فهرست مطالب

پژوهشنامه ادب غنایی - پیاپی 5 (پاییز و زمستان 1384)

پژوهشنامه ادب غنایی
پیاپی 5 (پاییز و زمستان 1384)

 • 174 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/12/20
 • تعداد عناوین: 11
|
 • نادر افقی صفحه 5
  تحلیل یکی از روش های غیر واکنشی (Non-reactive) و غیر مداخله ای (Unobtusive) است. چون اسناد مشاهده کردنی و متون تحلیلی قبلا ثبت و ضبط شده اند. بنابراین تحلیل محتوا هم روشی برای تحلیل داده هاست و هم روش مشاهده اسناد. در این مقاله آثار آنتوان چخوف با استفاده از تکنیک فوق و آنالیز آماری با تکیه بر ایده های جامعه شناختی مورد بررسی قرار گرفت. 90 اثر چخوف به شیوه نمونه گیری تصادفی سیستماتیک از میان مجموعه آثار وی انتخاب شدند. از مجموع 4 فرضیه اصلی تحقیق 3 فرضیه توانستند از آزمون رد عبور نمایند. مفاهیم و شیوه های جامعه شناختی که در آثار نمونه بیشترین فراوانی را داشتند عبارت بودند از: بحران ارزش ها(آنومی)، انتقاد از طبقه بالا و متوسط اجتماعی، شیوه مشاهده چند لایه ای، شیوه عکس برداری بدون اطلاع سوژه.
  نتایج تحقیق نشان دادندکه آنتوان چخوف بخوبی از عهده ترسیم اوضاع اجتماعی – اقتصادی – سیاسی دهه 1900 روسیه برآمده و اثرات مستقیم این دوران را بر زندگی خانوادگی مردم بخوبی نشان داده است.
  همچنین در داستان نویسی نیز از شیوه بدیعی به نام عکس برداری بدون اطلاع سوژه استفاده نموده است. یعنی به عوض داشتن طرح داستان با بهره گیری از شیوه مذکور به درون شخصیت داستان نفوذ می کند. در واقع وی با تصویر یک لحظه نمونه از تمامی لحظات شخصیت داستان، خواننده را از ذات و جوهره این زندگی آگاه می کند و از طریق این زندگی او را به سمت موارد مشابه رهنمون می سازد.
  کلیدواژگان: جامعه شناختی، آنتوان چخوف، روش غیر واکنشی، کاراکتر، آنالیز داده ها
 • احمد امین، جهانگیر صفری صفحه 27
  طبق تقسیم بندی هزاره ها، هزاره ی دوم یعنی دوران میانه، زمان اختلاط نیکی و بدی است. بنابر عقیده ی زروانی دوران نخست زمان شهریاری اهورا مزدا و دوره ی دوم زمان پادشاهی اهریمن است. در تقسیم بندی حماسه ی ملی ایران پادشاهی ضحاک با دوران برتری اهریمن در شاهنامه مقارن است. ضحاک در شاهنامه از گونه ی دیو به صورت آدمی ظاهر می شود اما همچنان صفات اهریمنی خویش را به دنبال دارد. اسطوره ی ضحاک در اوستا و متون پهلوی دستخوش دگرگونی های فراوانی شده است. بنابر گزارش های اوستا،ضحاک همان اژدهای سه پوزه ی سه سر شش چشم است و اهریمن او را برای نابودی آفریدگان راستی آفریده است. در متون پهلوی ضحاک از صورت اژدهای اهریمنی به مردی تازی مبدل می شود که دوران پادشاهی طولانی او قابل توجه است. اما در روایات پس از اسلام ضحاک اژدها خوانده شده و برخلاف اوستا و متون پهلوی به دیو بودن او اشاره ای نشده است. جادوگری از خصوصیات ضحاک است و در این جنبه با دیوان این همانی دارد. مطابق شاهنامه نخستین دیو سیرت در داستان ضحاک ابلیس است که با چهره های متفاوتی دیده می شود که البته در هیچ یک از این تغییر کسوت ها به صورت انسان به گونه ی عام ظاهر نمی شود بلکه مبدل به آدمیانی با اوصاف خاص می گردد. از این رو به نظر می رسد چهره ی واقعی ابلیس به گونه ی انسان ترسیم شده است.
