فهرست مطالب

تازه های جهان بیمه - پیاپی 53 (آبان 1381)
 • پیاپی 53 (آبان 1381)
 • 63 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1381/10/16
 • تعداد عناوین: 13
|
 • سخن سردبیر
  صفحه 250
 • عناوین جدید در دست بررسی انجمن بین المللی نظارت بر امور بیمه در مورد بیمه های مسئولیت, درمان و اتکایی
  حسین اقبال منتظری طالقانی ترجمه: حسین اقبال منتظری طالقانی صفحه 251
 • افزایش استقبال از بیمه مسئولیت مدیران در کره جنوبی
  لیلا ذوالفقاری ترجمه: لیلا ذوالفقاری صفحه 253
 • افزایش استقبال از بیمه مسئولیت سرپرستاران و کارکنان
  محمد جواد روستا سکه روانی ترجمه: محمد جواد روستا سکه روانی صفحه 254
 • بیمه مسئولیت حرفه ای و چگونگی پوشش خطاهای فن آوری در شرکت های فن آوری اطلاعات
  محبوبه کردی ترجمه: محبوبه کردی صفحه 255
 • علل عدم توسعه بیمه عدم النفع در ایران
  محمود عابدپور صفحه 260
 • ضرورت وجود ضمانت های اجرایی در قوانین و مقررات جهت توسعه خدمات بیمه
  حسین اقبال منتظری طالقانی ترجمه: حسین اقبال منتظری طالقانی صفحه 265
 • آشنایی با موسسات بیمه جهان: موسسه اسلامی بیمه اعتبار صادرات و سرمایه گذاری
  پگاه سالاری ترجمه: پگاه سالاری صفحه 268
 • آشنایی با تحقیقات بیمه ای جهان: مجموعه گزارش های موردی انجمن جنوا
  کامبیز پیکارجو و پگاه سالاری صفحه 273
 • اصطلاحات بیمه ای
  خسرو صبری دشتی صفحه 295
 • تازه های مرکز تحقیقات بیمه ای: توصیه های کاربردی پایان نامه های بیمه ای
  صفحه 296
 • نماگرهای بیمه ای
  آرا افلاکی صفحه 298
 • عناوین پیشنهادی مرکز تحقیقات بیمه ای بیمه مرکزی ایران برای پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا (82-1381)
  صفحه 301