فهرست مطالب

 • پیاپی 29 (پاییز 1382)
 • تاریخ انتشار: 1382/09/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فرهاد خمامی زاده صفحه 5
  پول شویی جرمی است غیرمشهود که مرز نمی شناسد. فن آوری جدید، راه های نوینی را برای مخفی کردن منشا وجوه حاصله از اعمال مجرمانه ایجاد نموده است. وجود ماشینهای خودپرداز، ردگیری پولهای نامشروع را، اگر نگوییم غیرممکن، بسیار مشکل نموده است. بنابراین لازم است اقداماتی هماهنگ در سراسر جهان علیه پول شویی با کنترل و نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی صورت پذیرد. این احساس نیاز متعاقب وقایع 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده امریکا با وضع قانون مبارزه با تروریسم در این کشور شدت یافت. قانون مذکور از جمله حاوی مقرراتی برای مبارزه با پول شویی است.
 • محسن محبی ترجمه: _دکتر محسن محبی_ صفحه 29
 • ضرغام غریبی صفحه 111
  مقاله حاضر که به بررسی نظام های بین المللی کیفیت حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای کنوانسیون های متضمن حمایت از حقوق مالکیت های معنوی اختصاص دارد، شامل مقدمه ای مربوط به مطالب عمومی و تبیین ماهیت اختلافات بین المللی و سه بخش مشتمل بر بیان اجمالی پیشینه تاریخی نحوه پیش بینی کیفیت حل و فصل بین المللی اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر مقررات حقوق مالکیت معنوی، کنوانسیون های متضمن حمایت از حقوق مالکیت معنوی و روش های حل و فصل بین المللی اختلافات در چارچوب دو نظام مشخص یعنی استفاده از روش های کلاسیک و روش های خاص حل و فصل بین المللی اختلافات اعم از روش های دیپلماتیک، رسیدگی های قضایی و شبه قضایی می باشد. ضمن آن که در این بررسی، در تبیین نظام حقوقی حل و فصل اختلاف در چارچوب «سازمان جهانی تجارت»، تاکید بیشتری شده است. زیرا که این نظام مهم و برجسته با برخورداری از ساختاری منسجم و روش های کاری کارآمد، جامعه بین المللی را که هرگز چنین وضعی را در حوزه حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای مقررات بین المللی حقوق مالکیت معنوی تجربه نکرده بود، متحول ساخته است. البته این وضعیت بسیار خاص که امروزه نهادینه شده است، محصول ابتکار هیات های مذاکره کننده کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه عضو «سازمان جهانی تجارت» در طی یک دوره ده ساله در اوروگوئه می باشد که بر اساس انگیزه های سیاسی و اقتصادی مقررات بعضی از موافقت نامه های چندجانبه بین المللی همانند «گات» را به حمایت از موضوعات مالکیت های معنوی پیوند زده و نظام حل و فصل اختلافات مربوط به آن موافقت نامه های اقتصادی را به حمایت بین المللی از حقوق مالکیت های معنوی تسری داده اند. بررسی مقررات و پروسه های آن نظام، هدف اصلی نگارنده در مقاله حاضر می باشد.
 • مرتضی کلانتریان ترجمه: _دکتر مرتضی کلانتریان_ صفحه 149
 • صادق سلیمی صفحه 169
  جنایات سازمان یافته فراملی از مهمترین معضلات قرن بیست و یکم محسوب می شوند. این جنایات توسط گروه های جنایی که دارای سه عضو یا بیشتر، سلسله مراتب، وحدت فرماندهی، نظم شدید و اهداف مالی و مادی هستند ارتکاب می یابند. ارتکاب این جنایات آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیانباری هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی به بار می آورند و حتی موجودیت دولتها و ملتها را تهدید می کنند. جامعه بین المللی و در راس آن سازمان ملل متحد در اواخر قرن بیستم فکر تدوین یک سند بین المللی لازم الاجرا به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری برای مبارزه با این جنایات میان دولتها را مطرح نمود. نهایتا طرح کنوانسیونی تهیه و در دسامبر 2000 در پالرمو (ایتالیا) برای امضای دولتها مفتوح گردید و به امضای 147 دولت از جمله ایران رسیده است. در این نوشتار سعی بر آن است، ابتدا مفهوم جنایت سازمان یافته فراملی بیان گردد؛ آنگاه آثار مختلف این جنایات که ضرورت مبارزه با آنها را نمایان می کنند، بررسی شوند.