  کلیدواژگان: ضحاک، دیوان، شاهنامه، اوستا
 • پروفسور سیده فاطمه حسینی صفحه 49
  اگر بخواهیم روابط فرهنگی و ادبی هند و ایران را از ابتدا تاکنون مورد بحث قرار دهیم بسیار گسترده خواهد بود و به درازا خواهد کشید. بنابراین در مقاله ی حاضر فقط آن بخش از روابط را که مربوط به نیمه ی دوم قرن بیستم میلادی می شود، بررسی می کنیم تا یادآوری شود که این ارتباط ها تا چه اندازه عمیق و چقدر گسترده و در عین حال مفید است. اشاره به اقدامات فرهنگی دو جانبه ی بعضی رهبران و مقامات ایران و هند، بررسی جایگاه سفارتخانه ها و خانه های فرهنگی، و نقش مجلات و نشریات، اشاره به استادان زبان فارسی و آثار ترجمه شده ی فارسی به هندی و بالعکس، بررسی نقش محققان و دانشمندانی که علاقه مند به ارتباط عمیق فرهنگی میان هند و ایران بوده اند و بحث در مورد مراکز ایرانشناسی و هند شناسی و همچنین انجمن های علمی استادان زبان فارسی در هند و ایران موضوع کار این مقاله است.
  کلیدواژگان: ایران، هند، روابط، سفیر، فرهنگ، فارسی، هندی، سنسکریت
 • مریم شعبانزاده صفحه 63
  مصباح الهدایه تالیف عزالدین محمود کاشانی یکی از کتب مهم درسی عرفا تالیف شده در اوایل قرن هشتم است که تالیفی بر اساس عوارف المعارف سهروردی است. عزالدین محمود در تالیف خود با کوشش در پیوند بین شریعت و طریقت،با نگاهی فقی هانه اصول عقاید عرفا، سیر و سلوک و برخی اصطلاحات رایج در میان صوفیه را بیان و شرح کرده است. اگر چه کتاب مختصات یک فرهنگ یا اصطلاحنامه ی تمام عیار را ندارد ولی با توجه به این که مفهوم بیش از 100 اصطلاح را برای مخاطبان خاص با شواهد و مثال توضیح داده است، می تواند یک فرهنگ تخصصی عرفانی به شمار آید. پژوهشگر کوشیده است تا بر اساس معیار های سنجش فرهنگ ها از نظر یاکوف مالکیل با سه سنجه ی گسترش واژگانی، شیوه ی ارائه ی معنی و دیدگاه، چگونگی ثبت معنا در مصباح الهدایه را در مقایسه با چند کتاب علمی صوفیان نظیر اللمع، رساله ی قشیریه، کشف المحجوب ارزیابی کند. در این راستا گستره ی واژگانی و میزان توجهی که مولف به کمیت و کیفیت واژگان دارد مورد توجه بوده است و آن گاه با ارائه ی معیارهای ثبت معنی به شیوه ی مولف در کتاب پرداخته شده است. در نهایت نگاه خاص مولف در ثبت اصطلاحات عرفانی بررسی گردیده است.
  بهره گیری مولف از آرایه های ادبی نظیر سجع، استعاره، تشبیه برای بیان مسایل علمی، اگر چه کلام او را به کلام ادبی نزدیک کرده است ولی از ارزش آموزشی آن نمی کاهد.
  او با حفظ آرای خود و اسلافش چون سهروردی، نظر مخالفان را با سعه ی صدر بیان کرده از نقد و تحلیل آنها خودداری نمی ورزد.
