فهرست مطالب

نیم رخ - پیاپی 16 (آبان و آذر 1381)
 • پیاپی 16 (آبان و آذر 1381)
 • 41 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1382/04/10
 • تعداد عناوین: 11
|
 • اخبار
  صفحه 2
 • صنعت ایران
 • مشکل صادرات غیر نفتی ایران
  صفحه 11
 • اقتصاد ایران
 • لایحه تجمیع عوارض صنایع: مشکل گشا یا معضل آفرین
  صفحه 15
 • گزارش
 • عریانی قیمت ها در راستای رسیدن به قیمت جهانی
  صفحه 21
 • گزارش عملکرد هیات مدیره به مجمع عمومی عادی
  صفحه 27
 • علم و تکنوولژی
 • برش, دما, خم
  صفحه 29
 • مدیریت
 • جوهره استراتژیک
  صفحه 33
 • اهمیت کنترل استراتژیک در بازارهای پر تلاطم
  صفحه 37
 • نمایشگاه ها
 • نمایشگاه هوانا
  صفحه 40
 • نمایشگاه بیروت
  صفحه 40
 • معرفی اعضا
 • 56 واحد صنعتی
  صفحه 41