فهرست مطالب

 • سال نوزدهم شماره 2 (زمستان 1379)
 • تاریخ انتشار: 1379/10/11
 • تعداد عناوین: 15
|
 • یک خط یاب وفقی بدون بایاس IIR با پهنای باند خود تنظیم
  محمد قوامی، سعید گازر صفحه 1
 • حل برنامه ریزی دو سطحی با SA
  سید رضاحجازی، عزیزاله معماریانی، غلامرضا جهانشاهلو صفحه 5
 • نگرش تحلیلی نوین به معادله های پرواز
  جعفر حیرانی نوبری، حمید مومنی، محمدعلی معصوم نیا صفحه 9
 • تخمین پارامترهای الکتریکی موتورهای القایی به کمک شبکه های عصبی و استفاده از آن درمدلسازی بارهای صنعتی
  غلامرضا یوسفی، حسین سیفی صفحه 19
 • مطالعه تاثیر اقتصادی حضور واحدهای تولید مشترکان در استراتژی های پیشگیرانه - اصلاحی
  مهرداد ستایش نظر، محسن پارسا مقدم، حسین جاویدی، محمودرضاحقی فام صفحه 31
 • یک سیاست بهینه تصمیم گیری در نگهداری و تعمیرات پیشگیری با در نظر گرفتن عوامل فنی- اقتصادی و سهولت اجرا
  علی حاج شیر محمدی صفحه 47
 • مدلهای درز انقباض عمودی برای تحلیل دینامیکی غیرخطی سد بتنی قوسی
  محسن ایزدی نیا، محمد تقی احمدی صفحه 79
 • پرش هیدرولیکی روی کانالهای با شیب معکوس و پله منفی
  کاظم اسماعیلی، جلیل ابریشمی صفحه 97
 • ارزیابی روش رو با محدود کننده های مختلف در جریان لزج ابر صوتی دو بعدی و تقارن محوری
  ابراهیم شیرانی، حسین احمدی کیا صفحه 111
 • شبیه سازی اندر کنش جریان و اکوستیک در موتور موشکهای سوخت جامد
  مهدی گل افشانی، حجت قاسمی صفحه 125
 • اثر استرونسیوم در رسانایی پروسکیت ها
  احمد نصیر احمدی، لیلا استحقاری، علی اکبر سودی صفحه 147
 • شبیه سازی حرکت نخ پود در ماشین بافندگی جت هوای تک نازل
  هوشنگ نصرتی، منصور کبگانیان، علی اصغر اصغریان جدی صفحه 161
 • ارزیابی و کنترل ضوابط آیین نامه SEAOC/UBC97 در مورد سازه های بلند ایزوله شده
  فیاض رحیم زاده رفویی، حمید سعادت نیا صفحه 169
 • کاربرد روش تحلیلی افتراقی در براورد دبی های حداکثر لحظه ای برای حوضه های آبخیز غرب ایران
  سید سعیداسلامیان، احمد ابریشم چی، کیوان فرزام نیا صفحه 179
 • بهسازی سیستم تعلیق عقب خودروی سواری به منظور بهبود عملکرد دینامیکی آن
  رضا کاظمی، بهزاد حامدی صفحه 191