  کلیدواژگان: اصطلاحنامه، فرهنگ نویسی، عرفان، اصطلاحات عرفانی، مصباح الهدایه
 • حمید صمصام، فرشید نجار صفحه 79
  معرفت شناسی Epistemologg طی چند دهه اخیر در جهان یکی از پر دامنه ترین مباحث تحقیقاتی بوده است. معرفت شناسی شاخه ای از فلسفه معاصر است که به بررسی ماهیت و حدود معرفت و مبانی آن می پردازد و قابلیت اعتماد به ادعاهای معرفتی را می سنجد. این اندیشه امروزه گر چه در هیاتی نو رخ نموده اما در شاخه عرفان اسلامی سابقه ای بس طولانی دارد و هنوز محققان در این زمینه به مباحث عرفا، محتاج اند. مولوی معتقد است، تجربیات ناب عرفانی بیان ناپذیر است؛ اسرار حق در زبان نمی گنجد و محرومیت راز ایجاب می کند از حقایق درواری داستان و حکایت سخن گوید و از مستمع می خواهد تا به ظاهر حکایات بسنده نکند. جان اندیشه معرفتی او در داستان «فیل» نمایان می شود. او در باب حقیقت و معرفت آن همچون سایر عرفا بر این باور است که حقیقت، واحد و چند لایه و منظرها، متفاوت است، بنابراین اختلاف در اهل معرفت، بنیانی واقعی ندارد و هر چه هست اشتراک و اتحاد معرفت ها و اصحاب آن است که چه بسا خود از آن بی خبر باشند.
  بنای این اندیشه، ارائه الگوی شناخت حقیقت راستین واحد در انبوه حقیقت هاست که ازدو راه به این مهم می پردازد: اول آنکه در کنار تعدد راه های شناخت، حقیقت را نیز متکثر معرفی می کند(کثرت گرایی) و دوم آنکه حقیقت را واحد وراه های دسترسی به آن را متعدد می داند.(شمول گرایی)
  کلیدواژگان: مثنوی، پلورالیسم، مولانا، حکایت فیل
 • علی طاهری صفحه 95
  قطعا یکی از جنبه های مهم شخصیت ابن سینا که در سایه ی شهرت و اهمیت او در حکمت و طب از نظرها پنهان مانده توانایی شگرف او در شاعری و سخنوری است. سیره نویسان فضائل ابن سینا را در انواع علوم و فنون مدنظر قرار داده و در باب فلسفه، منطق، طب و غیره حق مطلب را ادا کرده اند. اما با این که اشعار بسیاری به فارسی و عربی از شیخ الرئیس به جا مانده و به ایشان منسوب است متاسفانه این بخش از فضائل وی عمدا یا سهوا مورد سهل انگاری واقع شده است و راویان و تذکره نویسان از ذکر اشعار وی به عنوان امری که در بالا بردن شان و منزلت علمی او نقش داشته است سرباز زده اند.
  با تورقی در مولفات و مجموعه های ادبی می توان اشعار زیادی را در موضوعات مختلف به هر دو زبان عربی و فارسی از ابن سینا یافت و می توان گفت حکیم، فیلسوف و طبیبی چون بوعلی سینا که در فلسفه و طب آوازه ی جهانی دارد، علاوه بر این فضائل، داستان نویس، ادیب و نثرپردازی چیره دست و در عین حال شاعری توانا نیز بوده است.
  در میان آثار ادبی ابن سینا ارجوزه ها و اشعار تعلیمی وی جایگاه خاصی دارد مخصوصا از این جهت که او مبدع ارجوزه های طبی یا اولین کسی است که بحر رجز را در خدمت تعلیم ابواب مختلف طب به کار گرفته است.
  در این مقاله سعی خواهیم کرد ضمن بررسی تاریخچه ی شعر تعلیمی و ورود آن به حوزه طب توسط ابن سینا به معرفی اجمالی ارجوزه های وی در باب طب بپردازیم.