 • محمد جواد میرفخرایی ترجمه: _محمد جواد میرفخرایی_ صفحه 213
 • عباس علی کدخدایی صفحه 257
  اتحادیه اروپایی که در اوایل دهه 50 میلادی در بین شش کشور اروپایی شکل گرفت، در زمان کوتاهی حول محور مسائل اقتصادی تجاری پایه های خود را تحکیم بخشید و با تاسیس نهادهای اصلی و دمیدن روح همبستگی در بین اعضا و ترغیب آنها به همکاری های مشترک در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اخیرا نظامی تلاش دارد تا به آرمان قدیمی اروپاییان یعنی ایجاد یک «ایالات متحده اروپا» جامه عمل بپوشاند. تدوین معاهدات بنیادین و ترسیم راه ها و روش های همکاری در بخشهای گوناگون جهت نیل به این همگرایی، بدون تردید سنگ بنای این وحدت می باشد.
  موضوعی که در داخل و خارج از اتحادیه نزد حقوقدانان حقوق عمومی مطرح است بحث ضرورت یا عدم ضرورت وجود یک قانون اساسی برای اتحادیه و بررسی جایگاه آن می باشد. چرا که شناسایی ضرورت وجود قانون اساسی در واقع نشاندهنده عزم جدی اروپاییان در تشکیل یک کشور فدرال و متحد می باشد تا صرف تشکیل یک سازمان منقطه ای بین المللی از قبیل آنچه هم اکنون در صحنه های بین المللی وجود دارد.
  اکنون این سؤال اساسی ممکن است به ذهن خطور کند که در صورت حصول اهداف وحدت گرایانه در اتحادیه، آیا می توان برای آن یک قانون اساسی در نظر گرفت؟ و آیا معاهدات جامعه و اتحادیه اعم از معاهدات اولیه و یا معاهدات الحاق و اصلاحی به منزله قانون اساسی اتحادیه محسوب می گردند؟
  این مقاله با علم به جایگاه در خور توجه معاهدات نزد دول عضو و اتحادیه به عنوان میثاق ملی، در صدد یافتن پاسخ به این سؤال است و این که در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا معاهدات موجود می توانند در جایگاه قانون اساسی قرار گیرند؟
 • اکبر میرزانژادجویباری صفحه 285
  مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری، بویژه بیع، در فرضی که طرف دیگر بخشی از قرارداد را اجرا می کند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست، از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا از یک طرف، متعهد باید بداند آیا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد که بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت به بخش نقض شده، اعلام فسخ نماید؟ از سوی دیگر، متعهدله با این پرسش روبروست که حقوق وی در این گونه موارد چیست؟ آیا او در هر حال ناگزیر از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتی است که نقض گردیده است (فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد) یا می تواند این تجزیه را نپذیرد و کل قرارداد را فسخ کند؟
  در این مقاله سعی بر آن است که حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران بررسی شود.
  نتیجه این بررسی نشان می دهد که از نظر کنوانسیون حکم قضیه حسب این که قرارداد اقساطی باشد یا بسیط و موضوع آن از نظر حقوقی یا طبیعی قابل تجزیه باشد یا خیر، متفاوت خواهد بود. با وجود این، می توان ادعا کرد که گرایش محسوس تدوین کنندگان آن اجتناب از فسخ کل قرارداد به دلیل نقض بخشی از آن و نهایتا قبول تجزیه قرارداد است، در حالی که در حقوق ایران اصولا فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد مجاز نیست.
 • حسن سواری ترجمه: _حسن سواری_ صفحه 331
  از سالها پیش، مبارزه با تروریسم یکی از موضوعات عمده مباحثات جامعه بین المللی بوده است. در پی حوادث وحشتناک و تماشایی 11 سپتامبر 2001 که قلب ایالات متحده را نشانه گرفت، و بر این واقعیت، که هیچ کس از تروریسم در امان نیست، به روشنی صحه گذاشت، مباحثات راجع به تروریسم اهمیت و توسعه چشمگیری یافت. در واکنش به این حادثه و به دنبال تهاجم به افغانستان و نیز احساس نیاز به مبارزه طولانی برضد تروریسم موجب شد تا نقش جامعه بین المللی در این زمینه دیگر بار مورد توجه قرار گیرد.
  آگاهی روز افزون از وابستگی کشورها به یکدیگر امکان می دهد که دامنه بحث درخصوص دشواری های عمده ای که قرن بیست و یکم با آن روبرو خواهد شد گسترش یابد. اما در عین حال، وحشت از تروریسم می تواند کشورهای ثروتمند را ترغیب کند تا فقط به فکر خود باشند و تمام توان خود را در راه حفظ امنیت خود به کار برند.
