فهرست مطالب

پژوهشنامه ادب غنایی - پیاپی 7 (پاییز و زمستان 1385)

پژوهشنامه ادب غنایی
پیاپی 7 (پاییز و زمستان 1385)

 • 164 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/12/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • محمد اسماعیل حنفی صفحه 5
  شرف الدین فضل الله حسینی قزوینی، نویسنده و شاعر قرون هفتم و هشتم است که با امرای فضلویه یا لر بزرگ معاصر بوده، و اتابک نصرت الدین احمد لر (695-730) را مدح کرده است. از آثار او یکی کتاب «المعجم فی آثار ملوک العجم» است و دیگری «الترسل النصرتیه» نام دارد، وی شعر هم می سروده و «شرف» تخلص می کرده است. سال تولد وی 660 و هنگام وفاتش 740 هجری قمری است.کتاب المعجم فی آثار ملوک العجم نثری آمیخته به شعر دارد که بعضی اشعار از مولف است و بعضی را از دیگر شاعران گرفته است. سبک کتاب نمونه ای از نثر فنی است و مختصات آن عبارتند از: اطاله کلام، به کارگیری لغات دشوار و مهجور، استفاده از آیات قرآن و احادیث نبوی، استفاده از ضرب المثل های عربی و فارسی و سخنان حکیمانه.
  نویسنده از شعر و نثر دیگران بهره فراوان گرفته که به نام بعضی اشاره کرده و نام عده ای را ذکر نکرده است. موضوع کتاب، تاریخ ایران است از قدیمترین ایام - یعنی از روزگار کیومرث - تا انوشروان، اما چون به ظاهر کلام بیش از محتوای تاریخی آن توجه داشته، گزارش های او اعتبار تاریخی چندانی ندارد.
  در بررسی مختصات دستوری این کتاب به مواردی از کهنگی استعمال افعال و کلمات بر می خوریم. با دقت در مسایل بلاغی کتاب متوجه می شویم که برای آرایش کلام از بسیاری آرایه های ادبی (صنایع لفظی و معنوی) بهره گرفته است که نمونه هایی در این مقاله آورده شده است.
  کلیدواژگان: المعجم، ایات قرآن، احادیث نبوی، نثر فنی
 • مریم خلیلی جهانتیغ صفحه 25
  خیام؛ شاعر، فیلسوف، ریاضی دان، و متفکریست که در زمانه خاصی از سختگیری و تعصب می زیست. بررسی اوضاع اجتماعی و سیاسی عصر او به لحاظ تاثیری که بر منش و شخصیت او داشته بسیار اهمیت دارد. رباعیاتی که از او بازمانده از یک سو چهره فیلسوفی شکاک را ترسیم می کند که برای رهایی از رنج زیستن، توصیه ای جز اغتنام فرصت و بهره گیری از لذات حیات ندارد و از سوی دیگر سیمای مردی را که برای رویارویی با زمانه و التیام دردهای درونی خود نوعی مقابله منفی را فقط در گفتار خویش انعکاس می دهد در حالی که زندگی عملی او کاملا متفاوت با این گونه نگرش است. رویکرد به این مساله موضوع بحث این مقاله خواهد بود.
  کلیدواژگان: فیلسوف، شک، بودا، هستی، بدبینی، رنج
 • محمود درگاهی صفحه 35
  جامی در میان مردان متصوف جایگاهی ممتاز دارد. او از یک سو با پیش گرفتن نوعی پارسایی پرخلوص، از سلسله صوفیان دروغین بیرون می آید، از سوی دیگر با ابراز دغدغه و نگرانی از معاش و معشیت انسان ها و معضلات و موانع زندگی آنان، تصوف را با زندگی و زمین آشتی می دهد، برخلاف بسیاری از نام آوران این آیین، دامن از درگیری با زمانه خود در نمی چیند! یکایک عوامل و انگیزه های اضمحلال و انحطاط زندگی مردم را در نظر می آورد، بر روی ریشه ها و رخنه گاه های آن انگشت می نهد، و بدین گونه الگویی ارزشمند از صوفی گری را عرضه می دارد که آن از دغدغه های دینی و عارفانه، بدون امعان نظر به دغدغه های روزگار، راه به جایی نمی برد.