  کلیدواژگان: ابن سینا، شعر تعلیمی، ارجوزه، طب
 • راجندر کمار صفحه 109
  محمد مسعود دهاتی از نویسندگان روشنفکر دوره رضا شاه است که بیشتر نظر به اصلاح جامعه داشته و تغییر اوضاع زندگی جوانان را خواستار بوده است. طرح گوشه ای از زندگی شخصی او، همچنین نقد و بررسی آثارش موضوع کار این مقاله است. نثر مسعود دهاتی بیشتر روزنامه ای است و او بیش از آنکه نویسنده موفقی باشد، روزنامه نگار و سر مقاله نویس قابلی است. با این حال از نظر اندیشه و دید عمیق اجتماعی داستان های او جایگاه ویژه ای در میان آثار داستانی آن دوره دارد.
  کلیدواژگان: روزنامه نگاری، نثر معاصر، مسعود دهاتی
 • گل حسن لغاری صفحه 117
  «لغاری» قبیله ایست از شعبه ی رند بلوچ، مسکن اولیه ی ایشان در «چوتی» نزدیک دیره غازی خان بود و در بالای سند تا دیره جات سکونت داشتند و در تاریخ سند و پنجاب بسیار شهرت دارند.
  پولن (J.Polen) که معاون کشمنر سند بوده درباره ی این خاندان نوشته است. که «لغاری» قبیله ایست از شعبه ی رند بلوچ، که بقول میجر گولد سمته یکی از اجداد شان میر چاکر ایشان را به سبب چرکینی لباس بدین نام خوانده بود، و لیچ آن را لاغر و نحیف معنی کرده است. مسکن اولیه ی ایشان در چوتی نزدیک دیره غازی خان بود، که تا حدود 1840 م دو نفر از سرداران لغاری؛ جمال خان و جلال خان هنوز در آنجا ساکن بودند.
  از شعبه های لغاری چند قبیله جاگیرانه، بزدار، علیانی، برهمانی، عیسائی، کمچهایی هستند و در زمان قدیم ما نک علیانی سردار تمام این قبایل بود و بعد از و برادرش محمد خان به جایش نشست، که پسرش امید علی یکی از کارداران حکومت بریتانیا گشت.
  کلیدواژگان: لغاری، نواب، تالپور، شاه شجاع، افغان
 • جلیل مشیدی صفحه 129
  ای دل و جان به یاد تو زنده همه فانی تو حی پاینده (کمال الدین اسماعیل 1348: 35)یکی از معیارهای فضل و ادب در سده های ششم و هفتم، میزان بهره مندی شاعران و نویسندگان از آیات ناب نبی و احادیث پرتاب و توان نبی(ص) و یاران راستین او و چگونگی نخل بندی با آن بود. خلاق المعانی، کمال الدین اسماعیل، نه همچون خاقانی چنان پر طمطراق و نه به سان مولانا چنان مانا و پرمعنا، بل به گونه ای نسبتا ساده و نیم خام، بیجاده های سخن خدا و پیامبر را مایه ی جمال فرزندان طبع نموده تا به قول خویش، کفاره ای باشد بر مدایحی که سروده و قیمتی درهای دری را به پای خوکان ریخته است. بیشترین بسامد کاربرد تلمیحات در این نوشتار، به شکلی متحد، در بیان توحید و نعت پیامبر اکرم(ص) و معانی برخاسته از آن است. اگر سنایی با کلمه ی طیبه ی «لااله الا الله » به تصویر سازی پرداخته، کمال الدین، خلاقیت هنری خود را در بیان توحید با آیت تسمیت «بسم الله الرحمن الرحیم» و تفسیر آن به نمایش گذارده و در روش تلمیح پردازی، در تلازم با معرفت های قرآنی و روایی، تداعیگر شیوه ی مشتاقانه «میبدی» در تفسیر عرفانی، ادبی کشف الاسرار و بیانگر عرفان شرعی گشته است.
  کلیدواژگان: خلاق المعانی، تلمیح، سنایی، کشف الاسرار
 • عبدالله واثق عباسی صفحه 143
  خاقانی یکی از موفق ترین شاعرانی است که به آفاق بکر و رازناک سخن پارسی گام گذارده و سرافراز از گستره ی مه آلود الفاظ و معانی عبور کرده در شمار سرآمدان زبان فارسی جای گرفته است. در این مقاله تلاش شده است هر چند گذرا شعر و ابداعات هنری خاقانی بازکاوی شود و سترگی خاقانی در ابعاد مختلف از قبیل: وسعت تخیل و ترکیب، نازک خیالی های بی نظیر، اندیشه های صوفیانه، قدرت ردیف پردازی و سیطره ی خاقانی به علوم گوناگون باز نموده گردد.