  در این نوشتار سعی بر آن است، پیش از آن که به عنوان نتیجه گیری از خطرات و امکاناتی که وضعیت حاضر برای گسترش نظام بین المللی و حقوق بین الملل دارد بحثی به میان آید، گرایش هایی که در امر مبارزه با تروریسم از حیث تدوین قواعد بین المللی، نقش دولت ها، استفاده از نیروی نظامی می توان مشاهده کرد مورد بررسی قرار گیرد. پیامد چنین بررسی این است که از کنار بسیاری از مسائل به اختصار بگذریم.
 • عهدنامه مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت) سازمان جهانی مالکیت معنوی WIPO (ژنو، 20 دسامبر 1996)
  صفحه 383
|
 • Farhad Khomamizadeh Page 5
  Money laundering is a silent crime which crosses international boundaries. Modern technology has led to new avenues to disguise the proceeds of crime. The advent of electronic money has meant that tracing the transfer of possibly illicit funds is an extremely difficult if not impossible task. Therefore there is a need to take consistent measures against money laundering throughout the world especially through control and monitoring banking systems. This need has been considered as an urgent by the event of 11th of September 2001 led to the enactment of U.S.A patriot Act designed to deter and punish terrorists. This Act includes inter alia, certain provisions in respect of combating money laundering.
 • Zargham Gharibi Page 111
  The topic, “International Settlement of Intellectual Property Dispute”, purely and apart from introduction and definition is categorized into three distinguished parts.Analyzing the historical origin of dispute settlement in intellectual property and its developments is the aim of the first chapter. Precedent survey, i.e. to search for conventions and other international documents generating the right of intellectual property, is the focal point of the second chapter. And the last chapter as the major part of the essay is dedicated to scrutinize dispute settlement procedures in related international documents. In this chapter, the author, referring to Traditional dispute settlement procedures, has focused on Special procedures of WTO’s settlement system as the most imperative dispute settlement procedure of today’s world as a current dominant procedure which applies to one hundred and forty six WTO’s state parties and has concluded that, in future, there will not probably be any International Intellectual Property Dispute, beyond the WTO’s compulsory jurisdiction taking into account the affirmative regulations of the TRIPs agreement.
 • Sadegh Salimi Page 169
  Transnational organized crime is one of the most problematic matters for international community in 21st century. These crimes are committed by organized criminal groups consisting of three or more persons, a unique leadership and strict discipline with cruel sanctions in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit. Commission of the crimes nationally and internationally has political, economic and social effects and threatens the existence of nations and states. The United Nations, acting on behalf of international community, elaborated an international document named “United Nations Convention against Transnational Organized Crime” with two protocols. The documents were opened for signature of states in Palermo (Italy) in 2000. 147 states including Iran has signed the convention. This article is aimed firstly to determine the meaning of the transnational organized crime, secondly to analyzes its various effects justifying the necessity of combating it.
 • A. A. Kadkhodaee Page 257
  The EU, which has its roots in the early fifties, in a short time reached nearly all aims to which the founders had refereed. Establishing the major institutions and promoting its Member States to cooperate in economic, social, political and recently in military issues, the EU is going to attain the old aspiration of the Europeans, i.e., a United States of Europe. In this regard, the conclusion of the main Treaties and providing ways and procedures for cooperation in different sections, without doubt is the cornerstone of that unity.Nowadays, the major issue which has been tackled by the lawyers and politicians, both inside and outside of the EU, is the issue of the constitution for this intergovernmental organization as it is the illustration of the main will of the Europeans toward a likely federal states similar to that of the USA.The question of the possibility of having a constitution may arise. Further it may be asked whether or not the early Treaties would be regarded as having such status.This Article, having in mind the importance of these Treaties, is going to find out an acceptable answer to that and in case that the answer is affirmative, the possibility of these documents to be as the EU Constitution, will be considered.
 • Akbar Mirzanejad Joibari Page 285
  The Study of rights of obligee in any commercial contract, particularly contract of sale, is very important for the theorical and practical reasons, in case that the other party performs part of contract only and is not able or ready to perform the other part; Because, on the one hand, the obligor wants to know whether he entitles to expect from the obligee to accept the executed part of contract and to terminate the breached part of that only; On the other hand, the obligee faces with these questions: what is his rights in this cases? Does he have to accept the executed and to terminate the breached part of contract only or entitles to terminate the whole of contract?In this article the author tries to explain the rights of buyer and seller in these cases according to regulations of the Vienna Convention concerning International Sale of Goods (1980) and Iranian Law.The result of this study proves that from the point of view of the Convention will be different the law of this case in that the contract is instalment or simple and whether the matter of contract is severable on the legal and physical reasons; however, it must be pretended that the appearent tendency of codificators of the Convention is the avoidance from the whole termination of contract for the partial breach, where as Iranian Law principally dose not allow the partial termination or the separation of contract.