  کلیدواژگان: تصوف، جامی، زندگی، مردم، ماورا، قدرت، معیشت
 • غلامرضا رحمدل شرفشادهی صفحه 53
  قصه زال و رودابه در بستری از تقابل دوگانهBinaryopposition جریان دارد. تقابل بین زابلستان به محوریت زال، و کابل به محوریت مهراب. زال و زابل در پرتو فره ایزدی و گزاره های اهورا مزدایی معنا می شوند و مهراب و کابل با گزاره های اهریمنی. زیرا مهراب از تبار ضحاک ماردوش است. عناصر داستان اعم از اشخاص و حوادث در جریانی از تقابل دوگانه حرکت می کنند. اجزاء این تقابل دو گانه، گاه با هم در تعاملinteraction هستند و گاه در تضادparardox، یعنی زیر ساخت واحد دارند و رو ساخت متکثر. اشخاص محوری داستان عبارتند از سام، منوچهر، زال، رودابه، سهراب، سیمرغ(شخصیت فراتاریخی) و حوادث محوری عبارتند از: تولد زال، پرورش زال، طرد زال از سوی سام. مجموعه اشخاص و حوادث، هر یک به فراخور موقعیت کار کردی و هویت ذاتی خود ساختار افسانه زال و رودابه را می سازند.
  کلیدواژگان: زال، رودابه، زابل، اهورا مزدا، اهریمن، سام
 • محمدعلی زهرازادا صفحه 67
  پروین به عنوان انسانی که جان و روحش با دردمندان همراه بود، از روش های گوناگونی همچون تمثیل، رمز و افسانه بهره گرفت تا انسانهای بی پناهی را که در وادی درد و رنج گرفتار آمده بودند، رهایی بخشد. وی زبان مردم ستم کشیده شد تا آرزوها و حسرت های آنان را به تصویر کشد و چهره زشت ستمگران را که در زیر پوشش زیبای انسان دوستی و همنوع خواهی پنهان شده بود، به گونه ای هنرمندانه هویدا سازد. او با ذوق و قریحه خداداد خود توانست مفاهیم بلند و ستبر ظلم ستیزانه را در اشعار خود بیان نماید؛ گاهی به صورت خطاب مستقیم با ستمگران، زمانی به گونه خطاب به ستمدیدگان و ترغیب آنان به مبارزه با خودکامگان و یا از طریق ایجاد مناظره بین اشیاء و انتقال مفاهیم ستم ستیزانه این مهم را به انجام رساند.
  پروین نه تنها در شعر خویش مضامین ضد استبدادی و آرمان خواهانه را بخوبی به تصویر کشید بلکه در عمل از همکاری با مستبدان – زمانی که از وی خواسته شد مربی ملکه شود- خودداری کرد و با رد مدال افتخار وزارت معارف، حضورش را در جبهه دفاع از محرومان و بیزاری از قدرتمندان به اثبات رساند.
  کلیدواژگان: ستم، پیام، پروین، آرمان خواهی، مستبد، انسان دوستی
 • زهرا صالحی ساداتی صفحه 79
  جشن و شادی در شعر هریک از شاعران فارسی گوی انعکاسات مختلف داشته است. برخی چون منوچهری همواره به شادخواری و نشاط پرداخته اند، و بنابراین دیوان اشعار ایشان مملو از دعوت به شادی و اشاره به جشن ها و رسوم مربوط بدین آداب است؛ و برخی چون خاقانی و مسعود سعد بیشتر به شرح غم و اندوه درونی خویش پرداخته اند و هرچند اشعار ایشان از اشاره به جشن های ایرانی خالی نیست، لکن نمی توان این شاعران را شاعرانی شاد دانست. از این میان فرخی سیستانی را می توان شاعری شادخوار دانست دلایل این امر را می توان چنین برشمرد:1- شادی ذاتی شاعر 2- هم عصر بودن فرخی با سلطان محمود غزنوی که شاهی کامیاب بود و در کنار رزم و پیروزی به بزم و شادمانی توجه خاصی داشت.
  در این مقاله سعی بر آن است تا با توجه به شعر فرخی به تحلیلی از روحیه وی دست زده افزون بر آن اشاره ای به رسوم و آداب ایرانی کرده، تاثیر فرهنگ ایرانی بر دیگر فرهنگ ها و قومیت ها را نشان دهیم و علاوه بر این با تفکیک جشن های ایرانی و اعیاد اسلامی در شعر شاعر، میزان دلبستگی وی به ارزش های ملی یا مذهبی و دلایل آن را بررسی نماییم.