  تاثیر شگرف و سرنوشت ساز خاقانی بر شیوه های عمومی بیان در زبان پارسی و گویندگانی که پس از او به آرایش کاخ سخن برخاستند، هر گونه پژوهش را در زبان و بیان و شیوه های اندیشه وری او بایستگی می بخشد.
  کلیدواژگان: خاقانی، قصیده، ترکیب، محتوا، خورشید، شراب، ردیف، موسیقی
 • چکیده انگلیسی مقالات
  صفحات 1-10
|
 • N. Ofoghi Page 5
  Content analysis is one of non-reactive and unobtrusive,s methods. Because perceptible documents and analytical writings beforehand were registered and recorded. Thus, content analysis is also a method for analysis of data and a method of perception of documents too. In this article Anton chekhof,s works considered with use from above technique, and statistical analysis based on sociological ideas.Ninety works of chekhof in the method of systematic random sampling were selected from among collection of his works. From all of four original hypothesis of research three hypothesis can pass the refutation test.Concepts and methods that in sample works had the most frequeney consist: crisis of value (Anomi) criticiing the higher and the middle classes of the society, multi layer perception technique taking photos without the knowledge of the subject. The results of research showed that Anton chekhof could describe the social, political and economical conditions of the 11900s Russion society, and has been able todepict their direct impacts on the peoples lives.He has also used an innovative method in the stiry writing named taking photographs without the knowledge of the subject.Namely, instead of having the plot of the story, he uses the above-said method to infiltrate through the story personality Actually, he awakens the reader well by describing a sample moment of all moments of the story character and the nature and the substance of this life is revealed. Thus, he leads his readers to follow such a life and other similar categories.
 • Dr. A. Ameen-Dr. J. Safari Page 27
  According to the categorization of millenniums, the second millennium that is the middle Ages is the period of blending of virtues and vices. According to Zarvani’s opinion, the first period belongs to Shahryari Ahura Mazda, while the second period relates to the kingdom of Ahirman. In the national-epic classification of Iran, the Zahhak kingdom is contemporaneous with the prosperous period of Ahirman in the Shahname. Zahhak, in the Shahname appears as a species of giants in the form of a human being, yet maintaining his Ahirmanian characteristics. The legend of Zahhak has been subjected to severe distortion in both Avesta and in the Pahlavi texts. According to Avesta, Zahhak is the dragon that has three muzzles, three heads and six eyes. Ahirman has created him in order to annihilate the veracious creatures. In the Pahlavi texts, Zahhak metamorphoses himself from a dragon into a hound-like man. The lengthy tenure of his kingdom is quite remarkable. However, Zahhak has been termed as a dragon in the post-Islamic narrations, but contrary to the assertions of Avesta and Pahlavi texts, there is no indication of its being a giant. Nevertheless, black magic has been one of the characteristics of Zahhak. According to Shahname, the first ever giant-like-nature in the Zahhak story is Satan who is witnessed with different faces. However, in none of his garment-changing phenomena, he does not disclose himself in any apparent shape of a human being. Rather, he metamorphoses himself into human beings having extra ordinary qualities. Therefore, it appears as if the true face of Satan has been drawn as of a human being.
 • Prof. S. F. B. Hossaini Page 49
  It we want to discuss the cultural and literary relations of India and Iran from the very outset till this day, it would be quite extended and would lead to no end. Therefore, the article in hand reviews only that segment of the ties that relates to the second half of the twentieth century in order to establish and remind that to what an extent the rapport has been intensive and extensive, and at the same time quite advantageous. The paper thoroughly tackles bilateral cultural measures taken by certain Iranian and Indian authorities, scrutiny of the position of the embassies and cultural centers, the role of magazines and publications, hinting at the professors of Farsi language and the translation works from Farsi into Hindi and vice-versa, examining the role of researchers and scholars interested in the deep rooted cultural communication between India and Iran, and debating the centers of Iranology, and Indialogy, and the academic unions of Farsi professors in India and Iran.
