فهرست مطالب

کشاورز - پیاپی 336 (آذر 1386)
 • پیاپی 336 (آذر 1386)
 • 66 صفحه، بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/09/20
 • تعداد عناوین: 26
|
 • افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی چه تمهیداتی را می طلبد
  صفحه 3
 • بی ثباتی تولید مواد خام در مزرعه و عدم دسترسی صنایع تبدیلی و غذایی به آن، هر دو بخش را با چالش رو به رو ساخته است
  صفحه 4
 • توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در گرو رفع تنگناها و مشکلات بخش کشاورزی است
  صفحه 6
 • جای خالی شناسنامه سلامت برای محصولات کشاورزی مشهود است
  صفحه 7
 • دسترسی به اهداف تولید محصولات کشاورزی در برنامه چهارم در گرو تامین ماشین آلات و ادوات برآورد شده است
  صفحه 8
 • بزرگ ترین رویداد تکنولوژیکی کشاورزی در دنیا در نمایشگاه اگری تکنیکای 2007 به نمایش در می آید
  صفحه 12
 • استقرار بی حساب و کتاب صنایع آلاینده در دشت قزوین، تولید محصولات کشاورزی را در این استان به مخاطره می اندازد
  صفحه 18
 • حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی در بستری که با گسترش شتابزده و ناموزون فعالیت های انسانی مواجه است میسر نخواهد شد
  صفحه 19
 • گسترش و تقویت روح تعاون و توسعه عملیات اقتصادی، بازرگانی و خدمات در روستاها و ارتقای سطح معیشت و رفاه روستاییان از اهداف سازمان تعاون روستایی استان قزوین است
  صفحه 24
 • از جمله موانع رشد تولید در این شرکت، کمبود نقدینگی است
  صفحه 27
 • دستاوردهای این مرکز با مدیریت بر مبنای خردجمعی کسب گردیده است
  صفحه 28
 • هدف ما، مدیریت خوب، تولید عالی، بازاررسانی مناسب و صادرا است
  صفحه 32
 • بانک ها از دادن تسهیلات به پرورش دهندگان تمکین نمی کنند
  صفحه 35
 • این شرکت، بزرگ ترین و مجهزترین کشتارگاه بوقلمون را در ایران دارد
  صفحه 38
 • دولت باید در خدمت تولید و تولید در خدمت اقتصاد کشور قرار گیرد
  صفحه 39
 • در صورت حمایت مسئولان با راه اندازی سردخانه 5 هزار تنی، علاوه بر اشتغالزایی، مشکل کشاورزان کل منطقه حل خواهد شد
  صفحه 40
 • عدم برنامه ریزی صحیح مسئولان، صنعت دامداری استان قزوین را به چالش کشیده است
  صفحه 44
 • دخالت دولت در تامین نهاده ها سبب افزایش قیمت آنها می شود
  صفحه 46
 • بزرگ ترین مشکل دامداران، بی ثباتی قیمت نهاده هاست
  صفحه 48
 • حضور موثر زنان در همه عرصه ها سبب رشد فرهنگی و اقتصادی در جامعه می شود
  صفحه 49
 • بروکراسی دست و پاگیر اداری و عدم تعهد مسئولان بانک کشاورزی، بخش کشاورزی استان قزوین را تضعیف کرده است
  صفحه 50
 • عملکرد شرکت بیمه هنگام بروز خسارات سنگین به کشاورزان مبهم است
  صفحه 52
 • معرفی غلات و تاریخچه پیدایش آنها
  صفحه 54
 • آبیاری تحت فشار، رونق و روند رشد آن
  صفحه 58
 • ترویج کشاورزی در کشورهای در حال توسعه
  صفحه 60
 • آفت کش ها و مسمومیت های ناشی از آنها
  صفحه 64