  کلیدواژگان: شادی، جشن، ملی، مذهبی، فرخی، محمود
 • قاسم صحرایی صفحه 111
  فرخی سیستانی، شاعر بزرگ ایران در قرن پنجم هجری بوده است. سبک خراسانی، سبک رایج عصر فرخی و سرودن شعر در قالب قصیده با درون مایه های ستایش و توصیف، میدان هنرنمایی اغلب شاعران آن دوره بوده است. ولی در هر دو زمینه ی مورد بحث، یعنی ستایش و توصیف، فرخی قدرت طبع و قریحه ی شگفتی داشته است؛ به گونه ای که موجبات سرافرازی شاعر و راه یافتن به دربارهای امیران را برای او فراهم می آورد. قصیده ی معروف «داغگاه» شاهد بارزی بر این هنر فرخی است.
  در این مقاله تلاش می کنیم از هنرنمایی و قدرت طبع فرخی در دو محور ستایش و توصیف سخن بگوییم و بر این نکته تاکید کنیم که فرخی، همه ی امکانات شعری، از جمله توصیف را در خدمت مدح و ستایش که درون مایه ی اصلی اشعار اوست، به کار گرفته است.
  کلیدواژگان: وصف، ستایش، قصیده، فرخی، ممدوح
 • جهانگیر فکری ارشاد صفحه 121
  یکی از حماسه های بسیار کهن، بازی تلخ سرنوشت پدریست که به نبرد با پسرش محکوم می شود و تلاش هیچ یک از طرفین نمی تواند مانع از تحقق مشیت محتوم گردد.
  در روایت آلمانی مهر پدری به منصه ظهور می رسد و در روایت فارسی مهر پدری و فرزندی هر دو خودنمایی می کند ولی هیچ یک به عاقبت خوشی منتهی نمی شود. گویی مضمون این حماسه پرشور باستانی از قدیم در نزد همه اقوام کهن با فاجعه ای غم انگیز همراه بوده است. در روایت آلمانی اگر چه پایان منظومه مفقود شده است ولی با توجه به روایات این حماسه در زبان های دیگر می توان چنین حدس زد که در آنجا نیز هلاکت فرزند به دست پدر این تراژدی دیرین را به پایان می رساند.
  کلیدواژگان: روایت، حماسه، تراژیک، اساطیر آلمانی
 • محمد فلاحی مقیمی صفحه 129
  در این مقاله قصد بر این است که نقش دانش فرامتنی که به آن دانش پیشینه نیز می توان گفت، در ترجمه ادبی مورد بررسی قرار گیرد. یک ترجمه می تواند به دو شیوه انجام پذیرد، روش میان زبانی و روش درون زبانی. در ترجمه میان زبانی، اثری از زبان مبدا به زبان دیگر بر گردانده می شود، یعنی ترجمه میان دو زبان صورت می گیرد، در حالی که در روش درون زبانی، یک اثر از شکلی در زبان مبدا به شکلی دیگر در همان زبان انتقال می یابد.
  این مقاله نشان خواهد داد که ترجمه متون ادبی اعم از این که ترجمه میان زبانی یا درون زبانی بحساب آید نباید منحصرا به برگرداندن مولفه های ظاهری متن اکتفا کند، لازم است تا آنجایی که ضرورت دارد بر تصاویر ذهنی فرامتنی که در ترکیب بیرونی متن بیان نشده است استوار باشد.
  کلیدواژگان: فرامتنی، میان زبانی، درون زبانی، نماد، فرازبانی
 • پروین گلی زاده صفحه 139
  تاریخ بیهقی یکی از استوانه های نثر فارسی و یکی از جریان های بزرگ تاریخ ایران است. جملات کوتاه و مفید کشف ظرفیت و توان فعل در زبان فارسی، دریافت این نکته که نیروی انتقال بیشتر در فعل جمله است، همچنین گزینش و انتخاب هنری واژه هادر محور هم نشینی کلام، آفرینش ساختاری نوین از واژه ها بر اساس فرآیند قاعده افزایی و قاعده کاهی، همه و همه بیهقی را در پیوند با مخاطب بیش از نویسندگان دیگر موفق ساخته و اثر او را به سوی جاودانگی کشانده است. غایت این مقاله آن است که از دیدگاه زیبا شناسی برخی از نکته های هنری و بلاغی، تاریخ بیهقی از نظر گذرانده شود.