 • Dr. M. Shabanzadeh Page 63
  Misbah-Al-Hedayeh, written by Ezzaddin Mahmood Kashani, is one of the most important mysticism texts compiled during the eighth century. The compilation has been based on Sohravardi’s book namely Avariful Ma′arif. Ezzuddin Mahmood in his book has tried to connect religions laws with Sufism and has attempted to illustrate and describe certain idioms now commonly in vogue among the Sufis with a canonical view of mystics and the path of self-enlightenment. Although the characteristics of the book do not bear all the traits of glossary or of a dictionary, keeping in view the fact that more than a hundred terms and idioms backed up by evidences and instances have been provided for a section of selected addressees, as such it can be considered to be a special mystic dictionary. The researcher has tried to evaluate on the basis of lexicography-assessment standards from Malkiel point of view the three measures, namely vocabulary expansion, meaning-cum-viewpoint presentation method, and the meaning-recording state of Misbah-Al-Hedayeh in comparison with some academic books on mysticism, such as Al-Lamae, Qosheriea, Journal, and Kashf-ul-Mahjoob. The domain of terminology and the degree of explanation has been taken into consideration since the writer perceived the quantity and quality of words in this connection. Then, the presentation of semantic-recording criteria as has been adopted by the writer in the book has been discussed. Finally, the special approach of the writer towards recording mystical terminology has been reviewed.Although using literary decoration such as rhythm, metaphor, and simile for expounding academic issues has brought his words closer to the literary words, his educational values has never faded out.By maintaining and up-keeping his own as well his predecessors such as Sohravardi’s opinions and ideas, he has quoted the points of view of his opponents with due liberality. He has never desisted from criticizing and evaluating their work
 • Dr. H. Samsam-Dr. F.N. Homayoonfar Page 79
  article is about one of the most important discussions of new world, which is named knowledge civilization. The most important element of globalization is the acceptance of pluralism and the rejection of dogmatism. we try to show that roots of Mowllana's pluralization are like Europeans one's but it's results are different.Mowllana in one of his anecdotes in Masnawi known as the realm of human's episteme or "elephant tale" says: disparity of viewpoint is the source of religions dispute: "My dear! The difference between Moslems and Zoroastrians and the Jews rise from viewpoint. (i.e. it isnt very subject matter and important). "
 • Dr. A. Taheri Page 95
  Certainly, Ibn Sina’s outstanding ability in speech and poetry is one of the most significent aspect of his personality camou flaged under the shadow of his reputation in wisedom and medicine. Although there have remained a number of his poems, Persian or Arabic, this great virtue of his has been generally over looked by scholars and researchers. The most part of his poems consists of scientific» urJuzah «and didactic poems or poetic dissertations composed in medicine anatomy, the experienced, medical advice, health, drug taking examining the health through pulse and urine (urJuzah fi ta’rif Al - nabd wa-al-bawl) It must mentioned that the basis of» uvjuzah «is a kind of poetry called» raja. Some authors believe that» Rajaz «has taken over other poetry styles, while clearly some other believe that poetry is but Rajaz. Since the first mid of the second century Ajjaj and Roubah, applying Rajaz in all poetry purposes including description, ode, and praise, introduced this style but some others made rajaz in the service of lexicon so that their works made lexicographers surprised. Since then, urJuzahs were used as instrument to train lexicon especially those rare and difficult. The first person to apply» RaJaz «in didactic poetry, aban Ibn Abdol Hamid AllAhighi, translated ‘‘Kelileh and and Demneh ’’ in poetry and quoted some theology principle in poetry for children of Barmakids to memorize it easily. After him, Ibn Abd Rabbeh (328 A. H) wrote his famous urJuzah in rhetoric and gradually didactic poetry as introduced as an educational device to encompass different branches of science and technology not only in the east but in the west in middle ages in latin and later in French. Ibn sina was the first scholar who applied didactic poetry as an important instrument to educate medicine and logic and widened its domain to proper and long rhetoric rhymes spreading the path for physicians and authors to compose some urJuzahs about fever, Anti-biotics foods and health which helped to flourish and reinforce the heritage of medicine in Islamic and universal medicine.
