فهرست مطالب

آزما - پیاپی 10 (بهمن 1379)
 • پیاپی 10 (بهمن 1379)
 • 66 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1379/11/01
 • تعداد عناوین: 25
|
 • آن ها که مردم را به حساب نیاوردند
  صفحه 4
 • اقتصاد ورشکسته و مدیران لایق
  صفحه 6
 • نگاه
  صفحه 7
 • پنج سال دیگر زنان کشور را اداره می کنند
  صفحه 8
 • مصاحبه با هاشم آغاجری
  صفحه 10
 • دغدغه های نسل جوان و بازی سیاست
  صفحه 14
 • و خاطره ای از گل های همیشه جاویدان
  صفحه 16
 • چیزی به نام موسیقی پاپ
  صفحه 18
 • گرم شدن زمین را دریابیم
  صفحه 21
 • درآمدی بر فرهنگ عمومی
  صفحه 22
 • تاتر از دو نگاه / گفتگو با آزیتا حاجیان
  صفحه 26
 • از نوزدهمین جشنواره تاتر فجر
  صفحه 32
 • دیوید لینچ کابوس مشوش هالیوود
  صفحه 35
 • نوبل ادبی 2000
  صفحه 39
 • ترجمه و این هم آشفتگی / گفتگو با کریم امامی
  صفحه 42
 • تلخ خنده ای در برفراز تاریخ
  صفحه 45
 • یاشار کمال نویسنده مردم اعماق
  صفحه 46
 • شلوار سفید
  صفحه 48
 • یادداشتی بر سوگ فریدون مشیری
  صفحه 51
 • خال خستگی
  صفحه 52
 • شعر
  صفحه 54
 • رویداد
  صفحه 57
 • کت قرمز
  صفحه 58
 • قلم انداز
  صفحه 60
 • حرف هایی در مورد زنده یاد هوشنگ حسامی
  صفحه 62