  کلیدواژگان: زیباشناسی، قاعده افزایی، برجسته سازی، هنجار زبان
 • چکیده انگلیسی مقالات
  صفحات 1-10
|
 • Dr. M. A. Hanafi Page 5
  "Sharafoddin Fazlollah Hosseini the writer and poet of the 7tb. and 8th. centuries was contemporary of "Fazluyeh" Rulers or "The Great lor" and has eulogized "Atabak Nosratoddin Ahmad-e-Lor" (695-730 Hijra). One of his works is "Almoajam Fi Asar-e-Moloukel Ajam", while the other one is "Altarassolal Nosratieh". He also versified and adapted the pen-name of "Sharaf". he was born in 660 and died in 740 Hijra.The book’s style is prose mingled with poems, some of which are written by the writer himself, though some others are adapted from other poets.The book represents technical prose style and its features are as follows: prolongation of sentences, using difficult and abstruse words, using the Holy Quran’s verses and the prophet’(pbuh) sayings, using the Arabic and Persian proverbs and philosophical Maxims.The writer has largely taken advantage of the poetry and prose of others, while referring to some of the poets and avoiding mentioning some other’s names.The theme of the books is the history of Iran, and it covers the most ancient times from the era of kiomars to Anushirwan. Nevertheless, he has paid more attention to the superficial aspects of the words rather than their historical contents, hence, his historical reports reports lack authenticity. We face some archaic application of verb and vocabulary whil examining the semantic features of the book.Considering the eloquence of the book, we may conclude that he has employed many figures of speech and embellished language in other to adorn his sayings. I have presented some examples of this embellished language in this essay.
 • Dr. M. Khalili Jahanthigh Page 25
  Khayyam is a poet, philosopher, mathematician and a thinker who lived in a period of time during which the exactingness and prejudice were order of the day. A review of the social and political conditions of his age which carved a deep influence on his disposition and personality stands quite important. His rubaiyats reaching our hands unveil the visage of a sceptical philosopher who, on one hand can make no suggestion but to seize opportunities and to benefit from pleasures in order to have the salvation from living in anguish and agony, and on the other hand, his rubaiyats expose the physiognomy of a person who in order to face his time and age and to alleviate and heal the internal afflictions and pains resorts to a sort of a negative encountering in all his discourse, whereas his practical and every day life is vehemently different from having such an outlook. An approach to such problems will be the theme of our discussion.
 • Dr. M. Dargahi Page 35
  Jami has a prominent position among the Gnostics. By choosing a pure virtue, he distinguishes himself from other pseudo- Sufid, and on the other hand, by expressing concern about human beings lives and livelihoods and life’s obstacles, he reconciliates lifs with earth.Despite most famous Sufis, he does not extricate himself from the struggle with his era! He pays attention to all people’s corruption and perversion factors, and point out root causea; and thus, presents a worthwhile model of mysticism which without regarding the life’s concerns, the religious and mystic concerns will be futile.
 • Dr. Gh. R. Rahmdil Sharafshadahie Page 53
  The story of Zaal and Raodaba is taken from the ground of binary opposition. The confrontation between Zabolestan with Zaal as its core and Kabol with Mehrab as its centre. Zaal and Zabol are defined in the light of God and propositions of Ahura-mazdaie, while Mehrab and Kabol are associated with satamic qualities, since Mehrab hails from Zahhak Mardoush family. The elements of the story including persons and events move in the binary opposition. The parts of the said binary opposition are at interaction at one time and are at paradox at the other. The chief figures of the story are: Saam, Manochehr, zaal, Raodaba, Sohrab, Siemorgh, while the central events are: the birth of Zaal, bringing up of Zaal, and banishing of Zaal by Saam. The collection of people and events, each in proportion to the performance, situation and personal identity composes the entire frame-work of the legend of Zaal and Raodaba.
 • M. A. Zahrazadeh Page 67
  As a man who was spiritually and wholeheartedly thoughtful about the afflicated and the helpless, Parvin used different literary techniques such as: allegory, mystery, and fables to liberate the helpless people who suffered from pain and misery. She expressed the expectations and hopes of the oppressed, and skillfully revealed the oppressor’s actions, those who had hidden their cruelty under the deceptive cover of charity and humanism. By the help of her innate ability and talent, she could express the deepconcepts of Antioppressionism in her poems; sometimes as a direct address to the oppressors, sometimes addressing to the oppressed and encouraging them to fight oppressors, and sometimes as conversation between objects.Not only did Parvin indicates some ways of fighting against autocracy in her poems, but also she fought it in her real life. For example, she refused to be the queen’s tutor, or she didn’t accept the honour medal of the ministry of education.