 • Dr. R. Kumar Page 109
  Muhammad Masood Dehaathi is one of the intellectual writers of the Reza Shah era. He rather bore in mind a view of reforming the society and wanted to bring in an overall change in the mode of life of the youngs. The article in hand takes up a segment of his private life for discussion and also turns to criticize and analyse his works. The prose of Masood Dehaathi mostly hinges on journalistic pattern. Consequently instead of becoming a successful writer, he is rather an efficient journalist and an editorial writer. With this view in mind, his stories have a special place in the works on stories of the period.
 • Dr. G. H. Laghari Page 117
  Laghari is a clan of Rind Baloch tribe, who originally inhabited “Choti” near Dera Ghazi Khan and spread over upper Sind Covering the entire Dera Jaath. Lagharis are well-known in the history of Sind and the Punjab.J. Polen had been an assistant commissioner in Sind. He had written about Lagharis that they come from the Rind Baloch tribe whose ancestors, according to Major Gold Smith, included Mir Chakar who had named this clan as “Laghari” because of their soiled clothes. However, Woolwich has interpreted it as “lean and feeble”. Their original habitat had been “Choti” near Dera Ghazi Khan. Until 1840 A. D. two Chieftains of the Laghari clan namely Jamal Khan and Jalal Khan had been living there.Some feudal groups branching out from Laghari clan include Buzdaar, Aaliyani, Brahmaani, Eisaie, and Kam Chhaie. In olden times, Manak Aaliyani had been the chief of all these group. He had been succeeded by his brother Mohammad Khan whose son later becomes Charge d’affaires in the British government.Nawab Wali Mohammad Khan was the son of Nawab Gholam Mohammad Khan Laghari who had been a close and intimate companion of Mir Bahram Khan the grand ancestor of Talpurs of Sind. Nawab Gholam Mohammad Khan Laghari remained loyal in his friendship with Mir Bahram Khan till his last breath. Both of them were martyred together in 1189 A. H. corresponding to 1775 A. D.
 • Dr. J. Moshayedi Page 129
  One of the criteria of scholarship and literature in the sixth and seventh centuries has been the rate of fruition of the poets and writers from the pure verses of the Holy Prophet as well as the radiant and vigorous traditions of the Holy Prophet (peace be upon him) and his veracious companions. Khallaaghol-ma′ani, Kamaluddin Esmail, not that much grandiloquent as of Khaghani, and not that much highly meaningful and similar to Moulana, but some what comparatively simple and half-mature, the ambers of eloquence of God and Prophet have been termed as the source of elegance for the sons of nature so that, as he himself admits, it could be an expiation for the eulogies he has recited and therefore has scattered the cost of the pearls under the feet of pigs. The highest frequency use of allusions in this writing has been in a united form for the narration of monotheism and the eulogy on the Holy Prophet (peace be upon him) with its outcome. If Sanai by uttering the creed of faith adopts portraiture, then Kamaulddin has displayed his art creativity in narrating and interpreting monotheism.
 • Dr. A. Vaseq Abbasi Page 143
  Khaghani is one of the most successful poets, who has trodden the virgin horizons and mysterious realms of Farsi eloquence and has come with honour and dignity out of the foggy stretch of word and meaning, thus acquiring a place of excellence amongst the precursors of Farsi language. Endeavours have been made in this article to bring to light the poetry and artistic innovation of Khaghani and the grandeur he depicts from various angles including his immeasurable imagination and composition, unique subtlety of thought, mystic ideas, power of Radif expressions and the preponderance of Khaghani.Khaghani’s excellent and fateful impact on the general Farsi elocution and on the orators who later set to decorate the elocution mansion strictly followed his mode of research in language, speech and thinking trends.