده طبیعی و مخرب در هوانوردی مشکلات عمده ای ایجاد کرده و از عملیات پروازی جلوگیری می نماید. به طور کلی برای پراکنده کردن مه و به دنبال آن شفاف نمودن هوای سطح زمین ابتدا باید از نحوه شکل گیری و انواع آن شناخت لازم را کسب کرد و سپس در مورد نحوه بکارگیری فنآوری های نوین برای پراکنده کردن آن اقدام نمود. در این مقاله پس از مروری بر نحوه شکل گیری و ساختار فیزیکی مه، اطلاعات، آمار و نمودارهای روزهای مه آلود سی شهر کشور تهیه و نقشه های پهنه بندی آن ها به دست آمدند، سپس نتایج تحقیقات میدانی و عملیات مه زدایی که در نقاط مختلف کشور ایران انجام شده اند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از انجام آزمون های میدانی نشان دهنده موفقیت روش بارورسازی با استفاده از دی اکسیدکربن مایع توسط خودروی سیار جهت پراکنش مه های ابرسرد به عنوان یکی از بهترین روش هاست که در فاصله 30 دقیقه بعد از بذرپاشی موجب شفاف شدن هوا و باز شدن میدان دید میشود. نتایج موفق این آزمون میدانی مؤید این واقعیت است که روش های موفق بارورسازی می توانند در به منظور پراکنش مه و شفاف سازی جو به کار گرفته شود. در بخش پایانی از مقاله مدل سازی عددی فرآیندهای خردفیزیکی بارورسازی ابر ابرسرد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: تعدیل آب و هوا، بارورسازی ابرها، مه، پراکنش مه، دی اکسید کربن مایع
 • سید ابراهیم بیضایی صفحه 65
  انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و نوسانات صادرات نفت، سه رویداد مهمی هستند که طی 35 سال اخیر در ایران اتفاق افتاده اند. این رویدادها تقریبا بر همه جنبه های اوضاع اقتصادی کشور تاثیر گذاردند. در این مقاله چهار مدل اقتصادسنجی برای تعیین میزان اهمیت عوامل تاثیر گذار بر ارزش افزوده بخش حمل و نقل و تولید ناخالص داخلی ایران و اثرات متقابل آنها بر یکدیگر طی این سالها تدوین شده اند.
  نتایج را می توان در سه نکته مهم زیر طبقه بندی کرد:تغییر رژیم حکومتی اثری منفی بر اهمیت نسبی ارزش افزوده بخش حمل و نقل داشته است.
  جنگ تحمیلی اثری منفی بر تولید ناخالص داخلی واقعی، و از طریق این متغیر، بر بخش حمل و نقل برجای گذارده است.
  بخش حمل و نقل کشور ایران تحت هر شرایطی وابستگی عمیقی به صادرات نفت داشته است.
  کلیدواژگان: ارزش افزوده بخش حمل و نقل، تولید ناخالص داخلی واقعی، متغیر مجازی، مدل های اقتصادسنجی
|
 • A. Ameri, G. A. Shafabakhsh, Sh. Nobakht, M. Malakouti Page 1
  In this paper analysis of accident data of two – lanes rural roads of the province of Boushehr is presented. In this analysis, the contribution of important factors such as driver, vehicle and roadway width and pavement surface characteristics that are effective in the occurrence of road accidents are pointed out. A survey study was then conducted on 21 km. length road sections of the rural roads in the province. The Skid Numbers (SN) of the pavement of these sections was measured and their Pavement Condition Index (PCI) was calculated. Eventually, based on the analyses of accident data collected for the sections, a mathematical model is proposed that relates the accident rate (AR) of the sections to their pavement surface conditions, namely Roadway Width (RW) and Average Daily Traffic (ADT).
 • G. Shahi, H. Ahangari Page 15

  Value of time is one of the most important economic parameters in the field of transportation engineering. This parameter has been frequently used in economic evaluation of transportation projects and is an essential factor for this purpose. There are a few methods for assessment of VOT each of which is based on its special base and therefore their work areas are different. This paper tries to introduce various VOT methods and modified methods are also represented for each of them. Models related to each of these models are then made and their weakness and power points are discussed. Models are designed for Kermanshah City and various data collection procedures have been used for them.

 • J. A. Zakeri Page 27
  In this paper, dynamic analytical model of train bridge system is established, with the vehicle wheel hunting as the self excitation of the system. The train bridge system equilibrium equations are derived and computer software for solving the problem is worked out. Whole histories of the train passing through the bridge are simulated on computer. Dynamic responses of the truss and their distribution s versus train speeds are calculated and are compared with those from field measurements. Discussions are concentrated on spatial coupling problems occurring in a real double track truss bridge acted on by a train running at speeds of 100 km/h – 300 km/h.Results of calculations and measurements show that the hunting movement of train wheel sets and the deflection of truss stringer play important roles in the train-truss system vibration. At certain train speeds, the excitation a case either the lateral or the vertical responses of both are amplified. Also, as for a double track truss bridge, the lateral and the vertical vibrations are coupled with each other when a train runs on one track. The torsional vibration induced by eccentric loading makes the lateral displacements and the amplitude greater. This should be taken into account in dynamic analysis and design of high speed railway bridge.
 • M. Saffarzadeh, A. Fakhroo Page 35
  The optimal section of various road corridors specially freeways an highways, as the main ground transportation routes considering the economic costs of these structures is the main subject of this paper. The paper deals mainly with the costs of construction and utilization of freeways and highways including expenditures relating to infrastructure and pavements of roads, traffic, utilization, travel time, accidents, pay tolls and fuel consumption. The costs and benefits resulted from construction and utilization of these two options is compared separately with the two – lane roads. The obtained result of cost benefit analysis determines the best economic option. Besides the computation of the developed models, the relationship of variables such as road alignment, traffic characteristics, geometric design standards and economic factors were calculated. To evaluate different alternatives, a paired comparison methods as well as he major routes in Iran was chosen for the case study.
 • J. B. Jamali, S. Javanamard, M. Heidari Page 49
  Fog is one of the meteorological events, which decreases horizontal and vertical visibility. Despite of usefulness in agriculture and protection for plants freezing; it has an important role in life and poverty damages in transportation section. This natural and destructive event causes major difficulties in aviation and prevents from flight operations. Generally, in order to fog dispersion and clearing weather, at first, it should be get knowledge of formation and types of fog and investigate this important meteorological event in detail, then the method of application of new technologies, such as fog dissipation using cloud seeding technology and also it’s application should be performed. Therefore, in this paper, after a review on formation and physical construction of fog, long term data and diagrams of foggy days in 30 cities of Iran country and zoning maps have been produced, then field research results of fog dissipation in different regions of Iran has been discussed.The result of field test indicates cloud seeding method using liquid carbon dioxide by moving vehicle for supercooled fog as one of the best methods, which causes clearing weather and increasing visibility field after 30 minutes. The successful results of this test indicate this fact which successful cloud seeding methods could be applied for fog dissipation and clearing atmosphere. In Last part of paper, numerical microphysical processes of supercooled cloud seeding have been discussed.
 • S. E. Baizaiee Page 65
  Islamic revolution, the imposed war and oil export fluctuation were the three important events that occurred during the last 35 years in Iran. These events affected almost all aspects of economic status in the country. In this paper, four econometrical models are developed to determine the important factors affecting the valued added of transportation sector and GDP and their reciprocally impacts on each other during these years.Results may be classified into three major points; negative effects of governing regime on the relative importance of transportation sector, negative impacts of the imposed war on real GDP of Iran and consequently on transportation sector, high dependency of transportation sector on oil exports.