 • Z. Salehie Sadati Page 79
  It appears as if the festivity and joy has had different reflections in each and every poem of the Persian poets. Some of them such as Manochehri have constantly resorted to merrymaking and vivacity; as such his complete collection of poems is crammed with a calling for merriment, and indicate the celebrations and ceremonies in connection with these manners and traditions; and Masood Sa′ad have mostly employed the description of their internal sorrows and grief’s; and although their poems do not lack Iranian celebrations, yet these poets cannot be called merry-making poets. Amongst them, however, Farokhi Sistani can be called a merry-making poet. The reasons for such an assertion can be enumerated as:1) A poet of self-enjoyment2) Being a contemporary with Sultan Mohmood Ghaznavi-a successful king-who had a special devotion towards sumptuous entertainments and rejoicing along with war and victory.Endeavours have been made in this article to demonstrate the effects of Iranian culture on other cultures and nations. In view of Farokhi’s poetry, his state of mind has been analyzed in addition to hinting upon the Iranian etiquettes and mores. Apart from this, by segregating Iranian celebrations and Islamic festivities in the poetry of the poet, the degree of his attachment with national or religious values and their causes are investigated.
 • Dr. Q. Sahraie Page 111
  Farokhi Sistani, the great poet of Iran, has been living in the 5th century A. H. Khoras ani style has been in vogue at the time of Farokhi. Similarly, composing verses in the form of elegies bearing themes of admiration and depiction has been the fashion for displaying the artistic skills of most of the poets of that age. However, in both the areas of admiration and depiction under discussion, Farokhi had a powerful but wonderful temperament and an inborn disposition. The style was used in a manner to bring about pride and honour for the poet as well as to pave the way for the poet’s entry into the courts of Emirs. The famous elegy “Daghgah” is the distinct evidence of Farokhi’s art.We would make attempts in this article to discuss the display of virtuosity and temperament strength of Farokhi in the two areas of admiration and depiction and would also emphasize on the fact that Farokhi has used all the means of versification including description to serve eulogy and admiration as being the main topic of his poetry.
 • Dr. J. Fekri Ershad Page 121
  One of The very old epics of The disteny s bitter plays is the fate of a father who is condemned to fight his son, and neither s endeavour can stop the indispensable will.The fatherly love emerges in the German version and looth father and son s love is manifest in the persion version, but none have a good ending; as if, the concept of this passionate epic has been associated with a sad catastrophe in all ancient races.Although the final part of the veres is missing in the German version, by pay attention to other version of the epic in other languages; it can be guessed that the assassination of son by father ends this ancient tragedy.
 • Dr.M.Fallahi Moghimi Page 129
  This paper is intended to illustrate the role of extratextual background knowledge in the translation of literary works. A translation can be rendered either interlingually or intralingually, For the purpose of this paper, I define an interlingual translation as the process of conveying a literary work from a source language (SL) into a target language (TL). As for the intralingual translation, it is meant transforming the sense of a work in one form in the same language, e.g.: transforming a poetic version into prose in Persian language. In this paper, it will be emphasized that a literary translation to be produced appropriately, is not to be determind by the surface structure of the source language in a strict sense. It should be based on a deep apprehension in such a way that the outcome may consist not only the textual components that are represented in the text, but also an elaboration of those extratextual mental images that are not represented in the text. It will be concluded that decisions on how much extratextual knowledge has to be made explicit in the translated version, must be dependent on the relevance principle. The pedagogical impact of this technique for teaching to the translation major students, will be discussed.
 • P. Golizade Page 139
  The Bayhaghi History is one of the most prominent proses in presian literature and a grand subject of the Iranian history. Short and useful sentences, the capacity discovery and power of verb in Farsi, understanding the point that more transition force lies in the verb, and also the artistic diction of the words in the sentence structure, creation of a new structure of words based on the rule-addition and rule- reduction process, and all of these have made Bayhaghi more successful in union with the addressee than other writers, and has led his word toward eternity. This article is aimed at elaborating some artistic and articulatory point of Bayhaghi History from aesthetic point view.